wpu.nu

Gun Tredite

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Om Gun Tredites biobesök på samma föreställning som makarna Palme.

Efter föreställningen såg Tredite, på 10-15 meters avstånd och till höger (söder om) Grands entré, hur Olof Palme i sällskap med sin hustru Lisbeth blev tilltalad bakifrån av en offentligt oidentifierad äldre man utanför Grands entré.

Ytterligare en person fanns som var skymd av den äldre mannen.

När Tredite med sällskap sedan korsade Sveavägen in på Tegnérgatan för att komma in på Luntmakargatan och sin bil var tiden 23:12 enligt hennes klocka.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsteman)
L825-00 | 1986-03-05 15:45 | 1 sida
Om biobesök på samma föreställning som makarna Palme. Såg Olof Palme på väg in i biosalongen och efter föreställningen i ordväxling med en man utanför Grands entré, vid gaveln av biografhuset dvs vid garageporten. Se bild nedan.

Biografhuset Grand


L825-00-A | 1986-03-06 | 1 sida
Om biobesök på samma föreställning som makarna Palme. Efter föreställningen och innan de korsade Sveavägen kl. 23:12 såg hon utanför Grands entré, cirka 10-15 meter bort, Olof Palme i samtal med en äldre man, eventuellt i Palmes ålder, 59 år.

Tredite uppfattade det som om Olof Palme blivit tilltalad bakifrån och sedan gått framåt eller blivit hindrad i sin promenad eftersom han inte var vänd helt mot mannen.

Bilden nedan visar Grands entré från det håll Gun Tredite såg ordväxlingen mellan Olof Palme och den äldre mannen.

Grands Entré


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

L825-00

1991-01-22

1992-07-14

Gun Tredite

 [PDF] 

Hörd 

L825-00-A

Gun Tredite

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

L825-01-A

1992-02-05

1992-07-14

Kjell Åke Jansson

[Liggaren]

L825-02-B

1990-01-02

1992-07-14

[Liggaren]

L825-02-C

1992-02-05

1992-07-14

[Liggaren]

L825-02-D

2019-09-03

[Liggaren]

L825-02-E

2019-09-09

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Teorier om vem/vilka Gun Tredite kan ha sett utanför Grands entré mordkvällen. (Fyll på här)