Barbrogruppen

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Civil gruppering inom inofficiella underrättelsekretsa, sägs att de hade anknytning till, eller rent av tillhöra Stay Behind.

Gruppen leddes av Barbro Sagnell.

Nämns ofta tillsammans med Lennartgruppen då grupperna tidvis samarbetade.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Nedan är vad Journalisten Åke Ortmark skrev 1971 i en tidningsartikel där Barbro Sagnell och Barbrogruppen nämns.

”Tidningsartikeln om Barbro i september 1971 kom sig av att Åke Ortmark då gav ut sin bok 'Maktens redskap' där han redovisar ett möte med en kvinna som han stött på i inofficiella underrättelsekretsar: ”Barbro är ett bastant fruntimmer. Hon är kraftig, tuff, auktoritativ, humorfri och starkt misstänksam mot allt som luktar socialdemokrati, socialism och kommunism. [...] Barbro har till en del valt tämligen kuriösa medarbetare [...] de flesta har en romantisk dragning till vapen, uniformer och krigsmakt. Barbro och hennes grupp spanade på knarkare och andra och sades ha upprättat register med personer, även regeringsmedlemmar, bl.a. från namnförteckningar som de kommit över [...]. De skulle också förfoga över vapen.”

Teorier

Barbrogruppen sägs ha varit ute på övning, ev. narkotikaspaning under mordkvällen. Dettaskall kunna vara förklaring till det många WT observationerna.


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Barbrogruppen i wpu.nu.

Avsnitt

Barbrogruppen har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Barbrogruppen är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Barbrogruppen omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Barbrogruppen som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Barbrogruppen har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer