wpu.nu

Barbrogruppen

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Civil gruppering inom inofficiella underrättelsekretsa, sägs att de hade anknytning till, eller rent av tillhöra Stay Behind.

Gruppen leddes av Barbro Sagnell.

Nämns ofta tillsammans med Lennartgruppen då grupperna tidvis samarbetade.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Nedan är vad Journalisten Åke Ortmark skrev 1971 i en tidningsartikel där Barbro Sagnell och Barbrogruppen nämns.

”Tidningsartikeln om Barbro i september 1971 kom sig av att Åke Ortmark då gav ut sin bok 'Maktens redskap' där han redovisar ett möte med en kvinna som han stött på i inofficiella underrättelsekretsar: ”Barbro är ett bastant fruntimmer. Hon är kraftig, tuff, auktoritativ, humorfri och starkt misstänksam mot allt som luktar socialdemokrati, socialism och kommunism. [...] Barbro har till en del valt tämligen kuriösa medarbetare [...] de flesta har en romantisk dragning till vapen, uniformer och krigsmakt. Barbro och hennes grupp spanade på knarkare och andra och sades ha upprättat register med personer, även regeringsmedlemmar, bl.a. från namnförteckningar som de kommit över [...]. De skulle också förfoga över vapen.”

Teorier

Barbrogruppen sägs ha varit ute på övning, ev. narkotikaspaning under mordkvällen. Dettaskall kunna vara förklaring till det många WT observationerna.


Det finns inget registrerat i wpu på Barbrogruppen

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer