wpu.nu

Bengt J. Schuback

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Högste militären chef för Marinen och därmed överordnad för officerarna i officersupproret.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

chef för Försvarsstaben 1978–1982, militärbefälhavare för Södra militärområdet 1982–1984 och chef för marinen 1984–1990.[2]


Det finns inget registrerat i wpu på Bengt J. Schuback

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer