wpu.nu

Per Rudberg

Från wpu.nu


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Per Yngve Rudberg, 1922-2010, var en svensk sjöofficer, viceamiral och chef för Marinen . Efter sin pensionering 1984 inträdde han i reserven som reservofficer och utsågs därtill att vara överbefälhavare i exil, med kontor i London, ifall Sverige skulle invaderas under kalla kriget.

Biografi & karriär

1922-08-29 Per Rudberg föddes.
1941 Avlade studentexamen i Uppsala.
1944 avlade sjöofficersexamen vid Sjökrigsskolan och utnämndes till fänrik i flottan med sjötjänstgöring 1944-1950.
1946 Befordran till löjtnant.
1951 Kadettofficer vid Sjökrigsskolan.
1951 Allmänna kursen vid Sjökrigshögskolan.
1952 Stabskursen vid Sjökrigshögskolan 1952–1953>.
1953 Sjökrigsskolan, befordring till kapten 1954.
1954 Sjötjänstgöring 1954-1955.<br studerade vid École supérieure de guerre navale i Paris 1959–1960 och 1959 Studier vid École supérieure de guerre navale i Paris 1959–1960.
1960 Cours supérieur interarmées i Paris.
1960 Befordran till kommendörkapten av andra graden.
1961 Fartygschef på jagaren Magne.
1961 Fartygschef på jagaren Östergötland 1961–1962.
1961 invaldes som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet] och utsågs senare till hedersledamot.
1963 Tjänstgöring vid Marinkommando Ost 1963–1964.
1964 Befordran till kommendörkapten av första graden.
1964 Tänstgjöring vid Försvarsstaben 1964–1967, från 1965 som avdelningschef.
1967 Befordran till kommendör.
1967 Chef för 1. Jagarflottiljen 1967–1970.
1967 invaldes som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
1970 Befordran till kommendör av första graden.
1970 Chef för Operationsledning 2 i Försvarsstaben 1970-1973.
1973 Befordran till konteramiral.
1973 Befälhavare för Nedre Norrlands militärområde 1973–1978.
1973 Invaldes som ledamot av Académie de marine i Frankrike.
1978 Befordran till viceamiral.

1978 Chef för marinen och ställföreträdande överbefälhavare 1978-1984. Under hans tid som marinchef inträffade bland annat U 137:s grundstötning i Gåsefjärden 1981 och ubåtskränkningen i Horsfjärden 1982.

1984 Inträdde i reserven som reservofficer och utsågs därtill att vara överbefälhavare i exil, med kontor i London, ifall Sverige skulle invaderas under kalla kriget.

1986-02-28 Per Rudberg var 64 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

2010-05-09 Per Rudberg dör 88 år gammal.

Det finns inget registrerat i wpu på Per Rudberg

Bilder


Media
Publicerat Rubrik Källa
2 nov 2020 När Palme dog gick även livlinan till NATO i graven Prensa Norrköping

Ruben Agnarsson