wpu.nu

Bo Ragnar Ståhl

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Bo Ståhl

Relevans
Drev antikvariatet "Lyktan" och var expert på religösa sekter. Vän med Anders Larsson
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D22353-00

2019-04-18

2019-05-16

Christina Jensen

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HG796-01

1993-12-15

2003-03-25

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

I början av februari 1986, en knapp månad före mordet, sade sig bokhandlaren Bo Ragnar Ståhl av någon eller några okända personer på Säpo fått veta att ”man planerar att mörda Palme i samband med Moskvaresan”.

Det ledde till att Ståhls gode vän Anders Larsson tidigt i februari 1986 lämnade in en skriftlig varning om det förestående Palmemordet till utrikesdepartementet och regeringen.