wpu.nu

Christina Jensen

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Maka till Leif Jensen (LZJ) som hon tipsade PU om.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D22353-00

2019-04-18

2019-05-16

Christina Jensen

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D22353-00-A

2019-07-16

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D22353-00-B

2019-07-16

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D22353-00-C

2019-07-19

[Liggaren]

D22353-00-D

2019-07-29

[Liggaren]

D22353-00-E

2019-09-10

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

D22353-01

2019-07-16

[Liggaren]

D22353-01-A

2019-08-08

[Liggaren]

D22353-02

2019-10-10

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder