Uppslag:D22353-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
22353-00
Registrerat
2019-04-18
Ad acta
2019-05-16
Avsnittsanteckningar
2019-02-25 förhör med angående hennes före detta man
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Bedöms ej relevant för utredningen AA/HM
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhörsplats: Polishuset, Kungsholmen Christina uppger att det hon kommer att berätta rör hennes före detta man       t på.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2019-02-25 12:06
Avslutat


D-22353-00

Förhörsdatum: 2019-02-25 kl 12.06 Hörd person: Christina Jensen Förhörsledare: Peter Steude Förhörsplats: Polishuset, Kungsholmen

Christina uppger att det hon kommer att berätta rör hennes före detta man   t på

st som

lärare på en skola | där han arbetade från hösterminen 1985 till och med vårterminen 1987.

Christina har tagit med en skolkatalog där det finns en bild på Bilden är felaktigt exponerad och hans hårfärg har fallit bort varför hon även har tagit med andra bilder från påsken 1987 vilket visar att han hade en mörkare hårfärg än i skolkatalogen.

SKOL447.111's eWU DESTRUERA) MEN BILD Spitz40

Po

var något kortare än

var kort men med en mycket kraftig benstomme. Christina som är 169,5 cm lång.

uppvuxe  var under

med| När han var barn sprang ha

var van

oc

I dryga

flyttade han till hamnade i 1 var utbildad timmerman och hade i unga år arbetat som byggare på Han hade tidigt lämnat

Han var en kort stund i innan han kom till Vad han gjorde il Christina. hamnade i

och lärde där känna en äldre kvinna vid namn

fungerade som en sekreterare

Hon hjälpte

m(   och började så småningom läsa på

Han var även i och gjorde fältstudier och skrev sin avhandling

hade släkt kvar i i form av

hade dött innan Christina lärde känna tillfälle.

som fortfarande levde. Hans Christina träffade hans vid ett

Pol-2019-02-24 D22353-00 Förhör med Christina Jensen.pdf

gifte   2 upp till

Stockholi

Christina 1974 lärd

på e till hyrde de ut de två lägenheterna och när de 1983 kom tillbaka flyttade de ihop på tränade många och hade exempelvis många men var han tränade vet inte Christina. hade även skriv

vilket gjorde att han var väldigt lugn, målinriktad och vältränad.

I övrigt på fritiden var väldigt intresserad av och höll på mycket med han läste och skrev väldigt mycket.

hävdade att han på långt håll var släkt med  ap

och

H H

hade två nära vänner i form av känna i samband med att han känna tidigare genom något som hette höll föredrag. Tillsammai till var han

som han lärt kan han eventuellt ha lärt

där ofta i november 1985 inbjuden

När han kom därifrån var

Normalt var

inte

intresserad eller engagerad i politik

Christina har inget minne av att

innan dess pratade om

le några andra nära vänner nämner Christina 1

i övrigt har hon glömt namnen.

återvände till och avslutade höstterminen och när han kom tillbaka över jullovet 1985 pratade han väldigt mycket om Innan han i januari 1986

ik av i lägenheten på var en lång och vältränad man och och han samtalade rätt så länge. När mannen gick sa att han var Vad Christina kände till hade inte någon bekantskap med

Christinas intryck var att han kommit i kontakt med Christina har aldrig mer sett

och berättade aldrig vad de pratade om med varandra.

Ankerp. D 17242-01-B

Pol-2019-02-24 D22353-00 Förhör med Christina Jensen.pdf

för att påbörja vårterminen och Christina såg honom

återvände därefter till inte förrän den 1 mars 1986.

H

Christina minns att hon satt hemma den 1 mars och tittade på nyheter. Sent på eftermiddagen omkring kl 17.00 sattes det plötsligt en nyckel i dörren och klev in. Christina som var övertygad om att han befann sig på blev hade. aiguaigare hade sett honom nära

Uam  svarade aldriani...

   kommit till Sverige just vid den här tiden.   uppfattning på det hon nu har berättat.

som hade

bur

H

Christina I  t med  var ofta nere hos var ofta på

senare berättade för Christina att Christina blev chockad och frågade hur det hade gått till varpå svarade att hade fått vetskap om att det fanns en  Någon hade därför givit honom Christinas tanke var då att den som berättar en så var sådan att han var väldigt lugnt, kall och

uppfattade säkert som att han delade

trodde därför att han kunde prata om det men när han såg att lämnade informationen vidare såg Aurkn.

HG 00796-ol

Pol-2019-02-24 D22353-00 Förhör med Christina Jensen.pdf

Christina återkommer till som också var hade under sin studietid varit och studerat

var väldigt

Vid ett tillfälle ringde

till Christina och I och sa att

Han bad dem komma dit och ringa

vilket de också gjorde.

kördes till dog under våren 1993 alternativt 1994 och det sades att han

I vänkretsen hade man skämtat om hur man skulle göra om hade då sagt att han skulle När Christina fick veta det blev hon chockad men hon reagerade på att inte hade  hac   gen att han därfi

man

mc

Christina har ingen

uppfattning om var någonstans var medis Ang kantskapskrets kits

de flesta

var)  ŠÍ MPRA Christina är av uppfattningar  som

han

1

- IT

anledning till

Hösten 1991 ansökte Christina om skilsmässa men dagen innan den skulle träda ikraft

På fråga om någon gång senare nämnde något om mordet på Olof Palme blir svaret aldrig men han sa en sak. Det var så att de köpte ett hus på som de i slutet av 80-talet flyttade till ifrån . En kväll när de stod på tomten n du tänka dig vilket sammanträffande, Anckarström bodde också

på     chantada

Ilar

Pol-2019-02-24 D22353-00 Förhör med Christina Jensen.pdf

  Uruti uuen som Christina levde ihon mod

Hon har vid  1ågon borde ha kommit och hämtat det av honom p   ina har ett minne av, som hon säger inte behöver vara riktigt, att när de hade flyttat in på renoverades taket och vinden. Christina var uppe på vinden och inspekterade arbetet och när de var färdiga skulle man stänga cn lucka. Christina har ett   kvar efter skilsmässan fram till 1995 då hon sålde huset men hon var själv aldrig   Angående så uppger Christina att han var väldigt begåvad och väldigt konservativ. Han skrev på en avhandling som han aldrig blev klar med. Han var intresserad av poesi och musik.   . Han var en tid (

tade tillbaka efter att de skilt sig.

Förhöret avslutas klockan 12.57.

P

Efter förhöret ringde Christina upp förhörsledaren och meddelade att hon kommit på att en annan vän till var  Christina berättade även att hon vid ett tillfälle   Christina får förhöret uppläst för sig per telefon och uppger att det stämmer med det hon har berättat men önskar göra följande tillägg:

De foton som finns på

visar en likhet med och Fantombilden.

Pol-2019-02-24 D22353-00 Förhör med Christina Jensen.pdf

Ärligt talat vet hon idag inte om det var kunna svara på det är| som men den som skulle

Christinas begravd på inte hade bott på utan var

Pol-2019-02-24 D22353-00 Förhör med Christina Jensen.pdf