wpu.nu

Funktionssida för dokument utan källtagg

Från wpu.nu

Dokument som saknar källtagg

Dessa dokument har ingen källtagg i början av filnamnet. wpu använder källtaggen för att avgöra vad det är för typ av dokument och om det ska OCR:as.

De dokument som ska hamna här är egentligen bara bilder. Det finns säkert undantag till denna regel :)

Om ett dokument hamnat här pga att det fått fel filnamn är det bara att gå in på aktuellt dokument, välja "Flytta" och sedan skriva in det önskade namnet. Om dokumentet nu har en källtagg kommer det OCR:as automatiskt och sedan försvinna från denna lista. Om ett dokument ligger här för att det är ett dokument med flera uppslag så ska det delas upp. När alla deldokument är upplagda kan det sammansatta dokumentet tas bort.

Giltiga källtaggar är:

 • Pol- för Polisen
 • Amb- för en ambassad
 • SKL- för Statens Kriminaltekniska Laboratorium
 • NFC- för Nationellt Forensiskt Centrum
 • Nyh- för Nyhetsartiklar
 • Ann- för Annat
 • JO- för Justitieombudsmannen
 • Åkl- Åklagare/Åklagarmyndigheten
 • Säp- SÄPO
 • Säk- SÄK
 • Pri- Privat


 
1986-03-01 Aftonbladet.pdf
1994-05-09 Gärningsmannaprofilen - total version nr 0.pdf
ABC Oxen Bildkonfrontation Kvinnor.pdf
ABC Oxen Bildkonfrontation Män.pdf
ABC Oxen skiss.pdf
Agneta Adelholt 881223.pdf
Agneta Walfridsson.pdf
Algot Åsell 890612.pdf
Algot Åsell 890627.pdf
Ammunition.pdf
Anders Ersson.pdf
Anders Holmqvist 890104.pdf
Anders Holmqvist 890320.pdf
Anders Olsson 881214.pdf
Anders Olsson 881220.pdf
Anders Olsson 890502.pdf
Anders Roshage 890116.pdf
Anders Roshage 890119.pdf
Anders Roshage 890429 konfrontation.pdf
Andrea Hellström.pdf
Anette Åberg.pdf
Ann J27001-00 Viktor Gunnarssons telefonlista.pdf
Ann Sandberg 890426.pdf
Anna Gagnefjord.pdf
Anna Hage.pdf
Anna-Lisa Gahn 860610.pdf
Anna-Lisa Gahn 860611 kompl.pdf
Anne-Marie Hellsten.pdf
Anneli Korhonen.pdf
Annie Fernberg.pdf
Annika Blomkvist.pdf
Annikki Widing 881221.pdf
Arne Forsén.pdf
Arne Stenholm 881222.pdf
Arne Stenholm 881227.pdf
Astrid Toren 881202.pdf
Astrid Toren 881222.pdf
Beata Andersson 890110.pdf
Bengt Palm.pdf
Bengt Selin.pdf
Benny Lundqvist 890616.pdf
Bertil Lantz.pdf
Birgit Myhrberg 880924 tillägg.pdf
Birgit Myhrberg 881218.pdf
Birgit Myhrberg 881220.pdf
Birgit Myhrberg 890102.pdf
Birgitta Wennerling teckningar.pdf
Birgitta Wennerling.pdf
Björn Rosengren.pdf
Carina Pettersson.pdf
Caroline Rossi 890222.pdf
Cecilia Anderstedt.pdf
Charlotte Liljedahl.pdf
Christer Pettersson 860520.pdf
Christer Pettersson 870423.pdf
Christer Pettersson 881214 komplettering.pdf
Christer Pettersson 881214.pdf
Christer Pettersson 881215.pdf
Christer Pettersson 881216.pdf
Christer Pettersson 881222 fullmakt skisser.pdf
Christer Pettersson 881230.pdf
Christer Pettersson 890103.pdf
Christer Pettersson 890112 kondoleansboken.pdf
Christer Pettersson 890120 dagbok beslag.pdf
Christer Pettersson 890208 skiss CP bild tvättstuga.pdf
Christer Pettersson 890221.pdf
Christer Pettersson 890315.pdf
Christer Pettersson 890316 kalender.pdf
Christer Pettersson 890403 slutförhör.pdf
Christer Pettersson 890403.pdf
Christer Pettersson 890411 sammanställning.pdf
Christer Pettersson 890512.pdf
Christina Pörhälä.pdf
Christina Vallin.pdf
Christina Wilow 890124.pdf
Christine Eklund.pdf
Claes Brewitz.pdf
Curt Lidgard.pdf
Dnr 95-94 Lingärde.pdf
E 13 Anders Björkman 1986-03-01.pdf
E 13-A Anders Björkman 1986-03-03.pdf
E 13-B Anders Björkman Skiss 1986-03-25.pdf
E 13-C Anders Björkman 1986-03-25.pdf
E 13-D Anders Björkman 1988-12-18.pdf
E 13-E Anders Björkman rekonstruktion 1986-04.pdf
E 15-2 Ahmed Zahir 1986-03-03.pdf
E 15-2-A Ahmed Zahir 1986-03-13.pdf
E 15-2-B Ahmed Zahir rekonstruktion 1986-04.pdf
E 17 Anders Delsborn 1986-03-01.pdf
E 17-A Anders Delsborn 1986-03-14.pdf
E 17-B Anders Delsborn rekonstruktion 1986-04.pdf
E 4426-D Alf Lundin 1987-10-09.pdf
Egon Enoksson.pdf
Eivor Lundqvist 890613.pdf
Eivor Lundqvist 8906xx.pdf
Elisabeth Johansson.pdf
Elisabeth Kings.pdf
Emilia Molander.pdf
Emmy Olsson 890613.pdf
Erik Nordström 890104.pdf
Erling Ofstad 881227.pdf
Erling Ofstad 890512.pdf
Ester Nilsson 890613.pdf
Eva Hussein.pdf
Eva Jagmark.pdf
Eva Karlsson.pdf
Eva Lindselius 860312.pdf
Eva Lindselius 860404.pdf
Eva Vernblom.pdf
Evert Hedberg 881228.pdf
Evert Hedberg 890104.pdf
Evert Hedberg 890122.pdf
F rh r med Ture Utriainen D-11614-1D.pdf
Felip Belson.pdf
Förhör med GF DH15858-E.pdf
Gamla Stan Index.pdf
Georg Brant.pdf
Gerd Waldermarsson.pdf
Gudrun Wigerstam.pdf
Gun Tredite.pdf
Gun-Britt Magnusson 890320.pdf
Gunilla Johnsson 890530.pdf
Gunilla Åsell 890613.pdf
Göran Fredricius.pdf
Göran Israelsson.pdf
Göte Forsgren 890306.pdf
Göte Forsgren 890307.pdf
Hace Gavgacioglu.pdf
Hans Dahlqvist 890613.pdf
Hans Embrink.pdf
Hans Johansson.pdf
Harri Sandberg-Miekkalina.pdf
Harry Nyström 890610.pdf
Helena Lähde.pdf
Helena Myrin.pdf
Helene Von Heideken 890316.pdf
Henrik Savela 890113.pdf
Henry Olofsson 860612.pdf
Herbert Gillesäter.pdf
Hubert Falk.pdf
Håkan Malmgren 881230.pdf
ICA 16636-M Kaknäsbilden åkt med soporna.pdf
IV11956 Vilhelmina.pdf
IV15200 .pdf
IVA 16635-3 Samtal med SKL.pdf
IVA 16636 1-8 sammanfattande inställning.pdf
IVA 16636 11-13 spaning PM.pdf
IVA 16636 B-D F-H K-L N Förhör CA.pdf
IVA 16636 J Underrättelse om massmedia.pdf
IVA 16636-0 Personfråga.pdf
IVA 16636-10 ABC vapenbrott.pdf
IVA 16636-16 info om vapenamnesti.pdf
IVA 16636-17 PM CA Självmord 2008-11-28.pdf
IVA 16636-18 Slutredovisning 2008-12-09.pdf
IVA 16636-19 Medlemslistor Akademiska Pistolklubben 2014-03-13.pdf
IVA 16636-22-23A LA fd sambo erkännande.pdf
IVA 16636-7 Spelvinst kontrakt lgh.pdf
IVA 16636-7 vinst bostadsaffärer.pdf
IVA 16636-8 tävlingsresultat 1984-1993.pdf
IVA 16636-9 FUP och Dom djurplågeri.pdf
IVA 16640-1 Pantbank.pdf
IVA 16641 Registerutdrag.pdf
IVA 16641-1 Socialförvaltningen.pdf
IVA 16641-2 Arbetsgivare SL.pdf
IVA 16642 Förhör AA.pdf
IVA 16644 A-C Förhör KA.pdf
IVA 16644-D PM Självmord.pdf
IVA 16645 46 51 52 förhör grannar H19.pdf
IVA 16655 A-B Medlem O fd ordf AKP.pdf
IVA 16674-1-5 SKL.pdf
IVA 16687 Kallelse 950208.pdf
IVA 16687-1.pdf
IVA 17247 KAs sambo.pdf
IVA 17309 Förhör.pdf
IVA 17310 Förhör.pdf
IVA 17478-1-2 Förhör Svea konditori.pdf
IVA 19142 A PM ang reparation av vapen.pdf
IVA 19142 Samtal med generalagenten.pdf
IVA 20262 Förslag på åtgärder.pdf
IVA 20894-1-7 Inlämnning och provskjutning av ammo 2011.pdf
IVA 20894-2 Kaknäsbilden 1983.pdf
IVA 21361-01 kontroll av vapeninnehav.pdf
IVA 21361-02 kontroll av vapeninnehav slagningar.pdf
IVA-16644-D PM CA Avliden.pdf
IVA-19636 Körkort.pdf
IVA-19655 Kontakt S W.pdf
IVA-19655-2A+B Interpol (1).pdf
IVA-19655-2A+B Interpol.pdf
IVA-20458 GMP Efterlyst.pdf
IVA-20894-B PM medl APK.pdf
IVA-20894-C Tips medl APK.pdf
IVA16637 A 1-3 Husransakan Veda.pdf
IVA16657 Medlem B.pdf
IVA16657-1 Medlemsförteckning APK.pdf
IVA16657-2 Genomgång av medl APK.pdf
IVA16657-3 Medlem I.pdf
Inga Sellman.pdf
Inga Ålenius.pdf
Inge Karlsson.pdf
Inge Morelius.pdf
Inger Andersson.pdf
Ingrid Friedel Lange.pdf
Ingrid Klering 860424.pdf
Ingrid Söderström.pdf
Innehåll skiss och tider.pdf
Innehållsförteckning & Skisser över Biografen.pdf
Irene Andersson.pdf
Isotopm tningar 1996.pdf
Isotopundersökningar 1989.pdf
Jan Andersson.pdf
Jan Hallgren.pdf
Jan Lundberg.pdf
Jan Nilsson.pdf
Jan Philipsson 890119.pdf
Jan Thomas Backlund 881221.pdf
Jan Westgaard.pdf
Jan-Åke Svensson.pdf
Jimmy Lindström 890614.pdf
Johan Karlsson.pdf
Jonas Wängestam.pdf
Jonny Farebrink 890102.pdf
Jose Artega Hernandez 890103.pdf
Jose Artega Hernandez 890111.pdf
Jur-1986-09-22 1605 Birgitta-Brolund.pdf
Jörgen Lantz.pdf
KD 11394 Lars Tingström 890316.pdf
Kaj Strid.pdf
Kajsa Cedergren.pdf
Kari Lehikonen 870601 skrivelse.pdf
Kari Lehikonen 870601.pdf
Kari Lehikonen 890310.pdf
Kari Lehikonen 890330.pdf
Kari Lehikonen 890404.pdf
Karin Nordkvist 890618.pdf
Kent Lind.pdf
Kerstin Brask 890615.pdf
Kerstin Nordström.pdf
Kimmo Eloranta 890214.pdf
Kimmo Eloranta 890306.pdf
Kjell Fernberg.pdf
Kjell Norlin.pdf
Kjell Åke Jansson.pdf
Krister Hammargren.pdf
Kristina Eriksson.pdf
Kujtim Berisa.pdf
L838.pdf
Lars Eric Eriksson.pdf
Lars Gunnar Engman 890612.pdf
Lars Jeppsson.pdf
Lars Karlsson 890104.pdf
Lars Kjellström 881011.pdf
Lars Kjellström 881012.pdf
Lars Kjellström 881214.pdf
Lars Kjellström 890404.pdf
Lars Knubb.pdf
Lars Larsson.pdf
Lars Olof Lind 890102.pdf
Lars Wikander 881228.pdf
Lars-Åke Larsson 860408 brev.pdf
Lars-Åke Larsson 860411.pdf
Lars-Åke Larsson 890121.pdf
Lars-Åke Larsson 890322 2.pdf
Lars-Åke Larsson 890322.pdf
Leif Fredin.pdf
Leif Ljungqvist.pdf
Leif Wilhelm Berg 881228.pdf
Leif Wilhelm Berg 890404.pdf
Leif Wilhelm Berg 890405.pdf
Leif Wilhelm Berg 890411.pdf
Leif Wilhelm Berg 890412.pdf
Leila Kangasviri.pdf
Lena Bäsen.pdf
Lena Schödin.pdf
Lena Åkerlund.pdf
Lennart Mauritzon 860314.pdf
Licens.pdf
Liggaren 10220-11822.pdf
Liggaren 11822-13918.pdf
Liggaren 1332-3063.pdf
Liggaren 13918-14966.pdf
Liggaren 14966-16383.pdf
Liggaren 16383-17784.pdf
Liggaren 17784-18913.pdf
Liggaren 18914-19733.pdf
Liggaren 19733-20970.pdf
Liggaren 2-1332.pdf
Liggaren 20970-21600.pdf
Liggaren 21600-22448.pdf
Liggaren 3064-4626.pdf
Liggaren 4626-7844.pdf
Liggaren 7845-10220.pdf
Lilian Widenlöw 881122.pdf
Lilian Widenlöw 890420.pdf
Lill Andersson 860612.pdf
Lisbet Palme.pdf
Lisbeth-Palme Förhöret-i-hovrätten.pdf
Ljubisa Najic.pdf
Länslarm revolvrar.pdf
Malte Eriksson.pdf
Marco Neeser.pdf
Margareta Eklund 860414.pdf
Margareta Jacobsson.pdf
Margareta Rytterstål.pdf
Margareta Storhök.pdf
Margareta Wahlberg.pdf
Maria Nilsson.pdf
Maria Planås.pdf
Marie-Loise Johansson.pdf
Martin Weslén.pdf
Mats Bäckström.pdf
Mats Hellström.pdf
Mats Jadin 890621.pdf
Mats Jadin.pdf
Max Dager.pdf
Mikael Lindblad.pdf
Mikael Åström.pdf
Milkael Thålin.pdf
Mårten Palme 860301.pdf
Mårten Palme 860302.pdf
Mårten Palme 860307.pdf
Mårten Palme 860418 Rekonstruktion.pdf
Mårten Palme 860418.pdf
Mårten Palme 880817.pdf
Mårten Palme 881214 Konfrontation CP.pdf
Mårten Palme 890404.pdf
Mårten Palme 890612.pdf
Mårten Palme PM Börje Wingren 890313.pdf
Necat Acar 890613 tillägg.pdf
Necat Acar 890613.pdf
Nicklas Fröling.pdf
Nicola Fauzzi.pdf
Nils Nilsson 890612.pdf
Nina Blom.pdf
Nyh GP 2016-02-26 Fyra misstag i PU.pdf
Olov Hörker 881207.pdf
Olov Hörker 881213.pdf
Oskar Söderström 890616.pdf
P. Fransson 860422.pdf
PM003 Ambassaden Bonn - UD.pdf
PM006 Intervju förste hovmarschalk Lennart Ahren.pdf
PM011 Samtal med talman Ingemund Bengtsson.pdf
PM012 Samtal med departementsråd Klas Bergenstrand.pdf
PM013 Intervju Håkan Berggren UD.pdf
PM015 Intervju Verner Berggren biträdande chef driftssektionen.pdf
PM022 Intervju Christian Dalsgaard yttre kommissarie VD1.pdf
PM023 Intervju Statssekreterare Ulf Dahlsten.pdf
PM025 Intervju Christer Ekberg och Bjarne Törner Säk.pdf
PM030 Samtal Jan Engdal Sveriges Lokalradio AB.pdf
PM031 Intervju Ola Eriksson chef för högvakten.pdf
PM035 Intervju Harald Fälth statssekreterare.pdf
PM041 Intervju Göran Hansen jourhavande polischef.pdf
PM048 Intervju Johan Hirschfeldt rättschef.pdf
PM049 Intervju Sven-Åke Hjälmroth avdelningschef RPS.pdf
PM057 Intervju Hans-Olof Hylander poliskommissarie chef VD1.pdf
PM058 Intervju Solweig Härling kriminalinspektör.pdf
PM060 Intervju Sune K. Johansson riksdagsdirektör.pdf
PM061 Samtal Sune Johansson riksdagsdirektör.pdf
PM063 Samtal Olle Jonsson kriminalkommissarie tekniska roteln.pdf
PM068 Intervju Roine Carlsson försvarsminister.pdf
PM069 Intervju Hans Koci vakthavande kommissarie i LC.pdf
PM072 Intervju Sven-Olof Laggar polisassistent i piket VD1.pdf
PM073 Intervju Per Axel Landahl Styrelsen för psykologiskt försvar.pdf
PM078 Intervju Nils Linder Chef våldsroteln.pdf
PM080 Intervju Låtta Lindgren tjänstggjorde i LC.pdf
PM086 Intervju Lars Lännback UD.pdf
PM089 Intervju Enar Molin yttre kommissarie.pdf
PM091 Intervju Carl-Lennart Nilsson stf chef VD1.pdf
PM092 Intervju Gunnar Nordbeck GD ÖCB.pdf
PM095 Intervju Anders Oreland Säkerhetsenheten riksdagen.pdf
PM096 Intervju Christer Persson befäl piket VD1.pdf
PM098 Intervju Anders Pettersson bil 1170 VD1.pdf
PM099 Samtal Lars-Olof Pettersson statsrådsberedningen.pdf
PM100 Intervju pint Lennart Pettersson 1986-10-22.pdf
PM101 Intervju pint Lennart Pettersson 1986-09-06.pdf
PM102 Polisorganisationen scheman.pdf
PM103 Anmälan mot riksradion.pdf
PM108 Samtal avdelningsdirektör Anders Oreland.pdf
PM10n Samtal Anders Oreland och Rolf Bergman säkerhet.pdf
PM110 Intervju kommissarie Åke Rimborn 1986-07-14.pdf
PM111 Samtal rikspolischef Holger Romander 1986-09-30.pdf
PM112 Intervju Lennart Sandgren Olle Lindberg länsstyrelsen.pdf
PM113 Händelseförloppet Statsrådsberedningen till KU.pdf
PM115 Intervju pint Gunnar Severin 1986-07-16.pdf
PM117 Samtal Christer Sjöberg chef interpol-sektionen RPS.pdf
PM118 Anteckningar SRs verksamhet under mordnatten.pdf
PM119 Anteckning från Sveriges Riksradio AB.pdf
PM125 Samtal f.d. chef kungens stab Stig Synnergren 1986-10-31.pdf
PM126 Den polisiära säkerhetstjänsten.pdf
PM128 Intervju pinsp Bjarne Söderquist 1986-08-29.pdf
PM129 Intervju Gösta Söderström chef citykommenderingen.pdf
PM130 Intervju Sven Gerentz och Erik Nylen TT.pdf
PM132 Samtal pinsp Anders Thornestedt 1986-09-11.pdf
PM133 Samtal pinsp Anders Thornestedt 1986-09-24.pdf
PM134 Intervju pinsp Thomas Torstensson 1986-08-19.pdf
PM139 Intervju Gösta Welander biträdande länspolismästare.pdf
PM141 Richard Wide spaningspatrull.pdf
PM144 Hans Wranghult chef för krim.pdf
PM146 Claes Zeime överåklagare.pdf
PM150 Samtal Elis Öberg RPS jourcentral.pdf
PM151 Intervju Kjell Östling befäl piket VD3.pdf
PM156 Intervju Per Håkansson kriminalinspektör KK1.pdf
PM159 Organisation och arbetsuppgifter på tekniska roteln.pdf
PM168 Samtal pint Lennart Pettersson 1986-11-28.pdf
PM169 Intervju Eric Skoglund våldsroteln.pdf
PM170 Intervju Arne Irvell kriminalkommissarie.pdf
PM171 Samtal krimkomm Christer Schönbeck 1986-12-09.pdf
PM174 Samtal Hans Wermdalen Securitasgruppen AB.pdf
PM176 Berggren bakgrund om mordet.pdf
PM181 Återstående arbetsuppgifter brottsutredningen.pdf
PM182 Intervju KG Svensson chefsåklagare.pdf
PM188 Samtal Jan Värnhall chef juridiska avdelningen polisen.pdf
PM189 Samtal Lennart Linder-Aronson Länsråd Malmöhus län.pdf
PM190 Samtal pint Roland Ståhl 1986-12-16.pdf
PM194 Samtal Bjarne Söderquist LC.pdf
PM197 Uppgifter ang hotellkort.pdf
PM198 Rikskriminalsektionens personalstat.pdf
PM200 Tidplan för kommissionens arbete.pdf
PM201 Sveriges Radio och TV.pdf
PM202 Intervju Anders Sigurdsson tekniska frågor i LC.pdf
PM203 Intervju Per-Olof Palmgren våldsroteln.pdf
PM206 Samtal pint Sven Persson.pdf
PM207 Artikel av Henning Sjöström om försvar av 33-åringen.pdf
PM217 Samtal pöint Sune Sandström 1987-01-19.pdf
PM220 Kortfattad kronologisk redogörelse.pdf
PM221 Samtal Nils Linder.pdf
PM222 Lista förhör inför kommissionen.pdf
PM225 Lista förhör inför kommissionen II.pdf
PM226 Samtal Lennart Sandgre Olle Lindberg Länsstyrelsen.pdf
PM227 Lista polisinsatser per avsnitt.pdf
PM229 Samtal angående nuvarande förhållanden i LC.pdf
PM230 Bilaga A Polisväsendets organisation i stort.pdf
PM236 Intervju Bror Steffenson Vice Amiral.pdf
PM238 Intervju Klas Bergenstrand som obesevatör i polisens ledningsgrupp.pdf
PM241 Samtal Herbert Persson kommissarie tips rörande kurder.pdf
PM242 Intervju Helge Eriksson chef Narkotikaroteln.pdf
PM243 Frågor till Sven-Åke Hjälmroth.pdf
PM258 Intervju kommissarie Åke Torstensson 1987-02-04.pdf
PM266 Rörande misshandeln i Ga Stan - PKK.pdf
PM267 Lista Uppgiftslämnare till Ju.pdf
PM270 Förhör pöint Sune Sandström 1987-01-27.pdf
PM271 Samtal kommissarie Åke Svensson 1987-02-05.pdf
PM289 Samtal chefsåklagare Solveig Riberdahl 1987-01-30.pdf
PM299 Samtal Magnus Sjöberg riksåklagare.pdf
PM310 Samtal Polisförbundet bl.a. Gunno Gunnmo.pdf
PM311 Samtal Carl Cederskjöld ordf i polisstyrelsen.pdf
PM312 Samtal Ingemund Bengtsson riksdagens talman.pdf
PM313 Samtal administrativa byrån gällande kostnader.pdf
PM314 Samtal Anders Nyberg rikspolisstyrelsen gällande kostnader.pdf
PM317 Samtal Bjarne Törner rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning.pdf
PM318 Samtal pint Lennart Pettersson 1987-09-16.pdf
PM319 Uppgifter om polispersonal i buss SHA 1470.pdf
PM321 Samtal kansliråd Nils G Rosenberg och ass Annika Friberg 1987-03-24.pdf
PM328 Personer som bör höras av Ju i del II.pdf
PM329 Samtal f.d. riksmarkalk Sten Rudholm 1987-03-06.pdf
PM333 Utfrågning Hans Holmér ju-departementets roll.pdf
PM339 Uppgifter pinsp Christer Sjöbblom 1987-03-26.pdf
PM340 Samtal pint Bjarne Törner 1986-10-28.pdf
PM359 Samtal departementsråd Nina Pripp 1987-04-07.pdf
PM367 Samtal kommisarie K.G. Sjödin 1987-04-09.pdf
PM368 Samtal pint Kurt Persson Göteborg.pdf
PM374 Samtal pisp Torsten Stålnacke 1987-05-04.pdf
PM375 Samtal krimkomm Christer Schönbeck 1987-05-04.pdf
PM381 Intervju krimkomm Inge Reneborg 1986-10-08.pdf
PM382 samtal krimkomm Christer Schönbeck 1986-10-21.pdf
PM391 Samtal chefsåklagare Solveig Riberdahl 1987-04-23.pdf
PM3n0 Samtal kommissarie Åke Rimborn 1987-03-06.pdf
PM417 Samtal chefsåklagare Solveig Riberdahl 1987-03-06.pdf
PM426 Samtal pinsp Christer Sjöbblom 1987-04-10.pdf
PM458 Samtal krimkomm Christer Schönbeck 1987-08-06.pdf
PM522 Samtal med Barbro Persson Ekonomibyrån.pdf
PM528 Samtal telefonväxel Marianne Sjöholm 1987-12-09.pdf
PM530 Samtal Bertil Segerfalk arbetarskyddsstyrelsen 1987-11-24.pdf
PM533 Samtal Harald Fälth Justitiedep 1987-12-10.pdf
PM534 Samtal riksåklagare Magnus Sjöberg 1987-12-11.pdf
PM535 Samtal Bo Strömstedt Roland Aldeheim Leif Brännström Expressen 1987-09-18.pdf
PM536 Förteckning över förhör som spelats in på band 1987-12-21.pdf
PM539 Samtal chefsåklagare Solveig Riberdahl 1987-11-18.pdf
PM545 Pressmeddelanden PU mars 86 - febr 87.pdf
PM549 Samtal riksåklagare Magnus Sjöberg 1987-11-20.pdf
PM550 Pressmeddelande Juristkomm 1987-12-15.pdf
PMxxx Intervju krinsp och livvakt Björn Söderberg 1986-07-04.pdf
PMxxx Samtal pint Lennart Pettersson 1987-02-20.pdf
PMxxx Samtal pint Lennart Pettersson 1987-03-20.pdf
PMxxx Samtal rikspolischef Holger Romander 1987-02-16.pdf
Patrik Lundqvist 890613.pdf
Paul Molander.pdf
Pentii Väliaho 890215.pdf
Pentii Väliaho 890221 tillägg.pdf
Per Gremmel 890609.pdf
Per Häggström 860609.pdf
Per Häggström 860612.pdf
Per Mellberg.pdf
Per Vallin.pdf
Per Wallin 890203.pdf
Per Örnberg.pdf
Personnummer på CP-bekanta.pdf
Peter Molander.pdf
Peter Olofsson.pdf
Pia Engström 890605 Tingsrätten.pdf
Pia Engström.pdf
Po1986-03-17 L261-00-B Pia Engström.pdf
Pol 1986-03-01 0225 E13 Mordplatsvittnet Björkman Anders.pdf
Pol 1986-03-01 0225 E13-A Mordplatsvittne Björkman Anders Förhör.pdf
Pol 1986-03-04 1800 E644 Förhör med Gunnar Lundgren.pdf
Pol 1986-03-13 0910 E644-2 Förhör med Gustav Fagerberg.pdf
Pol 1986-03-16 T8418 Ulf Dahlsten.pdf
Pol 1986-03-19 1145 förhör anette-kohut.pdf
Pol 1987-03-25 1000 E13-C Mordplatsvittne Björkman Anders Bandförhör.pdf
Pol 1987-11-09 HHMM E13-H-Mordplatsvittne Björkman Anders Hypnosförhör.pdf
Pol 1988-01-27 E13-00-I-Mordplatsvittne Björkman Anders Hypnosförhör.pdf
Pol 1988-12-16 1815 E13-D Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf
Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf
Pol 1993-06-15-EH14879-03 Per-gym Upplands Väsby.pdf
Pol 1994-03-22 0935 DH15860 Förhör med Harry om T Tarendi.pdf
Pol 2017-10-25 1327 E-63-7-A ex-fru.pdf
Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf
Pol 2018-05-29 1403 E-63-7 D-ex-fru.pdf
Pol 2018-11-15 1003 E-63-7-E ex-fru.pdf
Pol 2019-05-28 1243 E-63-7-G ex-fru-om-epostadress.pdf
Pol 2019-08-29 1215 E-63-7-H ex-fru.pdf
Pol 2019-09-23 1209 E13-J Mordplatsvittne Björkman Anders Förhör.pdf
Pol YYYY-MM-DD 1355 E13-E Mordplatsvittne Björkman Anders Konfrontation.pdf
Pol1986-04-11 Z8111-00-B Irene Andersson.pdf
Pressbyrån Märsta stängningstider 890613.pdf
Provskjutningsresultat.pdf
Rapport av den särskilde utredaren för granskning av hotbilden mot och säkerhetsskyddet kring starsminister Olof Palme.pdf
Reine Jansson.pdf
Restaurang Medusa Märsta 890613.pdf
Risto Birkstrand 881218.pdf
Risto Birkstrand 890512.pdf
Roger Öhman.pdf
Roger Östlund.pdf
Roland Bergström 860609.pdf
Rolf Saxen 890113.pdf
SE-vittnesförhör-i-Svea-hovrätt.pdf
SKANDIA-vittnesförhör-Henry-Olofsson.pdf
SR programupplysning 890612.pdf
SR radioutsändning 890621.pdf
Sakkari Pitkänen 890608.pdf
Sakkari Pitkänen 890613.pdf
Sample 1.pdf
Savo Lazik.pdf
Sigge Cedergren PM beträffande telefonavlyssning.pdf
Sigrid Braa 881011.pdf
Sigrid Malm 881227.pdf
Sigrid Malm 881229.pdf
Sigrid Malm 881230 tillägg.pdf
Sigrid Malm 890117.pdf
Sigvard Sigge Cedergren.pdf
Sirpa Lindgren.pdf
Siv Fredriksson 890613.pdf
Sonja Dahlberg 881221.pdf
Sonja Dahlberg 890102.pdf
Sonja Dahlberg 890308.pdf
Sou-1989-01-XX SOU1989-1 Hotbild-Palme.pdf
Stanislav Kleimert.pdf
Statsrådsberedningen 860416 brev till Lisbet Palme.pdf
Stefan Glantz.pdf
Sten Jansson 890612.pdf
Sten Jansson 890614.pdf
Stig Engström.pdf
Stig Gustavsson 881222.pdf
Stig Gustavsson 890116.pdf
Stig Järv 890202.pdf
Sture Danielsson 860409.pdf
Sture Nilsson 861024.pdf
Susanne Agel.pdf
Susanne Karlsson.pdf
Susanne Larsson.pdf
Susanne Ollas-Carum.pdf
Sven Matzols.pdf
Tahir Berisa.pdf
Thomas Nyrén.pdf
Thomas Wennerling.pdf
Torbjörn Askerup 890615.pdf
Ulf Håkansson 890123.pdf
Ulf Spinnars 861111.pdf
Ulf Spinnars 881121.pdf
Ulf Spinnars 881129.pdf
Ulf Spinnars 881217.pdf
Ulf Spinnars 881218.pdf
Ulf Spinnars 881220.pdf
Ulf Spinnars 890202.pdf
Ulf Spinnars 890216.pdf
Ulf Spinnars 890414.pdf
Ulf Spinnars 890421.pdf
Ulf Svalen 861015.pdf
Ulf Svalen 880916.pdf
Ulla Paalovara - sammanfattning 15856-K2.pdf
Ulrika Rytterstål.pdf
Undersökning stulna revolvrar.pdf
VITTNESFÖRHÖR-Jan-Andersson.pdf
Valborg Nilsson 890613 samtal.pdf
Valborg Nilsson 890613.pdf
Virpis Aarras Raudasvirta 890112.pdf
Värmdörevolvern.pdf
Waldemar Kozber 890103.pdf
Waldemar Kozber 890508.pdf
Widforss2.pdf
X-12926 Vapen Handen.pdf
X12924-1.pdf
X12924-2.pdf
X12924.pdf
X13573.pdf
Yvonne Axberg 881005.pdf
Yvonne Nieminen.pdf
Zofia Fikas.pdf
Åke Larsson.pdf
Åke Svelander 890613.pdf
Åsa Gustavsson.pdf
Åsa Skellander 890212.pdf
Åsa Ålund.pdf