wpu.nu

Hedlund

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Polis vid KCV
Förhörsledare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D1633-04

1990-10-04

1991-02-13

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

DGB15299-00-I

1993-10-12

1994-04-14

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer