wpu.nu

Uppslag:DGB15299-00-I

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
15299-00-I
Registrerat
1993-10-12
Ad acta
1994-04-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Lasse Lundberg Journalist. Resan med Bror Perä
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-14 22:55
Avslutat


vill počin tera attläser hört u Berpressen och Aftonbladet från månda860315

kan ankryta till uppslag nr

Pol-1986-03-14-DGB15299-00-I Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

Pol-1986-03-14-DGB15299-00-I Lasse Lundberg-Resan med Bror Perä.pdf

vill počin tera attläser hört u Berpressen och Aftonbladet från månda860315

kan ankryta till uppslag nr