Uppslag:D1633-04

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
1633-04
Registrerat
1990-10-04
Ad acta
1991-02-13
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  , ANG Lars Inge Svartenbrant.
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Anonym påpekar att Expressens bild 860407 på mördaren är ruskigt likt Lars Inge Svartenbrant.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-07 19:35
Avslutat


D

09 Plats för fortursstämpel

Stockholm

I grövre brottmål 02 Arbetsanhet ксү

M000211 03 Uppgittsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan Hedlund

860407 1935 10 Brott med vilket uppslaget hör samman

11 Spaningsuppslaget lämnat

vid person Palme-nordet

ligt besök

per teleton 12 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet

markeras) Anonym 13 Yrkeltitel

14 Postadross (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden

per brev

| F-ar manj -dag In

15 Arbetsplats (arbetsgivare. Postadress och telefon arbetet)

76 Uppslaget avser

misstänkt person

17 Händelse (kort rubricering t ex fakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lid

och plats)

M fordon

gods 18 ! sak. (anteckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd partons kón, Alder, signalement och klädsel –

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, áramodott, färg mm samt annal gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av av halspunkter för tider och platser samt bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet och av sprit- eller narkotikapåverkan)

Anonym påpekar att Expressens bild 860407 på mördaren är ruskigt likt Lars Inge Svartenbrant.kan anknyta till uppslag or 21

Spaningschef Signatur

Bitr spaningschet Registrator Signatur Signatur

anknyter til uppslag nr 22 Registrerat: 23 Arandet tilldelat

Signatur

datum

Signatur

24 Färdigbearbetat datum

| 25 Spenchor aign

Pol-1986-04-07 D1633-04 Lars-Inge-Svartenbrandt.pdf

[MASKATMA]

[MAS]

[MASKATMASKATM]

Bäste

man

n

natar

th

[MASKATMASKA]

hallar sig

Den Skuggan kan vara mycket känd, brottsling, jag tycker bilden ni visat på honom stämmer. Jag har själv sett honom ofta. Hah heter Lars- Inge Svarten brandt men

Lars Findersson Han bor

villa i Soler fria inental varden Hoppas ni inte kastar detta

tips pappers korgen Lycka till i jakten på

Olof Palmes mördare.

av för tiden

nu

i egen

Den nya

1

dag vill

vara ononyma Men för vidare Kontakt andvants detta kocnummer

63975631

86-05-02

Pol-1986-04-07 D1633-04 Lars-Inge-Svartenbrandt.pdf

Plats för lärtursstämpel

02 Arbetsenhet KCV

000220 03 Uppgiftsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan Krinsp Svensson A-HI 4380

860607 1500 10 Brott mod vilket uppslaget hör samman

11 Spaningsuppslaget lämnat Palme bordet

vid personligt besök

per talofon 12 Uppgiftslamnarens efternamn och alla förnamn (i rält följd, tilltalsnamnet markeras)

annonym 13 Yrke/litet

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress) telefon bostaden

PRI: 3

M.

por brev F-ar man -dag 1-nr

15 Arbetsplats (arbetsgivaro. Postadress och telelon arbelet)

16 Uppslaget avser

misstänkt person

17 Händelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats)

ni

fordon

gods 18 ! sak. (anteckna först kand persons yrke, namn, födelsatid, bostad, telefon och arbetsgivare - O cind persons kon, Alder, signalement och kladsel -

berort fordons reg nr, fabrikat, typ, Årsmodell, färg mm samt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av ov hållpunkter för tider och platser samt bedömning av uppgiftstämnarens trovärdighet och av sprit- eller narkotikapaverkan)

Den 860607 kl 1500 kontakade en dam krimjouren non önskade att få vare helt annonym, di non tror att någon ev begått tjänstefel génom att prata lite för mycket. Hon uppgav att hennes dotter tjänstgör inom omsorgtjäns ten- soc i Hedemora. Dottern har bott i Hedemora under ett par månader.

Modern var där på besök, då mordet på Olof Palme hände. Dottern hade hört på sin arbetsplats att Svartenbrandt hyr en bostad ovaniör appoteket i Hedemora. Dottern tyckte detta var mycket underligt, då ſian skulle avtjäna sitt brott och ej borde vara ute. Modern uppguv att hon önskade framföra att det kan vara möjligt att Svartenbrandt även varit i Stokholm, då brottet ägde rum.
kan anknyta till uppslag nr

Susingschet Tanaua

Bitr spaningschet | Registrator Signatur

Signatur

21

anknyter till uppslag nr 22 Registrerat 23 Arendot tilldelat Signatur

komm 1

datum

24 Färdigbearbetat. datum

| 25 Spanchet sign

860609

signatur Re

Pol-1986-04-07 D1633-04 Lars-Inge-Svartenbrandt.pdf

Håll det inte för osannolikt att Svartenbrant, kan ha skuggat Palme dagarna innan mordet utan att någon vid Säter märkt ngt. De andra personerna som setts kan skäligen vara två bröder också de S.K. torpeder den ene kan ordna med bilar då denne är bosatt och verksam i Sthlm såsom bolhardlare, deras efternamn är: TRÄFF.

33 åringens kännedom om Palme kan för dem ha varit värdefull ochså dennes tilltänkta Spanien resa kan ha varit till för att därifrån utofall det osade hett via Portugal ta sig till Brasilien och fort som fan till Chile, svårare änn så är det nog inte. Kanske fanns redan Chiles stämpel i hanns Pass på de sidor som i Passet saknades eller Switch, då även två Svenska skatteflyckt, lär ha varit kontackter eller bistått med medel, kanske även de för någon annans räkning.

en

När man annländer ett Land T.ex: Chile per flyg måste man fylla i

massa papper redan i planet som lämnas till bäsättningen, tillsamans med alla andra passagerares uppgifter : Syfte med visit pengar e.t,c boendeort B.la. Försök få tag i dessa om det går, under den tid 33 åringen har haft möjlighet att företa en sådan resa, de senaste 2 åren, Dvs: under den tid han legat lågt och inte aggiterat så mycket mot Palme utan haft annat att förbereda sig innför.

Ludvig

ops/

کی ست

Om Amerikanen som det skrivittsom har varit Dirigent för detta och har suttit, kan han inte haft tid eller kännedom om vilka som jusst nu är kapabla att leja, utan får lita på gammal kännedom om eventuella Svenskar som är att lita på, Alltså namn Typ: Svartenbrant som i sin tur rek ett sammanträffande med jusst bröderna: Träff som i sin tur med lite forskning kommit fram till att jusst 33 åringen med sin fannatism och kännedom om Palme var ett sätt att komma åt Palme och det var ju inte så illa att kanske misstankar mot han riktas och att han åker dit. DVS man har satt punkt för jobbet men nu blev det ju inte riktigt så och där tror jag att de missräkn lite.

Ds: Önskar Er lycka till.

Pol-1986-04-07 D1633-04 Lars-Inge-Svartenbrandt.pdf

Ps: 33 åringen, är liksom mördaren i senste sända Tv historia två personer en men endock En hel person: Psykopat.

1

Han är mycket medveten om sin sitts, men spelar två rollen, En för oss och sin familj, Och samtidigt en kaxig roll där han försöker aggera säkert och utmanande typiskt för en som gjort något men klarat sig, DVS: Han meddelar sig till sina kumpaner genom att t.ex: Prata så som han gjorde i Radion, dagen eko.

Vilken roll han hade i mordet kan spekuleras i men, han hade kännedom om mordet torde även Ni ha klart för Er.

Grabben är helt enkelt stolt över vad han varit med om, men kan naturligtvis inte uttrycka sig om det, han känner en stor säkerhet. Och talar i radio hotar med stämmning öppet skriver brev om hur Vi i sverige skall tänka göra bot etc. Resten kan nog Ni själva räkna ut, men avskriv inte 33 åringen även om Ni kan söka lösningen från annan håll, som jag förmodar att Ni jusst nu gör.

Pusst nu har jag snackat Nog, och till sist stå på Er Snutar.

Pol-1986-04-07 D1633-04 Lars-Inge-Svartenbrandt.pdf