wpu.nu

Illustrerade instruktioner för uppladdning av dokument

Från wpu.nu

Här följer en tydlig genomgång hur man laddar upp dokument. Det är mest för att illustrera var man hittar de olika funktionerna. För mer detaljerade instruktioner, se Instruktioner_för_uppladdning_av_dokument och Instruktioner_för_OCR


Gå till funktionssidan för uppladdning

Ladd upp dok 01.png


Döp om din fil till rätt format

Mer detaljer om filnamn finns på Instruktioner_för_uppladdning_av_dokument. Det är inte hela värden om det blir något tecken fel eller att all info är känd. Gör så gott det går. Om uppslagskoden är korrekt i filnamnet så plockar MOPOCR den därifrån, så slipper du skriva in den igen senare.

Ladd upp dok 02.png


Dra och släpp din fil på uppladdningsknappen

Om du vill kan du köra fler dokument åt gången. Det går teoretiskt att köra hur många som helst åt gången, men mer än 40-50 stycken samtidigt blir segt.

Ladd upp dok 03.png


Vänta på att MOPOCR ska plocka upp dokumentet

MOPOCR ligger hela tiden och kollar efter nya dokument att OCR:a, men det tar någon minut innan den hittar dem. Du måste trycka på uppdatera-fliken, för att sidan ska uppdateras. Det räcker inte att trycka på webbläsarens uppdatera-knapp. När MOPOCR har hittat ditt dokument ligger det i kö för OCR. MOPOCR brukar ta 3-5 minuter för ett dokument på några sidor. Den tar ett dokument i taget i den ordning de kom in.

Ladd upp dok 04.png

Tryck uppdatera igen

Tryck på uppdatera tills ditt dokument hoppar från "Väntar på OCR" till "Väntar på granskning"

Ladd upp dok 05.png


Gå till dokumentets indexsida

Ladd upp dok 06.png


Kontrollera indexsidan

Här kan vi direkt se att MOPOCR har fått mycket information om bakfoten. Tex tror den att "Rikskriminalpolisen" är förnamnet på uppgiftslämnaren. Det behöver åtgärdas

Ladd upp dok 07.png


Rätta fel

Rätta de fel du ser på indexsidan. På indexsidan står information om dokumentet. Vad det är för typ och vem som är hörd etc. Viktigast är uppslagskoden. Den måste vara i korrekt format för att dokumentet ska knytas till uppslaget i liggaren. Läs mer om uppslagskoder här. Ett exempel på rätt format är E63-07-A. Här på indexsidan kan man också gå vidare för att granska texten i dokumentet. Men vi hoppar över det i denna instruktion.

Ladd upp dok 08.png


Spara ändringarna

Ladd upp dok 09.png


10

Ladd upp dok 10.png


11

Ladd upp dok 11.png