wpu.nu

Ingmar Börjesson

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Roland Bergströms chef på Skandia

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-00-B

1990-12-04

1992-10-27

Skandia AB / Per Häggström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-03

2017-11-29

Roland Bergström

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder