wpu.nu

Ingmar Börjesson

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Roland Berggrens chef på Skandia
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-00-B

1990-12-04

1992-10-27

Per Häggström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EA9982-03

2017-11-29

Roland Bergström

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer