wpu.nu

Uppslag:EA9982-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9982-00-B
Registrerat
1990-12-04
Ad acta
1992-10-27
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Skandia AB / Per Häggström

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM angående Stig Engström
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-06-05 00:00
Avslutat


SKANDIA

1986-06-05


PM ang Stig Engström - Palmemordet.


Personer.

Engström, Stig Folke Wilhelm f - ,
födelseort Bombay, Indien.

Akt upprättad i Nybro, Kalmar 1947.
Nuvarande adress Lahällsvägen 64, 183 30 Täby, tel 758 94 84.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

1986-06-05


PM ang Stig Engström - Palmemordet.


Personer.

Engström, Stig Folke Wilhelm f - ,
födelseort Bombay, Indien.

Akt upprättad i Nybro, Kalmar 1947.
Nuvarande adress Lahällsvägen 64, 183 30 Täby, tel 758 94 84.

SKANDIA (10)

Engström skulle då ha stannat kvar i området till klockan 23:45 då han återvände till Sveavägen 44 där han blev insläppt.

I receptionen ringde han ett telefonsamtal och lämnade därefter Skandia vid midnatt. Han gick då Sveavägen mot Odengatan.

Huvudfrågan mot denna hypotes är kan Engström ändå ha befunnit sig på mordplatsen efter mordet trots att ingen kommer ihåg detta?

Sannolikt kan det vara så.

Men detta kräver att Engström endast är en i mängden som passivt åser vad som sker på platsen. Han bör icke ha som i hans egen utsaga, tagit del i skeendet på ett aktivt och kraftfullt sätt.

Vad i Engströms berättelse talar för att han varit på mordplatsen mellan 23:19-23:45 ?

A. närvaron är styrkt genom väktarna och tiduret. Dvs periodens yttre tidpunkter.
B. hans iakttagelser om hur Lisbeth rusat i gatan för att stoppa bilar", hans iakttagelser beträffande Jeppsson dvs allt han har berättat om händelsen.
Viktigt är att dela upp händelserna i vad som hände före skotten och efter dessa.
Han känner ju till vad som hände före både som gärningsman och vittne.


Om Engström inte varit på mordplatsen mellan 23:20-23:45 , var kan han då varit?

Kan man visa att han har befunnit sig någon annanstans skulle misstanken öka beträffande hans sätt att handskas med sanningen - i viss mån även försämra hans position i utredningen.

Finns det någon skillnad i detaljåtergivandet beträffande momenten före skotten och det som sedan hände?

Är Engström otydligare, medveten eller omedveten beträffande momenten före skotten?


Som gärningsman bör han inte vara intresserad av att bidraga till utredningen med positioner, tidpunkter osv. Förloppet bör göras så diffust som möjligt.

Om Engström är gärningsman och han flytt uppför trapporna kan han inte ge "närvaroiakttagelser" som vittne efter mordet.

Finns det något i Engströms berättelse som talar för eller emot närvaro efter mordet?

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA (10)

Engström skulle då ha stannat kvar i området till klockan 23:45 då han återvände till Sveavägen 44 där han blev insläppt.

I receptionen ringde han ett telefonsamtal och lämnade därefter Skandia vid midnatt. Han gick då Sveavägen mot Odengatan.

Huvudfrågan mot denna hypotes är kan Engström ändå ha befunnit sig på mordplatsen efter mordet trots att ingen kommer ihåg detta?

Sannolikt kan det vara så.

Men detta kräver att Engström endast är en i mängden som passivt åser vad som sker på platsen. Han bör icke ha som i hans egen utsaga, tagit del i skeendet på ett aktivt och kraftfullt sätt.

Vad i Engströms berättelse talar för att han varit på mordplatsen mellan 23:19-23:45 ?

A. närvaron är styrkt genom väktarna och tiduret. Dvs periodens yttre tidpunkter.
B. hans iakttagelser om hur Lisbeth rusat i gatan för att stoppa bilar", hans iakttagelser beträffande Jeppsson dvs allt han har berättat om händelsen.
Viktigt är att dela upp händelserna i vad som hände före skotten och efter dessa.
Han känner ju till vad som hände före både som gärningsman och vittne.


Om Engström inte varit på mordplatsen mellan 23:20-23:45 , var kan han då varit?

Kan man visa att han har befunnit sig någon annanstans skulle misstanken öka beträffande hans sätt att handskas med sanningen - i viss mån även försämra hans position i utredningen.

Finns det någon skillnad i detaljåtergivandet beträffande momenten före skotten och det som sedan hände?

Är Engström otydligare, medveten eller omedveten beträffande momenten före skotten?


Som gärningsman bör han inte vara intresserad av att bidraga till utredningen med positioner, tidpunkter osv. Förloppet bör göras så diffust som möjligt.

Om Engström är gärningsman och han flytt uppför trapporna kan han inte ge "närvaroiakttagelser" som vittne efter mordet.

Finns det något i Engströms berättelse som talar för eller emot närvaro efter mordet?

SKANDIA (11)


Positivt måste man presentera en hypotes som på ett troligt sätt visar att Engström


1. hade möjlighet (dvs vapen mm)

2. hade motiv

3. hade nödvändiga kunskaper

Obesvarande frågor.

1. hade  Engström  tillgång till vapen?

2. hade  Engström  motiv?

3. hade  Engström  nödvändig info?

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA (11)


Positivt måste man presentera en hypotes som på ett troligt sätt visar att Engström


1. hade möjlighet (dvs vapen mm)

2. hade motiv

3. hade nödvändiga kunskaper

Obesvarande frågor.

1. hade  Engström  tillgång till vapen?

2. hade  Engström  motiv?

3. hade  Engström  nödvändig info?

SKANDIA

tysk reg.

Rydesheim

Wiesbaden

Postit lapp från SE kontor..jpg

Post it lapp från SEs kontor.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

tysk reg.

Rydesheim

Wiesbaden

Postit lapp från SE kontor..jpg

Post it lapp från SEs kontor.

Stig Engström - Palmemordet.

Fredagen 1986-02- arbetade Engström över tom klockan 23:19 .

Han lämnade entréhallen mot Sveavägen 44 sannolikt klockan 23:20 .

Engström påstod att han började promenera mot Tunnelgatan från Sveavägen och att han hade bråttom.

Engström har sedan lämnat olika versioner av händelseförloppet.

Utsaga 1

Till vakterna i Sveavägen 44:s entré (Anna-Lisa Gahn och Henry Olofsson) berättade Engström följande klockan 23:45 dvs 20 minuter efter mordet.

- "Då jag började gå mot Tunnelgatan hörde jag en knall när jag befann mig vid Götabankens kontor.

Därefter såg jag en man ligga på trottoaren. Några människor höll på att vända på honom.

Någon sade att det var Olof Palme som blivit skjuten men han såg så liten ut att det var svårt att tro. Däremot liknade den där tanten bredvid honom Lisbeth Palme.


Vakterna Gahn o Olofsson (Securitas, tel 53 94 53) beskrev Engström som chockad och föreslog honom att ta en taxi hem.

Engström avböjde och ringde hem till hustrun och berättade vad som hade hänt och att han blev försenad.

Vakterna uppfattade det som om Engström skulle ta nattbussen från Odenplan.

När Engström lämnade Sveavägen 44, andra gången cirka 23:55 vek han av till höger mot Odengatan.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Stig Engström - Palmemordet.

Fredagen 1986-02- arbetade Engström över tom klockan 23:19 .

Han lämnade entréhallen mot Sveavägen 44 sannolikt klockan 23:20 .

Engström påstod att han började promenera mot Tunnelgatan från Sveavägen och att han hade bråttom.

Engström har sedan lämnat olika versioner av händelseförloppet.

Utsaga 1

Till vakterna i Sveavägen 44:s entré (Anna-Lisa Gahn och Henry Olofsson) berättade Engström följande klockan 23:45 dvs 20 minuter efter mordet.

- "Då jag började gå mot Tunnelgatan hörde jag en knall när jag befann mig vid Götabankens kontor.

Därefter såg jag en man ligga på trottoaren. Några människor höll på att vända på honom.

Någon sade att det var Olof Palme som blivit skjuten men han såg så liten ut att det var svårt att tro. Däremot liknade den där tanten bredvid honom Lisbeth Palme.


Vakterna Gahn o Olofsson (Securitas, tel 53 94 53) beskrev Engström som chockad och föreslog honom att ta en taxi hem.

Engström avböjde och ringde hem till hustrun och berättade vad som hade hänt och att han blev försenad.

Vakterna uppfattade det som om Engström skulle ta nattbussen från Odenplan.

När Engström lämnade Sveavägen 44, andra gången cirka 23:55 vek han av till höger mot Odengatan.

SKANDIA

Utsaga 2

På förmiddagen 1986-03-01 11:00 ringde Stig Engström till Ingmar Börjesson, Skandia.

Börjesson hänvisade Engström till Roland Bergström (säkerhetsansvarig för inpasseringen på Skandia Sveavägen 44).

Till Roland Bergström uppgav Engström följande.

Engström påstod att han hade blivit uppmanad av polisen att ta reda på exakt när han stämplade ut på fredagskvällen.

Engström insisterade på att Bergström skulle bege sig till Skandia och läsa av datalistorna och lämna besked till Engström.

Till Bergström berättade Engström.

  • "Jag jobbade över i går kväll till cirka 20 minuter över elva. Då jag kom ut på gatan, Sveavägen 44, hörde jag en knall men förstod inte att det var ett skott.
  • Jag var en av de första framme hos Palme, som jag inte kände igen. Han såg så liten ut. Vi vände honom i framstupa-sido-läge.
En av flickorna sade "såg du vem det var?" Vad den tanten var lik Lisbeth!"
På fråga från Bergström om han hade stannat och pratat med vakterna i Sveavägen 44 svarade Engström att han inte hade dröjt sig kvar i receptionen.
Engström hade missat tåget hem och hade därför återvänt till Sveavägen 44-entrén för att ringa efter taxi.
  • Engström hade svårt att hinna packa inför fjällresan till Idre under söndagen.
Om kvinnan som liknat Lisbeth sade Engström att hon hade sprungit ut i gatan för att stoppa bilar flera gånger.

Bergström begav sig till Skandia på lördagen och kontrollerade Engströms kort och tidstämplingar.

Det fastställdes att Engström hade använt sitt kort två gånger under fredagen.

Engström stämplade in på Skandia 1986-02-28 08:10 .

Engström stämplade ut från Skandia 1986-02-28 23:19 .

Engström hade inte använt kortet under perioden för att komma ut eller in, eller att passera dörrar, vilket var något förvånande.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

Utsaga 2

På förmiddagen 1986-03-01 11:00 ringde Stig Engström till Ingmar Börjesson, Skandia.

Börjesson hänvisade Engström till Roland Bergström (säkerhetsansvarig för inpasseringen på Skandia Sveavägen 44).

Till Roland Bergström uppgav Engström följande.

Engström påstod att han hade blivit uppmanad av polisen att ta reda på exakt när han stämplade ut på fredagskvällen.

Engström insisterade på att Bergström skulle bege sig till Skandia och läsa av datalistorna och lämna besked till Engström.

Till Bergström berättade Engström.

  • "Jag jobbade över i går kväll till cirka 20 minuter över elva. Då jag kom ut på gatan, Sveavägen 44, hörde jag en knall men förstod inte att det var ett skott.
  • Jag var en av de första framme hos Palme, som jag inte kände igen. Han såg så liten ut. Vi vände honom i framstupa-sido-läge.
En av flickorna sade "såg du vem det var?" Vad den tanten var lik Lisbeth!"
På fråga från Bergström om han hade stannat och pratat med vakterna i Sveavägen 44 svarade Engström att han inte hade dröjt sig kvar i receptionen.
Engström hade missat tåget hem och hade därför återvänt till Sveavägen 44-entrén för att ringa efter taxi.
  • Engström hade svårt att hinna packa inför fjällresan till Idre under söndagen.
Om kvinnan som liknat Lisbeth sade Engström att hon hade sprungit ut i gatan för att stoppa bilar flera gånger.

Bergström begav sig till Skandia på lördagen och kontrollerade Engströms kort och tidstämplingar.

Det fastställdes att Engström hade använt sitt kort två gånger under fredagen.

Engström stämplade in på Skandia 1986-02-28 08:10 .

Engström stämplade ut från Skandia 1986-02-28 23:19 .

Engström hade inte använt kortet under perioden för att komma ut eller in, eller att passera dörrar, vilket var något förvånande.

SKANDIA

Utsaga 3

Till kollegor på Skandia har Engström berättat att han var först av alla framme vid Palme, vände honom i framstupa-sidoläge och gjorde mun-mot-munmetoden.

Eftersom han insåg att läget var kritiskt sprang han från Tunnelgatan till Kungsgatan för att hitta polis eller ambulans. När han misslyckades återvände han till Tunnelgatan.

Då polismännen kom till platsen ville han hjälpa dessa. De poliser som kommenderades efter gärningsmannen hade ej fått gärningsmannens signalement av ÖK.

Själv hade Engström hört Lisbeth säga "blå täckjacka" varför han sprang efter de efterföljande polismännen för att informera dessa.

Han hann emellertid icke upp poliserna utan återvände till mordplatsen.

Då han kom tillbaka efter språngmarschen hörde han hur, en äldre man, ett vittne, gav hans eget signalement till en av poliserna. Engström försökte rätta till detta missförstånd men ingen tog notis om honom.

Engström hade endast hört ett skott. Han hade då befunnit sig vid entrén Sveavägen 44.


Roland Bergström, säkerhetsansvarig för inpasseringskontrollen uppgav att han hade samtalat med Engström vid minst tre tillfällen under lördagen. Samtalen hade gällt tidpunkten för Engströms utpassering 23:19 och händelserna därefter. Utsaga 2.


Hans-Olof Olsson, riskmanager (Skandia), har samtalat med Engström om händelserna omkring mordet på Palme. Utsaga 3.


Genom Securitas fick undertecknad kontakt med de aktuella väktarna.

1. Anette Kohut, , Solna, tel arb Skandia ankn 3235

Anette uppgav att hon arbetade ett normalpass denna fredag (16:45-20:45

)och att hon därutöver satt kvar till 23:35 för att täcka upp en bridgespelande kollega Henry Olofsson. Överenskommelsen om detta träffades någon vecka innan.

Anette arbetade från 16:45-20:45

med Ann-Sofie Olofsson, vilken därefter avlöstes av Anna-Lisa Gahn.

Anna-Lisa Gahn kom tidigare, vid 20:30

-tiden och gick på ronden strax efter klockan 21:00 . Ronden gällde Sveavägen 44 från 8:e vån till källare och brukade ta 2 1/2 tim.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

Utsaga 3

Till kollegor på Skandia har Engström berättat att han var först av alla framme vid Palme, vände honom i framstupa-sidoläge och gjorde mun-mot-munmetoden.

Eftersom han insåg att läget var kritiskt sprang han från Tunnelgatan till Kungsgatan för att hitta polis eller ambulans. När han misslyckades återvände han till Tunnelgatan.

Då polismännen kom till platsen ville han hjälpa dessa. De poliser som kommenderades efter gärningsmannen hade ej fått gärningsmannens signalement av ÖK.

Själv hade Engström hört Lisbeth säga "blå täckjacka" varför han sprang efter de efterföljande polismännen för att informera dessa.

Han hann emellertid icke upp poliserna utan återvände till mordplatsen.

Då han kom tillbaka efter språngmarschen hörde han hur, en äldre man, ett vittne, gav hans eget signalement till en av poliserna. Engström försökte rätta till detta missförstånd men ingen tog notis om honom.

Engström hade endast hört ett skott. Han hade då befunnit sig vid entrén Sveavägen 44.


Roland Bergström, säkerhetsansvarig för inpasseringskontrollen uppgav att han hade samtalat med Engström vid minst tre tillfällen under lördagen. Samtalen hade gällt tidpunkten för Engströms utpassering 23:19 och händelserna därefter. Utsaga 2.


Hans-Olof Olsson, riskmanager (Skandia), har samtalat med Engström om händelserna omkring mordet på Palme. Utsaga 3.


Genom Securitas fick undertecknad kontakt med de aktuella väktarna.

1. Anette Kohut, , Solna, tel arb Skandia ankn 3235

Anette uppgav att hon arbetade ett normalpass denna fredag (16:45-20:45

)och att hon därutöver satt kvar till 23:35 för att täcka upp en bridgespelande kollega Henry Olofsson. Överenskommelsen om detta träffades någon vecka innan.

Anette arbetade från 16:45-20:45

med Ann-Sofie Olofsson, vilken därefter avlöstes av Anna-Lisa Gahn.

Anna-Lisa Gahn kom tidigare, vid 20:30

-tiden och gick på ronden strax efter klockan 21:00 . Ronden gällde Sveavägen 44 från 8:e vån till källare och brukade ta 2 1/2 tim.

SKANDIA

Anette observerade att larmet gick på en dörr i källarplanet 22:35 . Hon tillfrågades om varför hon icke vidtog åtgärder men kunde inte förklara att så icke skedde.

Hon kände väl till rutinerna, hon förstod apparaturen.

Cirka klockan 23:00 anlände Henry Olofsson från bridgen.


Klockan 23:15 kom Engström till entrén.

Han pratade en stund om semester innan han gick. Henry Olofsson och Anette var närvarande. Ej Anna-Lisa Gahn.

Klockan 23:35 lämnade Anette receptionen. Hon mindes tiden, därför att hon hade tittat på klockan på väggen.

Anette gick ned till yttre garaget på Luntmakargatan och hämtade sin bil. Hon svängde Luntmakargatan norrut, därefter Kammakargatan in till Sveavägen och sedan denna gata norrut.

Anna-Lisa Gahn uppgav att hon börjat vid 20:30 -tiden på Skandia.

Anette Kohut skulle avvakta till Henry Olofsson kom.

Vid 21 -tiden anlände Stig Engström utifrån till entrén Sveavägen 44. Han talade om att han arbetade över denna kväll och att han stod inför en semester.

Gahn beskrev Engströms klädsel. En halvlång blå rock, keps, handlovsväska, glasögon.

Hon kände igen Engström sedan tidigare och tror att hon själv låste upp ytterdörren och innerdörren åt Engström.

Gahn som då visste att Engström arbetade över såg honom icke på hans tjänsterum under ronden. Dörren var stängd, kanske även låst!?

Cirka 23:10 passerade hon entrén på väg till källaren.

Henry Olofsson var då där liksom Anette.

Klockan 23:22 stängde hon den larmade dörren. Denna dörr hade då stått olåst/öppen alltsedan 22:35 .

Anna-Lisa återvände till entrén Sveavägen 44. Endast Henry Olofsson var där.

Anna-Lisa tror att hon återvände 23:25 . Anette hade då lämnat huset.

Henry Olofsson uppgav följande.

Någon vecka innan 1986-02-28 tillfrågade han Anette Kohut om hon kunde jobba några timmar åt honom denna kväll.

Han anlände till Skandia klockan 23:00 genom Sveavägen 44-entrén. Han bytte om till uniform.

Vid 23:10 -tiden kom Anna-Lisa Gahn på sin rond. Anette Kohut var då kvar. Anna-Lisa fortsatte ronden mot källaren.

På fråga om den larmade dörren diskuterades svarade Olofsson att han inte mindes detta.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

Anette observerade att larmet gick på en dörr i källarplanet 22:35 . Hon tillfrågades om varför hon icke vidtog åtgärder men kunde inte förklara att så icke skedde.

Hon kände väl till rutinerna, hon förstod apparaturen.

Cirka klockan 23:00 anlände Henry Olofsson från bridgen.


Klockan 23:15 kom Engström till entrén.

Han pratade en stund om semester innan han gick. Henry Olofsson och Anette var närvarande. Ej Anna-Lisa Gahn.

Klockan 23:35 lämnade Anette receptionen. Hon mindes tiden, därför att hon hade tittat på klockan på väggen.

Anette gick ned till yttre garaget på Luntmakargatan och hämtade sin bil. Hon svängde Luntmakargatan norrut, därefter Kammakargatan in till Sveavägen och sedan denna gata norrut.

Anna-Lisa Gahn uppgav att hon börjat vid 20:30 -tiden på Skandia.

Anette Kohut skulle avvakta till Henry Olofsson kom.

Vid 21 -tiden anlände Stig Engström utifrån till entrén Sveavägen 44. Han talade om att han arbetade över denna kväll och att han stod inför en semester.

Gahn beskrev Engströms klädsel. En halvlång blå rock, keps, handlovsväska, glasögon.

Hon kände igen Engström sedan tidigare och tror att hon själv låste upp ytterdörren och innerdörren åt Engström.

Gahn som då visste att Engström arbetade över såg honom icke på hans tjänsterum under ronden. Dörren var stängd, kanske även låst!?

Cirka 23:10 passerade hon entrén på väg till källaren.

Henry Olofsson var då där liksom Anette.

Klockan 23:22 stängde hon den larmade dörren. Denna dörr hade då stått olåst/öppen alltsedan 22:35 .

Anna-Lisa återvände till entrén Sveavägen 44. Endast Henry Olofsson var där.

Anna-Lisa tror att hon återvände 23:25 . Anette hade då lämnat huset.

Henry Olofsson uppgav följande.

Någon vecka innan 1986-02-28 tillfrågade han Anette Kohut om hon kunde jobba några timmar åt honom denna kväll.

Han anlände till Skandia klockan 23:00 genom Sveavägen 44-entrén. Han bytte om till uniform.

Vid 23:10 -tiden kom Anna-Lisa Gahn på sin rond. Anette Kohut var då kvar. Anna-Lisa fortsatte ronden mot källaren.

På fråga om den larmade dörren diskuterades svarade Olofsson att han inte mindes detta.

SKANDIA

En stund senare kom Engström till entrén.

Engström skulle åka hem med sista tåget.

Engström skulle på semester men måste ha någonting klart, - därför övertiden.

Henry beskrev Engströms klädsel. Engström var klädd i blå rock, keps, handväska, glasögon.

Henry trodde att både Anette och Anna-Lisa hade varit närvarande.

23:30 lämnade Anette entrén och gick ned till det yttre garaget för att ta bilen och åka hem.

- Henry mindes ej när Anna-Lisa återvände efter sin rondering.

Emellertid återvände Stig Engström från gatan vid 23:45 .Han släpptes in av Henry Olofsson.

Engström uppgav att en person hade blivit skjuten vid Tunnelgatan.

Engström själv hade hört ett skott då han befann sig vid Götabanken.

Enligt Engström hade man sagt att det var Olof Palme men personen (han) hade sett så liten ut att detta var svårt att tro. Däremot var tanten mycket lik Lisbeth.

Henry uppfattade Engström som mycket chockad och föreslog en taxi hem.

Engström avböjde och ringde istället hem till hustrun och berättade vad som hade hänt. Engström tillade att han tog nattbussen hem.

Engström lämnade sedan Skandia och gick mot Odengatan.

Henry o Anna-Lisa satt och väntade på radionyheterna för att få dådet bekräftat.

Henry ronderade senare i Luntmakargatan 18 fram till 01 -tiden. Han kunde då icke gå Tunnelgatan utan använde kulverten.

Tommy Persson, Securitas (västra), anlände med anledning av mordet 01 -tiden.

Henry och Persson gick ut och tittade på platsen. I övrigt hände ingenting.

Henry Olofsson bor Forskarbacken 21, ej tel c/o Skinnstad.

Henry nämnde att Engström skulle kunna åka buss 690, 691 från Odenplan till Mörby eller T-banan 15.

Han visste således var Engström bodde.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

En stund senare kom Engström till entrén.

Engström skulle åka hem med sista tåget.

Engström skulle på semester men måste ha någonting klart, - därför övertiden.

Henry beskrev Engströms klädsel. Engström var klädd i blå rock, keps, handväska, glasögon.

Henry trodde att både Anette och Anna-Lisa hade varit närvarande.

23:30 lämnade Anette entrén och gick ned till det yttre garaget för att ta bilen och åka hem.

- Henry mindes ej när Anna-Lisa återvände efter sin rondering.

Emellertid återvände Stig Engström från gatan vid 23:45 .Han släpptes in av Henry Olofsson.

Engström uppgav att en person hade blivit skjuten vid Tunnelgatan.

Engström själv hade hört ett skott då han befann sig vid Götabanken.

Enligt Engström hade man sagt att det var Olof Palme men personen (han) hade sett så liten ut att detta var svårt att tro. Däremot var tanten mycket lik Lisbeth.

Henry uppfattade Engström som mycket chockad och föreslog en taxi hem.

Engström avböjde och ringde istället hem till hustrun och berättade vad som hade hänt. Engström tillade att han tog nattbussen hem.

Engström lämnade sedan Skandia och gick mot Odengatan.

Henry o Anna-Lisa satt och väntade på radionyheterna för att få dådet bekräftat.

Henry ronderade senare i Luntmakargatan 18 fram till 01 -tiden. Han kunde då icke gå Tunnelgatan utan använde kulverten.

Tommy Persson, Securitas (västra), anlände med anledning av mordet 01 -tiden.

Henry och Persson gick ut och tittade på platsen. I övrigt hände ingenting.

Henry Olofsson bor Forskarbacken 21, ej tel c/o Skinnstad.

Henry nämnde att Engström skulle kunna åka buss 690, 691 från Odenplan till Mörby eller T-banan 15.

Han visste således var Engström bodde.

SKANDIA

Ann-Sofie Olofsson uppgav följande.

Ej släkt eller anknytning till Henry Olofsson.

Ann-Sofie Olofsson, , Stockholm,
anställning Securitas.


Fredagen 1986-02-28 arbetade Ann-Sofie icke.

Istället åkte hon ett försenat tåg från Centralstationen till Berlin vid 19 -tiden (ordinarie avgång 17:25 ).

Anna-Lisa Gahn hade tagit hennes timmar mellan 16:45-20:45 .

Ann-Sofie förklarade att hon normalt arbetade ihop med Ann Södergren.

Denna fredag skulle Ann-Sofie träffa en vän i Berlin under en vecka och hade övertalat Anna-Lisa Gahn och Henry Olofsson att ta hennes vakter.

Dessa byten hade diskuterats i början av februari då Ann-Sofie återkom från en annan utlandsvistelse.

Vid detta tillfälle hade hon träffat den tidigare nämnda amerikanen, vilken strax efter hennes återkomst ringde och bestämde träff med Ann-Sofie i Berlin 1986-02-28 .

Under lördagen 1986-03-01 hade en "kompis" ringt till Ann-Sofie (på hotell?) och på tyska upplyst henne om att Palme var död - mördad.

Ann-Sofie hade blivit frånstulen sin väska med sina tillhörigheter i Berlin. Hon hade stannat i Berlin 10 dagar.

Enligt Ann-Sofie hade Anette Kohut ersatt Ann Södergren mellan 16:45-20:45 .Det var icke Anettes normala pass.

Ytterligare en väktare Inger Wallentin, Securitas, arbetade på Luntmakargatan 18 under fredagen 1986-02-28 .

Ann-Sofie Olofsson.jpg

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

Ann-Sofie Olofsson uppgav följande.

Ej släkt eller anknytning till Henry Olofsson.

Ann-Sofie Olofsson, , Stockholm,
anställning Securitas.


Fredagen 1986-02-28 arbetade Ann-Sofie icke.

Istället åkte hon ett försenat tåg från Centralstationen till Berlin vid 19 -tiden (ordinarie avgång 17:25 ).

Anna-Lisa Gahn hade tagit hennes timmar mellan 16:45-20:45 .

Ann-Sofie förklarade att hon normalt arbetade ihop med Ann Södergren.

Denna fredag skulle Ann-Sofie träffa en vän i Berlin under en vecka och hade övertalat Anna-Lisa Gahn och Henry Olofsson att ta hennes vakter.

Dessa byten hade diskuterats i början av februari då Ann-Sofie återkom från en annan utlandsvistelse.

Vid detta tillfälle hade hon träffat den tidigare nämnda amerikanen, vilken strax efter hennes återkomst ringde och bestämde träff med Ann-Sofie i Berlin 1986-02-28 .

Under lördagen 1986-03-01 hade en "kompis" ringt till Ann-Sofie (på hotell?) och på tyska upplyst henne om att Palme var död - mördad.

Ann-Sofie hade blivit frånstulen sin väska med sina tillhörigheter i Berlin. Hon hade stannat i Berlin 10 dagar.

Enligt Ann-Sofie hade Anette Kohut ersatt Ann Södergren mellan 16:45-20:45 .Det var icke Anettes normala pass.

Ytterligare en väktare Inger Wallentin, Securitas, arbetade på Luntmakargatan 18 under fredagen 1986-02-28 .

Ann-Sofie Olofsson.jpg

SKANDIA


Omständigheter i ärendet.

1. Engström stämplade in 08:10 och stämplade ut 23:19 .


2. Engström anlände till Skandia vid 21 -tiden. Kom in utan att använda kortet, utan att skriva in sig.


3. En dörr i källarplanet öppnas klockan 22:35 . Återställs icke förrän 23:22 av Anna-Lisa Gahn.


4. Engström stämplade ut 23:19 .


5. Engström anlände till Skandia 23:45 .


6. Engström ringde telefonsamtal.


7. Engström lämnade Skandia cirka 24:00 .


8. Engström var klädd i blå rock, keps, handväska, glasögon.


9. Ingen såg Engström på tjänsterummet under kvällen.


10. Tjänstgöringstider.


Vecka 06 07 08 09 10
Mån N 09:00-23:52 Sjuk 10:18-17:06 Sem
Ti N Sjuk N N Sem
On N Sjuk 08:02-23:01 N Sem
To N Sjuk 09:24-20:43 N Sem
Fr N Sjuk N 08:10-23:19 Sem
L Sjuk L L L
L Sjuk L L L

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA


Omständigheter i ärendet.

1. Engström stämplade in 08:10 och stämplade ut 23:19 .


2. Engström anlände till Skandia vid 21 -tiden. Kom in utan att använda kortet, utan att skriva in sig.


3. En dörr i källarplanet öppnas klockan 22:35 . Återställs icke förrän 23:22 av Anna-Lisa Gahn.


4. Engström stämplade ut 23:19 .


5. Engström anlände till Skandia 23:45 .


6. Engström ringde telefonsamtal.


7. Engström lämnade Skandia cirka 24:00 .


8. Engström var klädd i blå rock, keps, handväska, glasögon.


9. Ingen såg Engström på tjänsterummet under kvällen.


10. Tjänstgöringstider.


Vecka 06 07 08 09 10
Mån N 09:00-23:52 Sjuk 10:18-17:06 Sem
Ti N Sjuk N N Sem
On N Sjuk 08:02-23:01 N Sem
To N Sjuk 09:24-20:43 N Sem
Fr N Sjuk N 08:10-23:19 Sem
L Sjuk L L L
L Sjuk L L L

SKANDIA

11. Tjänsterum mot Luntmakargatan, 1 tr med mörkrum. Låsbart.


12. Engströms ekonomi är hårt belastad i slutet av februari.

Stora ränteutbetalningar har vid denna tidpunkt tömt hans krediter bland annat på intressekontoret. Överdrag har skett de sista två (2) åren.


13. Aktiv moderat i kommunalpolitiken, Täby tills för två (2) år sedan då han plötsligt avsade sig alla uppdrag.


14.


15. Engström född i Bombay.


16. Engström har nära kontakt med utvecklingsstörd flicka (jmfr Åland) som han kallar sin dotter.

17. Engström knappade in för semester under dagen den 1986-02-28 .


18. Engström är krigsplacerad antingen i civilförsvaret eller hemvärnet.


19. Engström har påstått att han har varit 100-meters löpare.


20. Enligt en artikel i SVD cirka två (2) år sedan är Engström en medicinskt bevisad androgyn.


Kommentarer.

Polisen ( Arne  Irwell) påstår att övriga vittnen på mordplatsen icke har sett Engström på platsen.

Däremot har tre vittnen inledningsvis lämnat ett signalement på gärningsmannen som överensstämmer med Engström.

Om detta är sant har Engström mördat Palme.

Detta skulle då innebära att Engström kom ut ur Sveavägen 44 då Palme passerade, gick i kapp paret Palme vid Tunnelgatan, sköt två skott och flydde Tunnelgatan österut.

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

Pol-1986-06-05 EA9982-00-B ea-9982-b-per-haggström-pm.pdf

SKANDIA

11. Tjänsterum mot Luntmakargatan, 1 tr med mörkrum. Låsbart.


12. Engströms ekonomi är hårt belastad i slutet av februari.

Stora ränteutbetalningar har vid denna tidpunkt tömt hans krediter bland annat på intressekontoret. Överdrag har skett de sista två (2) åren.


13. Aktiv moderat i kommunalpolitiken, Täby tills för två (2) år sedan då han plötsligt avsade sig alla uppdrag.


14.


15. Engström född i Bombay.


16. Engström har nära kontakt med utvecklingsstörd flicka (jmfr Åland) som han kallar sin dotter.

17. Engström knappade in för semester under dagen den 1986-02-28 .


18. Engström är krigsplacerad antingen i civilförsvaret eller hemvärnet.


19. Engström har påstått att han har varit 100-meters löpare.


20. Enligt en artikel i SVD cirka två (2) år sedan är Engström en medicinskt bevisad androgyn.


Kommentarer.

Polisen ( Arne  Irwell) påstår att övriga vittnen på mordplatsen icke har sett Engström på platsen.

Däremot har tre vittnen inledningsvis lämnat ett signalement på gärningsmannen som överensstämmer med Engström.

Om detta är sant har Engström mördat Palme.

Detta skulle då innebära att Engström kom ut ur Sveavägen 44 då Palme passerade, gick i kapp paret Palme vid Tunnelgatan, sköt två skott och flydde Tunnelgatan österut.