wpu.nu

Jerzy Proszynski

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Jerzy Proszynski var ägare till Art Galleri Atrium, som ligger mitt emot PALMEs bostad. Beträffande Art Galleri Atrium har ett flertal tips inkommit. Lokalen är i sig bästa tänkbara för en observation av bostaden.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Ägare till Art Galleri Atrium på Västerlånggatan 28 mittemot familjen Palmes bostad.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A11544-00

1989-05-17

1992-11-02

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

Z8048-00

1992-08-13

1993-03-03

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder