wpu.nu

Johan Dahlin

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Tjänstgjorde mordkvällen/natten i radiobil SHA 1110 enligt IM-lista

A13930-01 IMpdf/3


I A6797-00-B är Johan Dahlin upptagen med anropsnummer 1117.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Johan Dahlin
Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / Ordningsavdelningen / VD 1 Norrmalm
Tjänstesgrad 1986: Polisassistent
Tjänstgöringsnummer: 13Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14207-02

1992-01-21

1992-02-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder