wpu.nu

Uppslag:A14207-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Tjänstgjorde civil i rb 1227 tillsammans med Stigsson.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-08 12:55
Avslutat


Hall tjänstgjorde civil i rb 1227 tillsammans med Stigsson. Bilen är polismålad och de utgjorde en civil enhet knuten till pikétbuss 1230.

Då larmet om skjutningen gick ut över polisradion befann de sig inne på VD 1 station.

De hörde det på en bärbar radioapparat.

Pikétbussen  (rb 1230)  var på Norra Bantorget och tankade och de hörde att den beordrades till brottsplatsen.

Själva väntade de på stationen tills de hörde pkom Söderström meddela att det var statsministern som var skjuten.

De lämnade då omedelbart VD 1 och körde Vasagatan -Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan.

De anmälde sig på radion när de befann sig på Mäster Samuelsgatan. Det var då tal om att en kontroll skulle göras på en restaurang.

En radiobil från Östermalmspolisen hade stannat en person som motsvarade det utlarmade signalementet och de for dit för att assistera med restaurangkontrollen.

Kollegorna stod snett mittemot restaurang Hirschenkeller på Regeringsgatan vid en annan restaurang och hade mannen i bilen.

Det visade sig dock att det var helt fel man och de behövde inte biträda med kontrollen.

De anmälde att de var klara på platsen.

De for sedan på eget initiativ till området kring Stureplan. Han kan inte erinra sig vilka gator de körde.

De parkerade bilen på Biblioteksgatan mittemot fd biografen Festival, dvs vid Viking Line's Lokaler.

De gick sedan till fots Birger Jarlsgatan fram till Brunnsgatan och vidare denna gata västerut, dvs uppför.

De letade i prång och dylikt hela vägen upp till i trakten av Malmskillnadsgatan.

Där träffade de en kvinnlig trafikvakt i en trafikvaktsbil.

Hon berättade att hon tidigare på kvällen hade rapporterat bilar på Smala Gränd och att hon hade iakttagit en man som passerat förbi.( dessa uppgifter ringde Hall in till en tipscentral senare på natten).

De fortsatte till höger på Malmskillnadsgatan - Tunnelgatan. De gick några steg nedför trapporna mot Luntmakargatan.

Den södra fastigheten, sett från trappa är under ombyggnad och de tog sig in i den och gjorde en genomsökning.

De kom senare ut på Luntmakargatan alldeles i närheten av Tunnelgatan.

I korsningen av Luntmakargatan & Tunnelgatan höll deras kollegor från 1230 på att göra en avspärrning.

De tog sig upp till Malmskillnadsgatan. Hall tog rulltrappan och Stigsson trappan.

Därefter genomsökte de det sydöstra hörnet av Johannes Kyrkogård.

De såg en man med en hund, men inget i övrigt.

Via Drottninghusgränd tog de sig fram till Snickarbacken, vidare Smala Gränd till

Pol-1986-04-08 1255 A14207-02 Förhör med Per Hall.pdf

Pol-1986-04-08 1255 A14207-02 Förhör med Per Hall.pdf

Hall tjänstgjorde civil i rb 1227 tillsammans med Stigsson. Bilen är polismålad och de utgjorde en civil enhet knuten till pikétbuss 1230.

Då larmet om skjutningen gick ut över polisradion befann de sig inne på VD 1 station.

De hörde det på en bärbar radioapparat.

Pikétbussen  (rb 1230)  var på Norra Bantorget och tankade och de hörde att den beordrades till brottsplatsen.

Själva väntade de på stationen tills de hörde pkom Söderström meddela att det var statsministern som var skjuten.

De lämnade då omedelbart VD 1 och körde Vasagatan -Mäster Samuelsgatan - Regeringsgatan.

De anmälde sig på radion när de befann sig på Mäster Samuelsgatan. Det var då tal om att en kontroll skulle göras på en restaurang.

En radiobil från Östermalmspolisen hade stannat en person som motsvarade det utlarmade signalementet och de for dit för att assistera med restaurangkontrollen.

Kollegorna stod snett mittemot restaurang Hirschenkeller på Regeringsgatan vid en annan restaurang och hade mannen i bilen.

Det visade sig dock att det var helt fel man och de behövde inte biträda med kontrollen.

De anmälde att de var klara på platsen.

De for sedan på eget initiativ till området kring Stureplan. Han kan inte erinra sig vilka gator de körde.

De parkerade bilen på Biblioteksgatan mittemot fd biografen Festival, dvs vid Viking Line's Lokaler.

De gick sedan till fots Birger Jarlsgatan fram till Brunnsgatan och vidare denna gata västerut, dvs uppför.

De letade i prång och dylikt hela vägen upp till i trakten av Malmskillnadsgatan.

Där träffade de en kvinnlig trafikvakt i en trafikvaktsbil.

Hon berättade att hon tidigare på kvällen hade rapporterat bilar på Smala Gränd och att hon hade iakttagit en man som passerat förbi.( dessa uppgifter ringde Hall in till en tipscentral senare på natten).

De fortsatte till höger på Malmskillnadsgatan - Tunnelgatan. De gick några steg nedför trapporna mot Luntmakargatan.

Den södra fastigheten, sett från trappa är under ombyggnad och de tog sig in i den och gjorde en genomsökning.

De kom senare ut på Luntmakargatan alldeles i närheten av Tunnelgatan.

I korsningen av Luntmakargatan & Tunnelgatan höll deras kollegor från 1230 på att göra en avspärrning.

De tog sig upp till Malmskillnadsgatan. Hall tog rulltrappan och Stigsson trappan.

Därefter genomsökte de det sydöstra hörnet av Johannes Kyrkogård.

De såg en man med en hund, men inget i övrigt.

Via Drottninghusgränd tog de sig fram till Snickarbacken, vidare Smala Gränd till

David Bagares gata - västerut till Regeringsgatan där de såg två män stå och prata.

De återvände österut på David Bagares gata, dvs nedför backen och vid Smala Gränd stötte de samman med pa  Johan  Dahlin i en rb 1117  från VD 1.

En av männen som de nyligen sett, kom förbi och de åkte med rbn till Humlegården mittför ingången till Biblioteket där mannen kontrollerades.

De återvände till sitt fordon och deltog sedan i en genomsökning av Humlegården.

Hall och Stigsson har inga konkreta tidsangivelser att lämna.

Närvarande och deltagande vid förhöret är Stigsson, Göran, f.-
boende
VD 1, C-turspiketen, telefon 5109

Pol-1986-04-08 1255 A14207-02 Förhör med Per Hall.pdf

Pol-1986-04-08 1255 A14207-02 Förhör med Per Hall.pdf

David Bagares gata - västerut till Regeringsgatan där de såg två män stå och prata.

De återvände österut på David Bagares gata, dvs nedför backen och vid Smala Gränd stötte de samman med pa  Johan  Dahlin i en rb 1117  från VD 1.

En av männen som de nyligen sett, kom förbi och de åkte med rbn till Humlegården mittför ingången till Biblioteket där mannen kontrollerades.

De återvände till sitt fordon och deltog sedan i en genomsökning av Humlegården.

Hall och Stigsson har inga konkreta tidsangivelser att lämna.

Närvarande och deltagande vid förhöret är Stigsson, Göran, f.-
boende
VD 1, C-turspiketen, telefon 5109
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-08 12:55
Avslutat


Hall tjänstgjorde civil i zb 1227 tillsammans med Stigsson. Bilen är polismålad

och de utgjorde en civil enhet konu ten till pikétbuss 1250. Då Zamet om skjutningen gick ut över polisradion befann de sig inne på vú 1 sth De hörde det på en bärbar radioapparat.Pikétbussen var på Norra Bantorget och tankade och de hörde att den beordrades till brottsplatsen. Själva väntade de på stationen tills de börie płom Söderström meddela att det var statsminister som var skjuten.De lämnade då omedelbart vål och körde Tasagatan-Mäster Samuelsgatas- Regeringsgatan. De ammlde sig på radion när de befann sig på Mister Samuelsgatan. Det var da tal om att en kontroll skulle göras på en restaurang. In radiobil från Östermalmspolisen hade stannat en perso som motsvarade det utlarnade signalementet och de for dit för att assistera med restaurangkontrollen. Kollegorna stod snett mittemot rest Hirschenkeller på Regeringsgatan via en annan restaurang och hade mannen i bilen. Det visade sig dock att det var helt fel man och de behövde inte bitzada med kontrollen. De anmälde att de var käāza på platsen. De for sedan på eget initiativ till området kring Stureplan. Han kan inte erinra sig vilka gator de körde. De parkerade bilen på Biblioteksgatan mittemot fa biografen Testival, dvs via Tiking Line's Lokaler. De gick sedan till toxts Birger Jarlsgatan fram till Brunnsgatan och vidare denna gata västerut, dvs uppför. De letade i präng och dylikt hela vägen upp till i trakten av Malmskillnadsgatan Där träffade de en levinnlig trafllvakt i en trafikvaktsbil Hon berättade att hon tidigare på kvällen hade rapporterat bilax på Smala Gränd och att hon hade iakttagit en man som passerat förbi.( dessa uppgifter ringde Hall in till en ti central senare på natten). De fortsatte till höger på Malmskillnadsgatan. Tunne lagatan. De' siel några steg nedför trapporna mot Luntmakargatan. Den södra fastigheten, sett från trappa är under ombyggnad och de tog sig in i den och gjorde en genomsölning. De kom senare ut på Luntmakarga tan alldeles i nirheten av Tunnel gatan. I korsningen av Luntmakargatan- Tunnelgatan höll deras kollegor från 1230 på att göra en avspärrning. De tog sig upp till Malmskillnadsgatan. Hall tog rulltrappan och Stigsson trappe Därefter genomsökte de det sydöstra hörnet av Johannes Kyrkogård. De såg en man med en hund, men inget i övrigte Via Drottninghusgrind tog de sig fram t111 Snickarbacken, Vidare Smala grind t111

Pol-1986-04-08 A14207-2 Per Hall rb 1227.pdf

Pol-1986-04-08 A14207-2 Per Hall rb 1227.pdf

Hall tjänstgjorde civil i zb 1227 tillsammans med Stigsson. Bilen är polismålad

och de utgjorde en civil enhet konu ten till pikétbuss 1250. Då Zamet om skjutningen gick ut över polisradion befann de sig inne på vú 1 sth De hörde det på en bärbar radioapparat.Pikétbussen var på Norra Bantorget och tankade och de hörde att den beordrades till brottsplatsen. Själva väntade de på stationen tills de börie płom Söderström meddela att det var statsminister som var skjuten.De lämnade då omedelbart vål och körde Tasagatan-Mäster Samuelsgatas- Regeringsgatan. De ammlde sig på radion när de befann sig på Mister Samuelsgatan. Det var da tal om att en kontroll skulle göras på en restaurang. In radiobil från Östermalmspolisen hade stannat en perso som motsvarade det utlarnade signalementet och de for dit för att assistera med restaurangkontrollen. Kollegorna stod snett mittemot rest Hirschenkeller på Regeringsgatan via en annan restaurang och hade mannen i bilen. Det visade sig dock att det var helt fel man och de behövde inte bitzada med kontrollen. De anmälde att de var käāza på platsen. De for sedan på eget initiativ till området kring Stureplan. Han kan inte erinra sig vilka gator de körde. De parkerade bilen på Biblioteksgatan mittemot fa biografen Testival, dvs via Tiking Line's Lokaler. De gick sedan till toxts Birger Jarlsgatan fram till Brunnsgatan och vidare denna gata västerut, dvs uppför. De letade i präng och dylikt hela vägen upp till i trakten av Malmskillnadsgatan Där träffade de en levinnlig trafllvakt i en trafikvaktsbil Hon berättade att hon tidigare på kvällen hade rapporterat bilax på Smala Gränd och att hon hade iakttagit en man som passerat förbi.( dessa uppgifter ringde Hall in till en ti central senare på natten). De fortsatte till höger på Malmskillnadsgatan. Tunne lagatan. De' siel några steg nedför trapporna mot Luntmakargatan. Den södra fastigheten, sett från trappa är under ombyggnad och de tog sig in i den och gjorde en genomsölning. De kom senare ut på Luntmakarga tan alldeles i nirheten av Tunnel gatan. I korsningen av Luntmakargatan- Tunnelgatan höll deras kollegor från 1230 på att göra en avspärrning. De tog sig upp till Malmskillnadsgatan. Hall tog rulltrappan och Stigsson trappe Därefter genomsökte de det sydöstra hörnet av Johannes Kyrkogård. De såg en man med en hund, men inget i övrigte Via Drottninghusgrind tog de sig fram t111 Snickarbacken, Vidare Smala grind t111

David Bagares gata - Västemt till Regeringsgatan dar de såg två män stå och prata De återvinde österut på. D 3 gata,dvs nedrar baclcen och vid Smala Grind stötte de saman med pa Dahlin i en rb re&n vd 1. En av männen som de nyligen sett, kom förbi och de åkte med run till Humlegården mitteom ingången H11 Bibliotelet der mannen kontzollerades. De återvände till sitt fortion och deltog sedan i en ge ansölming av unlegarden Hall och Stigeron har inga konkreta tidsangivelser att linna.

Närvarande och deltapende vid förhöret är stinsson, Göran, ..boendeTa 1, C-turspikéten, tin 5109

Pol-1986-04-08 A14207-2 Per Hall rb 1227.pdf

Pol-1986-04-08 A14207-2 Per Hall rb 1227.pdf

David Bagares gata - Västemt till Regeringsgatan dar de såg två män stå och prata De återvinde österut på. D 3 gata,dvs nedrar baclcen och vid Smala Grind stötte de saman med pa Dahlin i en rb re&n vd 1. En av männen som de nyligen sett, kom förbi och de åkte med run till Humlegården mitteom ingången H11 Bibliotelet der mannen kontzollerades. De återvände till sitt fortion och deltog sedan i en ge ansölming av unlegarden Hall och Stigeron har inga konkreta tidsangivelser att linna.

Närvarande och deltapende vid förhöret är stinsson, Göran, ..boendeTa 1, C-turspikéten, tin 5109