wpu.nu

Jovan Rajs

Från wpu.nu


Foto

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

B3-01

2017-08-23

1986-03-01 Dödsbevis och obduktionsprotokoll.

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

B3-02

2017-08-23

1986-03-27 Kompletterande utlåtande med bilagor beträffande obduktionen

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder