Jovan Rajs

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Jovan Rajs i wpu.nu.

Avsnitt

Jovan Rajs har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Jovan Rajs är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Dokument där Jovan Rajs omnämns

  • B3-01 (Obduktionsprotokoll, Obduktionsprotokoll, Ann, 1986-03-01)
  • B3-02 (Kompletterande utlåtande med bilagor betr. obduktionen dnr F 719/86 Sven Olof Joachim Palme, Milan Valverius, 1986-03-27)

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Jovan Rajs som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Jovan Rajs har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • B3-01 (Obduktionsprotokoll, Obduktionsprotokoll, Ann, 1986-03-01)
  • B3-02 (Kompletterande utlåtande med bilagor betr. obduktionen dnr F 719/86 Sven Olof Joachim Palme, Milan Valverius, 1986-03-27)

Bilder