wpu.nu

Uppslag:B3-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
3-01
Registrerat
2017-08-23
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Handlingar rörande obduktionen av Olof Palme
Uppslagsanteckningar (wpu)
1986-03-01 Dödsbevis och obduktionsprotokoll.

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Obduktionsprotokoll
Milan Valverius
Docent, överläkare T.f. föreståndare.

Jovan Rajs
Docent, bitr. överläkare.

Kari Ormstad
Tf. professor
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:00
Avslutat


PROTOKOLL ÖVER RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION

(1986-03-01 )

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

PROTOKOLL ÖVER RÄTTSMEDICINSK OBDUKTION

(1986-03-01 )

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION
STOCKHOLM
Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 13 HEMLIG enligt 5 kap 1 § p sekretesslagen (1980:100)


A. År 1986-03-01 förrättades på anmodan av polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme - , boende Storkyrkobrinken 31, Stockholm.

Förrättningen verkställdes av undertecknade å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Åke Fredriksson, Gerth Winterhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Wincent Lange KKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Gruvedal, KKT, krinsp. Lars Forsberg, KKT, samt dr Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad 1986-03-01 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds 1986-02-28 vid cirka 23 -tiden på Sveavägen i Stockholm.

Enligt upplysningar av behandlande läkare (dr.Claes Wallin) vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död.

Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas.


C. YTTRE BESIKTNING

1. Liket av en cirka 59 år gammal, ordinärt byggd man med måttligt hull och ordinär muskulatur. Längd cirka 175 cm.


2. Måttlig allmän likstelhet. Likfläckarna på ryggsidan sparsamt utvecklade, ljust blålila till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen.

Kroppen känns kylig på händer och fötter; i armhålor och ljumskar förmärkes kvarvarande ljummenhet.


3. Håret är mellanblont, mäter cirka 10-15 cm i längd. I hårbevuxna delen av bakhuvudet ses blodbesudling, men inga skador.


4. Cirka 6 cm ovanför vänstra ögonbrynets yttre kant observeras två stycken parallellt, med cirka 2 mm:s inbördes avstånd förlöpande cirka 2 mm breda och cirka 4 mm långa rödbruna intorkade överhudsskador. Ingen sårskorpa. Ingen svullnad av omgivande mjukdelar.


5. Båda ögonregionerna är uppsvällda och närvaro av luft i underhudsvävnaderna känns vid vidröring. Ögonens bindehinnor är glatta och bleka. Inga blödningar.

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

STATENS RÄTTSLÄKARSTATION
STOCKHOLM
Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 13 HEMLIG enligt 5 kap 1 § p sekretesslagen (1980:100)


A. År 1986-03-01 förrättades på anmodan av polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme - , boende Storkyrkobrinken 31, Stockholm.

Förrättningen verkställdes av undertecknade å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Åke Fredriksson, Gerth Winterhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Wincent Lange KKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Gruvedal, KKT, krinsp. Lars Forsberg, KKT, samt dr Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad 1986-03-01 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds 1986-02-28 vid cirka 23 -tiden på Sveavägen i Stockholm.

Enligt upplysningar av behandlande läkare (dr.Claes Wallin) vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död.

Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas.


C. YTTRE BESIKTNING

1. Liket av en cirka 59 år gammal, ordinärt byggd man med måttligt hull och ordinär muskulatur. Längd cirka 175 cm.


2. Måttlig allmän likstelhet. Likfläckarna på ryggsidan sparsamt utvecklade, ljust blålila till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen.

Kroppen känns kylig på händer och fötter; i armhålor och ljumskar förmärkes kvarvarande ljummenhet.


3. Håret är mellanblont, mäter cirka 10-15 cm i längd. I hårbevuxna delen av bakhuvudet ses blodbesudling, men inga skador.


4. Cirka 6 cm ovanför vänstra ögonbrynets yttre kant observeras två stycken parallellt, med cirka 2 mm:s inbördes avstånd förlöpande cirka 2 mm breda och cirka 4 mm långa rödbruna intorkade överhudsskador. Ingen sårskorpa. Ingen svullnad av omgivande mjukdelar.


5. Båda ögonregionerna är uppsvällda och närvaro av luft i underhudsvävnaderna känns vid vidröring. Ögonens bindehinnor är glatta och bleka. Inga blödningar.

D:nr F 719/86 -2-

6. Näsregionen uppvisar inga skador. Näsbenen känns hela. I vänstra näsborren observeras intorkat blod.


7. Läpparna är ljust blålila missfärgade. Blodbesudling ses på tungan. Munslemhinnan är blek och blodfattig. Välsanerade tänder. Inga skador.


8. Vänster ytteröra är besudlat av blod. Inga skador.


9. Höger ytteröra är rent. Inga skador.


10. Främre halsregionen företer diffust utbredd svullnad. Vid vidröring känns förekomst av luft i underhudsvävnaderna.


11. Bakre halsregionen uppvisar inga skador.


12. Cirka 5 cm nedanför högra ytterörats fäste föreligger ett instick med plastkanyl.


13. Strax ovanför högra nyckelbenet i mellersta nyckelbenslinjen ses ett instucket plaströr.


14. Bröstkorgen är ordinär till formen. I bröstkorgens övre del känns dock vid vidröring förekomst av luftbubblor i underhudsfettvävnaderna.


15. Cirka 8 cm nedanför adamsäpplet och cirka 4 cm nedanför och 1,5 cm till vänster om halsgropens mitt observeras en snett från höger till vänster och nedåt tvärställd skada.

Skadan är cirka 1,9 - 2,0 cm bred och cirka 1,1 cm hög. Skadans kanter är skarpa, här och var något avrundade och är omgivna av en cirka 0,1 cm bred intorkad randzon.

Skadan fortsätter i form av en kanal in mot bröstkorgens djup. Sårkanterna företer en del minimala vävnadsbryggor.

Ingen nedsmutsning eller nedsotning kring skadan.

Skadan är lokaliserad cirka 31 cm ovanför naveln och cirka 136 - 138 cm ovanför högra hälen.


16. Strax nedanför ovan beskrivna skada observeras ett kirurgiskt tillfogat, snett förlöpande cirka 14 cm långt sår ihopsytt med 11 stygn, som sträcker sig till vänster snett nedåt under vänstra bröstvårtan.


17. Bukregionen är spänd. Välläkt snett förlöpande operationsärr i höger nedre kvadrant. Spår efter intorkat blod ses kring naveln. Inga skador.


18. De yttre könsorganen är ordinärt konfigurerade och oskadade.


19. Inget främmande innehåll i ändtarmsöppningen.


20. Inga skador på armarna.


21. Händerna är oskadade. Högra handflatan företer sparsam blodbesudling.

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 -2-

6. Näsregionen uppvisar inga skador. Näsbenen känns hela. I vänstra näsborren observeras intorkat blod.


7. Läpparna är ljust blålila missfärgade. Blodbesudling ses på tungan. Munslemhinnan är blek och blodfattig. Välsanerade tänder. Inga skador.


8. Vänster ytteröra är besudlat av blod. Inga skador.


9. Höger ytteröra är rent. Inga skador.


10. Främre halsregionen företer diffust utbredd svullnad. Vid vidröring känns förekomst av luft i underhudsvävnaderna.


11. Bakre halsregionen uppvisar inga skador.


12. Cirka 5 cm nedanför högra ytterörats fäste föreligger ett instick med plastkanyl.


13. Strax ovanför högra nyckelbenet i mellersta nyckelbenslinjen ses ett instucket plaströr.


14. Bröstkorgen är ordinär till formen. I bröstkorgens övre del känns dock vid vidröring förekomst av luftbubblor i underhudsfettvävnaderna.


15. Cirka 8 cm nedanför adamsäpplet och cirka 4 cm nedanför och 1,5 cm till vänster om halsgropens mitt observeras en snett från höger till vänster och nedåt tvärställd skada.

Skadan är cirka 1,9 - 2,0 cm bred och cirka 1,1 cm hög. Skadans kanter är skarpa, här och var något avrundade och är omgivna av en cirka 0,1 cm bred intorkad randzon.

Skadan fortsätter i form av en kanal in mot bröstkorgens djup. Sårkanterna företer en del minimala vävnadsbryggor.

Ingen nedsmutsning eller nedsotning kring skadan.

Skadan är lokaliserad cirka 31 cm ovanför naveln och cirka 136 - 138 cm ovanför högra hälen.


16. Strax nedanför ovan beskrivna skada observeras ett kirurgiskt tillfogat, snett förlöpande cirka 14 cm långt sår ihopsytt med 11 stygn, som sträcker sig till vänster snett nedåt under vänstra bröstvårtan.


17. Bukregionen är spänd. Välläkt snett förlöpande operationsärr i höger nedre kvadrant. Spår efter intorkat blod ses kring naveln. Inga skador.


18. De yttre könsorganen är ordinärt konfigurerade och oskadade.


19. Inget främmande innehåll i ändtarmsöppningen.


20. Inga skador på armarna.


21. Händerna är oskadade. Högra handflatan företer sparsam blodbesudling.

D:nr F 719/86 -3 -


22. Ben och fötter uppvisar inga skador. På båda hälarna ses grov och förtjockad överhud.


23. Cirka 140 cm ovanför högra hälen och cirka 1 cm till höger om mittlinjen mellan skulderbladen observeras en sårskada från vilken framrinner blod.

Skadan mäter cirka 1,6 cm i bredd och cirka 1,2 cm i höjd och uppvisar fintandade respektive flikiga ränder.

Skadan är halvcirkelformad d.v.s. konvext bågformad mot höger medan den vänstra kanten bildar en rak vertikal linje.

Centralt i denna skada föreligger en cirka 0,5 - 0,6 cm stor vävnadsdefekt som är närmast rund och omgiven av en cirka 0,1 - 0,2 cm bred randzon av lätt krossad och fuktig överhud.


24. Från skadan fortsätter en kanal inåt mot bröstkorgens centrala delar.


25. Vid rekonstruktion av en tänkt sårkanal vars öppningar är beskrivna under punkterna 15 och 23 av yttre besiktningen, utan att beröra kroppens inre organ, fastställes att kanalen förlöper bakifrån-framåt, något uppifrån-nedåt i cirka 10-15° vinkel samt något från höger till vänster.


26. Efter dissekering av hud och underhudsvävnad från skadeområdet ses att ryggmuskulaturen mellan skulderbladen överallt visar genomgående samma rödbruna färgton utan förekomst av några ljusare partier i anslutning till skadekanalen.

Muskelvävnaden runt skadekanalen är blodgenomdränkt i en randzon som är cirka 1 cm bred på vänster sida och cirka 2 cm bred på höger sida.


27. För övrigt inga yttre förändringar eller skador på någon del av kroppen.


INRE BESIKTNING

28. Huvudsvålen är torr, blek och blodfattig. I vänstra pannregionen, i området motsvarande de i yttre besiktningen beskrivna överhudsskadorna (4) ses en cirka 1 cm stor rund blålila missfärgning.


29. Skallens benkapsel och skallbasen är regelbundna till form och tjocklek och uppvisar inga skador.


30. Hjärnans hårda hinna är glatt och blek. Inga blödningar mellan densamma och skalltaket.


31. Hjärnan är ordinär till form och storlek och väger 1.592 g. Vindlingarna är lätt avrundade och på hjärnans

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 -3 -


22. Ben och fötter uppvisar inga skador. På båda hälarna ses grov och förtjockad överhud.


23. Cirka 140 cm ovanför högra hälen och cirka 1 cm till höger om mittlinjen mellan skulderbladen observeras en sårskada från vilken framrinner blod.

Skadan mäter cirka 1,6 cm i bredd och cirka 1,2 cm i höjd och uppvisar fintandade respektive flikiga ränder.

Skadan är halvcirkelformad d.v.s. konvext bågformad mot höger medan den vänstra kanten bildar en rak vertikal linje.

Centralt i denna skada föreligger en cirka 0,5 - 0,6 cm stor vävnadsdefekt som är närmast rund och omgiven av en cirka 0,1 - 0,2 cm bred randzon av lätt krossad och fuktig överhud.


24. Från skadan fortsätter en kanal inåt mot bröstkorgens centrala delar.


25. Vid rekonstruktion av en tänkt sårkanal vars öppningar är beskrivna under punkterna 15 och 23 av yttre besiktningen, utan att beröra kroppens inre organ, fastställes att kanalen förlöper bakifrån-framåt, något uppifrån-nedåt i cirka 10-15° vinkel samt något från höger till vänster.


26. Efter dissekering av hud och underhudsvävnad från skadeområdet ses att ryggmuskulaturen mellan skulderbladen överallt visar genomgående samma rödbruna färgton utan förekomst av några ljusare partier i anslutning till skadekanalen.

Muskelvävnaden runt skadekanalen är blodgenomdränkt i en randzon som är cirka 1 cm bred på vänster sida och cirka 2 cm bred på höger sida.


27. För övrigt inga yttre förändringar eller skador på någon del av kroppen.


INRE BESIKTNING

28. Huvudsvålen är torr, blek och blodfattig. I vänstra pannregionen, i området motsvarande de i yttre besiktningen beskrivna överhudsskadorna (4) ses en cirka 1 cm stor rund blålila missfärgning.


29. Skallens benkapsel och skallbasen är regelbundna till form och tjocklek och uppvisar inga skador.


30. Hjärnans hårda hinna är glatt och blek. Inga blödningar mellan densamma och skalltaket.


31. Hjärnan är ordinär till form och storlek och väger 1.592 g. Vindlingarna är lätt avrundade och på hjärnans

D:nr F 719/86 - 4 -

31. undersida ses antydda tryckfåror.

Hjärnans mjuka hinnor är glatta och bleka. Inga blödningar i de mjuka hinnornas maskrum.

Storhjärnan, lillhjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen uppvisar en ljust grå, mycket blek och blodfattig vävnad. Barken är ordinär till vidden och väl avgränsad. De basala ganglierna är tydligt tecknade.

Hjärnans kammarsystem är ordinärt till vidden, med glatt yta, utan främmande innehåll.


32. Pulsådrorna på hjärnans undersida är elastiska och ordinärt rymliga utan missbildningar, med glatt innerhinna förutom förekomst av ett par någon mm stora gulaktiga förtjockningar av innerhinnan i mitten av hjärnans basala pulsåder.

Ryggmärgspulsådrorna är elastiska, med glatt innerhinna.


33. En plastkateter är instucken i högra nyckelbens venen, utan förekomst av blödning i omgivningen.

34.Tungan är besudlad med blod. Inga skador, ärr eller blödningar.

35. Tungbenet och struphuvudet är oskadade. Inga blödningar i halsens mjuka vävnader.

36. I vänstra lungsäcken påvisas cirka 200 ml delvis levrat blod.

37. Högra lungsäcken är utan främmande innehåll. Lungsäcksbladen glatta och glänsande.

38. Snett i mitten av bröstbenet, mellan 2:a och 3:e revbenens fäste ses en defekt, mätande cirka 1,2 cm i bredd och 1,9 cm i höjd.

De mjuka vävnaderna bakom bröstbenet är diffust blodgenomdränkta.

Från defektens främre rand skjuter fram ett par benfragment, några mm stora. Defekten påminner till sin form om en tvärplacerad projektil, med spetsen riktad till vänster.

39. Vänstra revbenen fr.o.m. 3:e t.o.m. 6:e revbenet är skarpt delade, med mycket sparsam blodutådring i omgivningen.

Närvarande kirurg (dr. Wallin) bekräftar att revbenen öppnades av honom för att möjliggöra inre hjärtmassage.

40. Inga skador på högra bröstkorgshalvans mjukvävnader eller skelett.

41. 5:e bröstkotan uppvisar en trattformad defekt av hela kotkroppen, med trattbasen öppen framåt och med spetsen riktad bakåt.

Från trattbasen hänger mot sidorna en del upp till 1 cm stora benfragment.

I djupet av defekten observeras blod och delar av förstörd ryggmärg.

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 - 4 -

31. undersida ses antydda tryckfåror.

Hjärnans mjuka hinnor är glatta och bleka. Inga blödningar i de mjuka hinnornas maskrum.

Storhjärnan, lillhjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen uppvisar en ljust grå, mycket blek och blodfattig vävnad. Barken är ordinär till vidden och väl avgränsad. De basala ganglierna är tydligt tecknade.

Hjärnans kammarsystem är ordinärt till vidden, med glatt yta, utan främmande innehåll.


32. Pulsådrorna på hjärnans undersida är elastiska och ordinärt rymliga utan missbildningar, med glatt innerhinna förutom förekomst av ett par någon mm stora gulaktiga förtjockningar av innerhinnan i mitten av hjärnans basala pulsåder.

Ryggmärgspulsådrorna är elastiska, med glatt innerhinna.


33. En plastkateter är instucken i högra nyckelbens venen, utan förekomst av blödning i omgivningen.

34.Tungan är besudlad med blod. Inga skador, ärr eller blödningar.

35. Tungbenet och struphuvudet är oskadade. Inga blödningar i halsens mjuka vävnader.

36. I vänstra lungsäcken påvisas cirka 200 ml delvis levrat blod.

37. Högra lungsäcken är utan främmande innehåll. Lungsäcksbladen glatta och glänsande.

38. Snett i mitten av bröstbenet, mellan 2:a och 3:e revbenens fäste ses en defekt, mätande cirka 1,2 cm i bredd och 1,9 cm i höjd.

De mjuka vävnaderna bakom bröstbenet är diffust blodgenomdränkta.

Från defektens främre rand skjuter fram ett par benfragment, några mm stora. Defekten påminner till sin form om en tvärplacerad projektil, med spetsen riktad till vänster.

39. Vänstra revbenen fr.o.m. 3:e t.o.m. 6:e revbenet är skarpt delade, med mycket sparsam blodutådring i omgivningen.

Närvarande kirurg (dr. Wallin) bekräftar att revbenen öppnades av honom för att möjliggöra inre hjärtmassage.

40. Inga skador på högra bröstkorgshalvans mjukvävnader eller skelett.

41. 5:e bröstkotan uppvisar en trattformad defekt av hela kotkroppen, med trattbasen öppen framåt och med spetsen riktad bakåt.

Från trattbasen hänger mot sidorna en del upp till 1 cm stora benfragment.

I djupet av defekten observeras blod och delar av förstörd ryggmärg.

D:nr F 719/86 - 5 -


42. Matstrupen företer glatt och blek slemhinna. Cirka 8 cm nedanför svalget föreligger på matstrupens vänstra sida en oval defekt av väggen, som mäter cirka 2 x 1,2 cm.

Kanterna är något ojämna. Omgivningen är kraftigt blodgenomdränkt.


43. Motsvarande defekten i matstrupen ses att luftstrupen är söndersliten, med total avsaknad av kontinuiteten. Avståndet mellan den övre och nedre delen är cirka 2 cm.

Denna defekt är lokaliserad till cirka 8 cm nedanför stämbanden och cirka 1,2 - 2 cm ovanför luftstrupens förgrening.

De omgivande vävnaderna är kraftigt blodgenomdränkta. I struphuvudet och i luftstrupen liksom i luftrörsgrenarna finns sparsamt med blod. Slemhinnan är glatt och blek.


44. Lungorna är stora och pösiga, med skarpa och väl bibehållna kanter.

Höger lunga väger 835 g, vänster lunga 473 g.

Snittytorna företer en mörkt gråröd, blodgenomdränkt vävnad.

Här och var ses ljusa, upp till 10-öringsstora bevarade, luftförande partier.

Den högra lungans överlob är genomgående något ljusare, med förekomst av endast enstaka upp till 10-öringsstora, suddigt avgränsade, mjuka blodgenomdränkta härdar.

Lungpulsådrorna är elastiska och innehåller sparsamt med flytande blod. Innerhinnan är glatt.


45. Lymfkörtlarna vid lungroten är ordinära till storlek och konsistens.


46. För övrigt uppvisar lungvävnaden inte några skador eller andra förändringar, d.v.s. inga bristningar, ingen bindvävsökning. En pepparkornsstor förkalkning finns i höger lungrot.


47. I hjärtsäcken finns obetydligt med vattentunn, svagt rödaktig vätska. Hjärtsäcksbladen är glatta och glänsande.

Hjärtat väger 392 g, och är ordinärt till formen och storleken, med lätt uttalad vänsterkammardominans.

Endast måttligt med fettvävnad under hjärtsäckens inre blad. Gränsen mellan fettvävnaden och hjärtköttet är skarp.

Klaffapparaten utan sammanväxningar eller pålagringar.

Hjärtats innerhinna är glatt och glänsande. Hjärtmuskulaturen är fast-elastisk, blekt rödbrun och tydligt tecknad.

Den vänstra kammarens framvägg uppvisar i övre delen, ungefär i samma höjd som vårtmuskeln och cirka 0,5 cm under hjärtats innerhinna ett

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 - 5 -


42. Matstrupen företer glatt och blek slemhinna. Cirka 8 cm nedanför svalget föreligger på matstrupens vänstra sida en oval defekt av väggen, som mäter cirka 2 x 1,2 cm.

Kanterna är något ojämna. Omgivningen är kraftigt blodgenomdränkt.


43. Motsvarande defekten i matstrupen ses att luftstrupen är söndersliten, med total avsaknad av kontinuiteten. Avståndet mellan den övre och nedre delen är cirka 2 cm.

Denna defekt är lokaliserad till cirka 8 cm nedanför stämbanden och cirka 1,2 - 2 cm ovanför luftstrupens förgrening.

De omgivande vävnaderna är kraftigt blodgenomdränkta. I struphuvudet och i luftstrupen liksom i luftrörsgrenarna finns sparsamt med blod. Slemhinnan är glatt och blek.


44. Lungorna är stora och pösiga, med skarpa och väl bibehållna kanter.

Höger lunga väger 835 g, vänster lunga 473 g.

Snittytorna företer en mörkt gråröd, blodgenomdränkt vävnad.

Här och var ses ljusa, upp till 10-öringsstora bevarade, luftförande partier.

Den högra lungans överlob är genomgående något ljusare, med förekomst av endast enstaka upp till 10-öringsstora, suddigt avgränsade, mjuka blodgenomdränkta härdar.

Lungpulsådrorna är elastiska och innehåller sparsamt med flytande blod. Innerhinnan är glatt.


45. Lymfkörtlarna vid lungroten är ordinära till storlek och konsistens.


46. För övrigt uppvisar lungvävnaden inte några skador eller andra förändringar, d.v.s. inga bristningar, ingen bindvävsökning. En pepparkornsstor förkalkning finns i höger lungrot.


47. I hjärtsäcken finns obetydligt med vattentunn, svagt rödaktig vätska. Hjärtsäcksbladen är glatta och glänsande.

Hjärtat väger 392 g, och är ordinärt till formen och storleken, med lätt uttalad vänsterkammardominans.

Endast måttligt med fettvävnad under hjärtsäckens inre blad. Gränsen mellan fettvävnaden och hjärtköttet är skarp.

Klaffapparaten utan sammanväxningar eller pålagringar.

Hjärtats innerhinna är glatt och glänsande. Hjärtmuskulaturen är fast-elastisk, blekt rödbrun och tydligt tecknad.

Den vänstra kammarens framvägg uppvisar i övre delen, ungefär i samma höjd som vårtmuskeln och cirka 0,5 cm under hjärtats innerhinna ett

D:nr F 719/86 - 6 -


47. cirka 0,5 cm stort oskarpt begränsat område av vitaktig, seg vävnad.

Hjärtats kranskärl är elastiska och rymliga, med glatt innerhinna och förekomst av endast mycket sparsamma punktformiga gulaktiga förtjockningar av innerhinnan.


48. Den stora kroppspulsådern är elastisk, med glatt innerhinna. Fr.o.m. bågen och i kärlets vidare förlopp ses dock ett flertal upp till 10-öringsstora, här och var ihopflytande gulaktiga förtjockningar av innerhinnan.

Cirka 3 cm ovanför stora kroppspulsåderns halvmåneklaffar börjar en förgrenad, oregelbunden bristning d.v.s. en defekt av stora kroppspulsåderns vägg som omfattar dess uppgående del i en längd på cirka 7 cm.

Från bristningens kant hänger en del vävnadsflikar bestående av kärlväggens hela tjocklek med förekomst av tvärliggande, parallellt anordnade bristningar av innerhinnan.

De omgivande vävnaderna, omfattande bindvävsrummet bakom bröstbenet samt rummet bakom hjärtat och de stora kärlen är mycket kraftigt blodgenomdränkta.


49. Stora kroppspulsåderns huvudgrenar i bröstkorgens övre del uppvisar endast vid själva avgångsstället en del tvärliggande ytliga bristningar av innerhinnan men för övrigt inga skador. Innerhinnan är glatt.


50. Övre hålvenen är oskadad, men dess stora grenar i bindvävsrummet bakom bröstbenet är helt sönderslitna.


51. I samband med obduktionen röntgengenomlyses skadeområdet i bröstkorgen.

Vid detta tillfälle ses endast en cirka 1 - 2 mm stor förkalkning i en av lymfkörtlarna nedanför högra lungans huvudluftrörsgren samt ett par upp till 1/2 cm stora benfragment men inga andra främmande föremål.


52. Nedre hålvenen uppvisar inga skador. Innerhinnan är glatt.


53. I anslutning till de 3:e och 4:e revbenens fäste vid ryggraden ses lokaliserade blodutådringar men inte några benbrott.


54. I bukhålan intet främmande innehåll, bukhinnan är glatt och glänsande. Inga sammanväxningar.


55. Mjälten väger 180 g och är ordinär till formen och storleken. Ytan är glatt, och vid snittning observeras gråröd, måttligt blodfylld, tydligt tecknad vävnad. Inget avskrap.

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 - 6 -


47. cirka 0,5 cm stort oskarpt begränsat område av vitaktig, seg vävnad.

Hjärtats kranskärl är elastiska och rymliga, med glatt innerhinna och förekomst av endast mycket sparsamma punktformiga gulaktiga förtjockningar av innerhinnan.


48. Den stora kroppspulsådern är elastisk, med glatt innerhinna. Fr.o.m. bågen och i kärlets vidare förlopp ses dock ett flertal upp till 10-öringsstora, här och var ihopflytande gulaktiga förtjockningar av innerhinnan.

Cirka 3 cm ovanför stora kroppspulsåderns halvmåneklaffar börjar en förgrenad, oregelbunden bristning d.v.s. en defekt av stora kroppspulsåderns vägg som omfattar dess uppgående del i en längd på cirka 7 cm.

Från bristningens kant hänger en del vävnadsflikar bestående av kärlväggens hela tjocklek med förekomst av tvärliggande, parallellt anordnade bristningar av innerhinnan.

De omgivande vävnaderna, omfattande bindvävsrummet bakom bröstbenet samt rummet bakom hjärtat och de stora kärlen är mycket kraftigt blodgenomdränkta.


49. Stora kroppspulsåderns huvudgrenar i bröstkorgens övre del uppvisar endast vid själva avgångsstället en del tvärliggande ytliga bristningar av innerhinnan men för övrigt inga skador. Innerhinnan är glatt.


50. Övre hålvenen är oskadad, men dess stora grenar i bindvävsrummet bakom bröstbenet är helt sönderslitna.


51. I samband med obduktionen röntgengenomlyses skadeområdet i bröstkorgen.

Vid detta tillfälle ses endast en cirka 1 - 2 mm stor förkalkning i en av lymfkörtlarna nedanför högra lungans huvudluftrörsgren samt ett par upp till 1/2 cm stora benfragment men inga andra främmande föremål.


52. Nedre hålvenen uppvisar inga skador. Innerhinnan är glatt.


53. I anslutning till de 3:e och 4:e revbenens fäste vid ryggraden ses lokaliserade blodutådringar men inte några benbrott.


54. I bukhålan intet främmande innehåll, bukhinnan är glatt och glänsande. Inga sammanväxningar.


55. Mjälten väger 180 g och är ordinär till formen och storleken. Ytan är glatt, och vid snittning observeras gråröd, måttligt blodfylld, tydligt tecknad vävnad. Inget avskrap.

D:nr F 719/86 - 7 -


56. Bukspottkörteln är ljust gråröd, ordinär till storleken, fast och lobdelad. Ingen fettvävs- eller bindvävsökning, inga förkalkningar.


57. Binjurarna är ordinära till formen och storleken, med tydligt tecknad bark/märggräns.


58. Njurarna väger tillsammans 280 g. Kapseln lossas lätt. Ytan är glatt. Snittytan är gråröd, blodfattig, med tydligt tecknad bark/märggräns och väl avgränsade pyramider. Njurbäcken och urinledare är ordinära till vidden, med glatt och blek, blodfattig slemhinna.


59. I urinblåsan finns ca 200 ml klar, gul urin, Slemhinnan är glatt, blek och blodfattig. Blåshalskörteln är ordinärstor, benvit till färgen med tydlig teckning.


60. I magsäcken finns ca 480 g tjockflytande, brunaktigt innehåll med choklad- och pepparmintlukt. Slemhinnan är blek, blodfattig, här och var brunaktigt missfärgad. Inga sår.


61. Tolvfingertarmen innehåller gallfärgad vätska. Slemhinnan glatt och blek.


62. Tunntarmen och grovtarmen företer ordinärt smetigt innehåll och glatt och blek slemhinna. Inga tumörer.


63. Tarmkäxet uppvisar inga sjukliga förändringar eller skador.


64. Levern företer ordinär storlek och fast konsistens, med glatt yta och skarp framkant. Vikt 1.510 g. Snittytan ljust rödbrun, blodfattig, med tydlig teckning.


65. Gallblåsan innehåller cirka 5 ml galla. Slemhinnan grönaktigt missfärgad. Gallvägarna är fria. Inga stenar.


66. Skelettet företer inga andra skador än de redan nämnda.


D. För rättskemisk undersökning tillvaratages blod och urin med tillsats samt levervävnad och magsäcksinnehåll.

För blodgruppsserologisk undersökning tillvaratages blod.

För mikroskopisk undersökning tillvaratages vävnadsprov från inre organ.


E. Före obduktionen liksom under obduktionens gång undersöktes dels hela kroppen, dels delar av organ genom röntgengenomlysning.

Misstänkta partier markerades och dissekerades med särskilt inriktning på projektildelar.

I omgivningen till utgångsöppningen från bröstryggkotan påvisades tre stycken små benbitar vilka var belägna i anslutning till skottkanalen inom matstrupen och struphuvudet. Dessa mm-stora

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 - 7 -


56. Bukspottkörteln är ljust gråröd, ordinär till storleken, fast och lobdelad. Ingen fettvävs- eller bindvävsökning, inga förkalkningar.


57. Binjurarna är ordinära till formen och storleken, med tydligt tecknad bark/märggräns.


58. Njurarna väger tillsammans 280 g. Kapseln lossas lätt. Ytan är glatt. Snittytan är gråröd, blodfattig, med tydligt tecknad bark/märggräns och väl avgränsade pyramider. Njurbäcken och urinledare är ordinära till vidden, med glatt och blek, blodfattig slemhinna.


59. I urinblåsan finns ca 200 ml klar, gul urin, Slemhinnan är glatt, blek och blodfattig. Blåshalskörteln är ordinärstor, benvit till färgen med tydlig teckning.


60. I magsäcken finns ca 480 g tjockflytande, brunaktigt innehåll med choklad- och pepparmintlukt. Slemhinnan är blek, blodfattig, här och var brunaktigt missfärgad. Inga sår.


61. Tolvfingertarmen innehåller gallfärgad vätska. Slemhinnan glatt och blek.


62. Tunntarmen och grovtarmen företer ordinärt smetigt innehåll och glatt och blek slemhinna. Inga tumörer.


63. Tarmkäxet uppvisar inga sjukliga förändringar eller skador.


64. Levern företer ordinär storlek och fast konsistens, med glatt yta och skarp framkant. Vikt 1.510 g. Snittytan ljust rödbrun, blodfattig, med tydlig teckning.


65. Gallblåsan innehåller cirka 5 ml galla. Slemhinnan grönaktigt missfärgad. Gallvägarna är fria. Inga stenar.


66. Skelettet företer inga andra skador än de redan nämnda.


D. För rättskemisk undersökning tillvaratages blod och urin med tillsats samt levervävnad och magsäcksinnehåll.

För blodgruppsserologisk undersökning tillvaratages blod.

För mikroskopisk undersökning tillvaratages vävnadsprov från inre organ.


E. Före obduktionen liksom under obduktionens gång undersöktes dels hela kroppen, dels delar av organ genom röntgengenomlysning.

Misstänkta partier markerades och dissekerades med särskilt inriktning på projektildelar.

I omgivningen till utgångsöppningen från bröstryggkotan påvisades tre stycken små benbitar vilka var belägna i anslutning till skottkanalen inom matstrupen och struphuvudet. Dessa mm-stora

D:nr F 719/86 - 8 -


fragment kunde entydigt identifieras som benbitar; man fann sålunda inga tecken till att projektilen sönderslitits under passagen genom kroppen.

Sålunda iakttaget, sanningsenligt dikterat och justerat intygar

Stockholm 1986-03-01

(Namnteckning)
Milan Valverius
Docent, överläkare
T.f. föreståndare


(Namnteckning)
Jovan Rajs
Docent, bitr. överläkare


(Namnteckning)
Kari Ormstad
Tf. professor


Rätt avskrivet från diktafon intygar

(Namnteckning)
Gun Collstam

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Ann-1986-03-01 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86 - 8 -


fragment kunde entydigt identifieras som benbitar; man fann sålunda inga tecken till att projektilen sönderslitits under passagen genom kroppen.

Sålunda iakttaget, sanningsenligt dikterat och justerat intygar

Stockholm 1986-03-01

(Namnteckning)
Milan Valverius
Docent, överläkare
T.f. föreståndare


(Namnteckning)
Jovan Rajs
Docent, bitr. överläkare


(Namnteckning)
Kari Ormstad
Tf. professor


Rätt avskrivet från diktafon intygar

(Namnteckning)
Gun Collstam
Promemoria


STOCKHOLM

A.

Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 13 HEMLIG enligt 5 kap 1 §p sekretesslagen (1980:100) 19

Sign

Ar 1986 den 1 mars förrättades på anmodan polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 270130-0499, boende Storkyrkobrinken 31, Stockholm. Förrättningen verkställdes av undertecknade å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Ake Fredriksson, Gerth Winterhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Wincent Lange KKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Gruvedal, KKT, krinsp. Lars Forsberg, KKT, samt dr Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

des

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad den 1 mars 1986 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds den 28 feb 1986 vid ca 23-tiden på Sveavägen i Stockholm.

Enligt upplysningar av behandlande läkare (dr.Claes Wallin) vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död. Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas. c.

YTTRE BESIKTNING 1. Liket av en ca 59 år gammal, ordinärt byggd man med måttligt

hull och ordinär muskulatur. Längd ca 175 cm. 2. Måttlig allmän likstelhet. Likfläckarna på ryggsidan sparsamt

utvecklade, ljust blålila till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen. Kroppen känns kylig på händer och fötter; i armhålor och ljumskar förmärkes kvarvarande

ljummenhet. 3. Håret är mellanblont, mäter ca 10-15 cm i längd. I hårbevuxna delen av bakhuvudet ses blodbesudling, men inga skador. Ca 6 cm ovanför vänstra ögonbrynets yttre kant observeras två stycken parallellt, med ca 2 mm:s inbördes avstånd förlöpande ca 2 mm breda och ca 4 mm långa rödbruna intorkade överhudsskador. Ingen sårskorpa, ingen svullnad av omgivande

mjukdelar. 5. Båda ögonregionerna är uppsvällda och närvaro av luft i

underhudsvävnaderna känns vid vidröring. Ogonens bindehinnor är glatta och bleka. Inga blödningar.

4.

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

STOCKHOLM

A.

Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd 13 HEMLIG enligt 5 kap 1 §p sekretesslagen (1980:100) 19

Sign

Ar 1986 den 1 mars förrättades på anmodan polismyndigheten i Stockholm rättsmedicinsk obduktion av döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 270130-0499, boende Storkyrkobrinken 31, Stockholm. Förrättningen verkställdes av undertecknade å statens rättsläkarstation i Stockholm i närvaro av docent Robert Grundin, obduktionsassistenterna Ake Fredriksson, Gerth Winterhagen och Stefan Josefsson, krim.komm. Wincent Lange KKT, Stockholms polisdistrikt, Elving Gruvedal, KKT, krinsp. Lars Forsberg, KKT, samt dr Claes Wallin, kir.klin., Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm.

des

B. Av en promemoria från Stockholms polisdistrikt daterad den 1 mars 1986 och undertecknad av N. Linder framgår att Olof Palme sköts till döds den 28 feb 1986 vid ca 23-tiden på Sveavägen i Stockholm.

Enligt upplysningar av behandlande läkare (dr.Claes Wallin) vid Sabbatsbergs sjukhus var Olof Palme vid ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus kliniskt död. Trots återupplivningsåtgärder med s.k. öppen hjärtmassage kunde hans liv ej räddas. c.

YTTRE BESIKTNING 1. Liket av en ca 59 år gammal, ordinärt byggd man med måttligt

hull och ordinär muskulatur. Längd ca 175 cm. 2. Måttlig allmän likstelhet. Likfläckarna på ryggsidan sparsamt

utvecklade, ljust blålila till färgen, huvudsakligen lokaliserade till ländregionen. Kroppen känns kylig på händer och fötter; i armhålor och ljumskar förmärkes kvarvarande

ljummenhet. 3. Håret är mellanblont, mäter ca 10-15 cm i längd. I hårbevuxna delen av bakhuvudet ses blodbesudling, men inga skador. Ca 6 cm ovanför vänstra ögonbrynets yttre kant observeras två stycken parallellt, med ca 2 mm:s inbördes avstånd förlöpande ca 2 mm breda och ca 4 mm långa rödbruna intorkade överhudsskador. Ingen sårskorpa, ingen svullnad av omgivande

mjukdelar. 5. Båda ögonregionerna är uppsvällda och närvaro av luft i

underhudsvävnaderna känns vid vidröring. Ogonens bindehinnor är glatta och bleka. Inga blödningar.

4.

STOCKHOLM Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

Med stöd av uppgifterna i species facti samt fynden vid obduktionen får vi härmed avge följande preliminära

UT LÅTANDE

att

den döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 27 01 30-0499 företett dels en skottskada med ingångsöppning på ryggen, mellan skulderbladen (23) och utgångsöppning i främre bröstregionen, i bröstbenstrakten (15) med skadegörelse av 5:e bröstryggkotan (41), bröstryggmärgen (41) och matstrupen (42), sönderslitning av luftstrupen (43) och stora kroppspulsådern (48) och övre hålvenens huvudgrenar (50) samt genomträngning av bröstbenet (38), dels blodansamling i vänster lungsäck (36), dels bleka, blodfattiga inre organ, dels tecken på massiv inandning av blod (44), dels tillstånd efter i nära anslutning till döden företagna återupplivningsåtgärder genom sk öppen hjärtmassage (16,39) samt insättning av kateter i höger nyckelbensvenen (33), dels en mindre, i nära anslutning till döden uppkommen ytlig krosskada i pannan (4, 28), Sven Olof Joachim Palme avlidit till följd av yttre och inre blödning efter sönderslitning av stora kroppspulsådern och luftstrupen med massiv inandning av blod i båda lungorna, de dödliga skadorna orsakats av en projektil som avfyrats från handeldvapen i riktning bakifrån framåt, lätt nedåt och mot vänster, projektilen passerat ryggen genom 5:e bröstkotan och fortsatt genom matstrupen, luftstrupen, stora kroppspulsådern och bröstbenet, projektilen efter att ha passerat genom kotpelaren vänt sig på tvären och i den positionen lämnat kroppen, obduktionsfynden allena ej tillåtit ett säkert fastatt

att

att

att

att

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

STOCKHOLM Adress: Box 1352 171 26 SOLNA

D:nr F 719/86

Med stöd av uppgifterna i species facti samt fynden vid obduktionen får vi härmed avge följande preliminära

UT LÅTANDE

att

den döda kroppen efter Sven Olof Joachim Palme 27 01 30-0499 företett dels en skottskada med ingångsöppning på ryggen, mellan skulderbladen (23) och utgångsöppning i främre bröstregionen, i bröstbenstrakten (15) med skadegörelse av 5:e bröstryggkotan (41), bröstryggmärgen (41) och matstrupen (42), sönderslitning av luftstrupen (43) och stora kroppspulsådern (48) och övre hålvenens huvudgrenar (50) samt genomträngning av bröstbenet (38), dels blodansamling i vänster lungsäck (36), dels bleka, blodfattiga inre organ, dels tecken på massiv inandning av blod (44), dels tillstånd efter i nära anslutning till döden företagna återupplivningsåtgärder genom sk öppen hjärtmassage (16,39) samt insättning av kateter i höger nyckelbensvenen (33), dels en mindre, i nära anslutning till döden uppkommen ytlig krosskada i pannan (4, 28), Sven Olof Joachim Palme avlidit till följd av yttre och inre blödning efter sönderslitning av stora kroppspulsådern och luftstrupen med massiv inandning av blod i båda lungorna, de dödliga skadorna orsakats av en projektil som avfyrats från handeldvapen i riktning bakifrån framåt, lätt nedåt och mot vänster, projektilen passerat ryggen genom 5:e bröstkotan och fortsatt genom matstrupen, luftstrupen, stora kroppspulsådern och bröstbenet, projektilen efter att ha passerat genom kotpelaren vänt sig på tvären och i den positionen lämnat kroppen, obduktionsfynden allena ej tillåtit ett säkert fastatt

att

att

att

att

D:nr F 719/86

-2att

ställande av det avstånd från vilket projektilen avfyrats, endast att det inte rört sig om påsittande skott, kompletterande rättskemiska, mikroskopiska, blodgruppsserologiska, röntgenologiska och kriminaltekniska undersökningar pågår, vars resultat kommer att meddelas senare,

vilket härmed intygas. Stockholm den 5 mars 1986

Sulau Vawerius fari Drumstal

for

Jauno

Milan Valverius

Kari Ormstad t.f.professor

överläkare t.f. föreståndare

Jovan Rajs docent, bitr. överläkare

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

-2att

ställande av det avstånd från vilket projektilen avfyrats, endast att det inte rört sig om påsittande skott, kompletterande rättskemiska, mikroskopiska, blodgruppsserologiska, röntgenologiska och kriminaltekniska undersökningar pågår, vars resultat kommer att meddelas senare,

vilket härmed intygas. Stockholm den 5 mars 1986

Sulau Vawerius fari Drumstal

for

Jauno

Milan Valverius

Kari Ormstad t.f.professor

överläkare t.f. föreståndare

Jovan Rajs docent, bitr. överläkare

D:nr F 719/86

-29.

6. Näsregionen uppvisar inga skador. Näsbenen känns hela.

I vänstra näsborren observeras intorkat blod. 7. Läpparna är ljust blålila missfärgade. Blodbesudling

ses på tungan. Munslemhinnan är blek och blodfattig.

välsanerade tänder. Inga skador. 8. Vänster ytteröra är besudlat av blod. Inga skador. - Höger ytteröra är rent. Inga skador.

mad 10. Främre halsregionen företer diffust utbredd svullnad.

Vid vidröring känns förekomst av luft i underhudsvävnaderna. 11. Bakre halsregionen uppvisar inga skador. TEK 12. Ca 5 cm nedanför högra ytterörats fäste föreligger ett

instick med plastkanyl. 13. Strax ovanför högra nyckelbenet i mellersta nyckelbenslinjen

ses ett instucket plaströr. 14. Bröstkorgen är ordinär till formen. I bröstkorgens övre

del känns dock vid vidröring förekomst av luftbubblor igen

underhudsfettvävnaderna. 15. Ca 8 cm nedanför adams äpplet och ca 4 cm nedanför och 1,5 cm

till vänster om halsgropens mitt observeras en snett från höger till vänster och nedåt tvärställd skada. Skadan är ca 1,9 - 2,0 cm bred och ca 1,1 cm hög. Skadans kanter är skarpa, här och var något avrundade och är omgivna av en ca 0,1 cm bred intorkad randzon. Skadan fortsätter i form av en kanal in mot bröstkorgens djup. Sårkanterna företer en del minimala vävnadsbryggor. Ingen nedsmutsning eller nedsotning kring skadan. Skadan är lokaliserad ca 31 cm ovanför naveln och ca 136 138 cm ovanför högra hälen. 16. Strax nedanför ovan beskrivna skada observeras ett kirurgiskt

tillfogat, snett förlöpande ca 14 cm långt sår ihopsytt med 11 stygn, som sträcker sig till vänster snett nedåt

under vänstra bröstvårtan. 17. Bukregionen är spänd. Välläkt snettförlöpande operationsärr

i höger nedre kvadrant. Spår efter intorkat blod ses kring

naveln. Inga skador. 18. De yttre könsorganen är ordinärt konfigurerade och oskadade. 19. Inget främmande innehåll i ändtarmsöppningen. 20. Inga skador på armarna. 21. Händerna är oskadade. Högra handflatan företer sparsam

blodbesudling.

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

-29.

6. Näsregionen uppvisar inga skador. Näsbenen känns hela.

I vänstra näsborren observeras intorkat blod. 7. Läpparna är ljust blålila missfärgade. Blodbesudling

ses på tungan. Munslemhinnan är blek och blodfattig.

välsanerade tänder. Inga skador. 8. Vänster ytteröra är besudlat av blod. Inga skador. - Höger ytteröra är rent. Inga skador.

mad 10. Främre halsregionen företer diffust utbredd svullnad.

Vid vidröring känns förekomst av luft i underhudsvävnaderna. 11. Bakre halsregionen uppvisar inga skador. TEK 12. Ca 5 cm nedanför högra ytterörats fäste föreligger ett

instick med plastkanyl. 13. Strax ovanför högra nyckelbenet i mellersta nyckelbenslinjen

ses ett instucket plaströr. 14. Bröstkorgen är ordinär till formen. I bröstkorgens övre

del känns dock vid vidröring förekomst av luftbubblor igen

underhudsfettvävnaderna. 15. Ca 8 cm nedanför adams äpplet och ca 4 cm nedanför och 1,5 cm

till vänster om halsgropens mitt observeras en snett från höger till vänster och nedåt tvärställd skada. Skadan är ca 1,9 - 2,0 cm bred och ca 1,1 cm hög. Skadans kanter är skarpa, här och var något avrundade och är omgivna av en ca 0,1 cm bred intorkad randzon. Skadan fortsätter i form av en kanal in mot bröstkorgens djup. Sårkanterna företer en del minimala vävnadsbryggor. Ingen nedsmutsning eller nedsotning kring skadan. Skadan är lokaliserad ca 31 cm ovanför naveln och ca 136 138 cm ovanför högra hälen. 16. Strax nedanför ovan beskrivna skada observeras ett kirurgiskt

tillfogat, snett förlöpande ca 14 cm långt sår ihopsytt med 11 stygn, som sträcker sig till vänster snett nedåt

under vänstra bröstvårtan. 17. Bukregionen är spänd. Välläkt snettförlöpande operationsärr

i höger nedre kvadrant. Spår efter intorkat blod ses kring

naveln. Inga skador. 18. De yttre könsorganen är ordinärt konfigurerade och oskadade. 19. Inget främmande innehåll i ändtarmsöppningen. 20. Inga skador på armarna. 21. Händerna är oskadade. Högra handflatan företer sparsam

blodbesudling.

D:nr F 719/86

- 3fin22. Ben och fötter uppvisar inga skador. På båda hälarnamo

ses grov och förtjockad överhud. 23. Ca 140 cm ovanför högra hälen och ca 1 cm till höger

.. om mittlinjen mellan skulderbladen observeras

en sårskada från vilken framrinner blod. Skadan mäter ca 1,6 cm i bredd och ca 1,2 cm i höjd och uppvisar tandade resp. flikiga ränder. Skadan är halvcirkelformad d.v.s. konvext bågformad mot höger medan den vänstra kanten bildar en rak vertikal linje. Centralt i denna skada föreligger en ca 0,5 0,6 cm stor vävnadsdefekt som är närmast rund och omgiven av en ca 0,1 - 0,2 cm bred randzon av lätt krossad och fuktig överhud. 24. Från skadan fortsätter en kanal inåt mot bröstkorgens

centrala delar. 25. Vid rekonstruktion av en tänkt sårkanal vars öppningar

är beskrivna under punkterna 15 och 23 av yttre besiktningen, utan att beröra kroppens inre organ, fastställes att kanalen förlöper bakifrån-framåt, något uppifrån-nedåt i ca 10-15°

vinkel samt något från höger till vänster. 26. Efter dissekering av hud och underhudsvävnad från skade- den

området ses att ryggmuskulaturen mellan skulderbladen överallt visar genomgående samma rödbruna färgton utan förekomst av några ljusare partier i anslutning till skadekanalen. Muskelvävnaden runt skadekanalen är blodgenomdränkt i en randzon som är ca 1 cm bred på vänster sida

och ca 2 cm bred på höger sida. 27. För övrigt inga yttre förändringar eller skador på någon del av kroppen.

INRE BESIKTNING

63e togbernatar

en 28. Huvudsvålen är torr, blek och blodfattig. I vänstra pannregionen, i området motsvarande de i yttre besiktningen beskrivna överhudsskadorna (4) ses en ca 1 cm stor rund

blålila missfärgning. 29. Skallens benkapsel och skallbasen är regelbundna till

form och tjocklek och uppvisar inga skador. 30. Hjärnans hårda hinna är glatt och blek. Inga blödningar

Etter mellan densamma och skalltaket.

detek 31. Hjärnan är ordinär till form och storlek och väger

1.592 g. Vindlingarna är lätt avrundade och på hjärnans

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

- 3fin22. Ben och fötter uppvisar inga skador. På båda hälarnamo

ses grov och förtjockad överhud. 23. Ca 140 cm ovanför högra hälen och ca 1 cm till höger

.. om mittlinjen mellan skulderbladen observeras

en sårskada från vilken framrinner blod. Skadan mäter ca 1,6 cm i bredd och ca 1,2 cm i höjd och uppvisar tandade resp. flikiga ränder. Skadan är halvcirkelformad d.v.s. konvext bågformad mot höger medan den vänstra kanten bildar en rak vertikal linje. Centralt i denna skada föreligger en ca 0,5 0,6 cm stor vävnadsdefekt som är närmast rund och omgiven av en ca 0,1 - 0,2 cm bred randzon av lätt krossad och fuktig överhud. 24. Från skadan fortsätter en kanal inåt mot bröstkorgens

centrala delar. 25. Vid rekonstruktion av en tänkt sårkanal vars öppningar

är beskrivna under punkterna 15 och 23 av yttre besiktningen, utan att beröra kroppens inre organ, fastställes att kanalen förlöper bakifrån-framåt, något uppifrån-nedåt i ca 10-15°

vinkel samt något från höger till vänster. 26. Efter dissekering av hud och underhudsvävnad från skade- den

området ses att ryggmuskulaturen mellan skulderbladen överallt visar genomgående samma rödbruna färgton utan förekomst av några ljusare partier i anslutning till skadekanalen. Muskelvävnaden runt skadekanalen är blodgenomdränkt i en randzon som är ca 1 cm bred på vänster sida

och ca 2 cm bred på höger sida. 27. För övrigt inga yttre förändringar eller skador på någon del av kroppen.

INRE BESIKTNING

63e togbernatar

en 28. Huvudsvålen är torr, blek och blodfattig. I vänstra pannregionen, i området motsvarande de i yttre besiktningen beskrivna överhudsskadorna (4) ses en ca 1 cm stor rund

blålila missfärgning. 29. Skallens benkapsel och skallbasen är regelbundna till

form och tjocklek och uppvisar inga skador. 30. Hjärnans hårda hinna är glatt och blek. Inga blödningar

Etter mellan densamma och skalltaket.

detek 31. Hjärnan är ordinär till form och storlek och väger

1.592 g. Vindlingarna är lätt avrundade och på hjärnans

D:nr F 719/86

- 4undersida ses antydda tryckfåror. Hjärnans mjuka hinnor är glatta och bleka. Inga blödningar i de mjuka hinnornas maskrum. Storhjärnan, lillhjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen uppvisar en ljust grå, mycket blek och blodfattig vävnad. Barken är ordinär till vidden och väl avgränsad. De basala ganglierna är tydligt tecknade. Hjärnans kammarsystem är ordinärt till vidden, med glatt yta, utan

främmande innehåll. 32. Pulsådrorna på hjärnans undersida är elastiska och ordinärt

rymliga utan missbildningar, med glatt innerhinna förutom förekomst av ett par någon mm stora gulaktiga förtjockningar av innerhinnan i mitten av hjärnans basala pulsåder.

Ryggmärgspulsådrorna är elastiska, med glatt innerhinna. 33. En plastkateter är instucken högra nyckelbens venen,

utan förekomst av blödning i omgivningen. 34.Tungan är besudlad med blod. Inga skador, ärr eller blödningar. 35. Tungbenet och struphuvudet är oskadade. Inga blödningar i

halsens mjuka vävnader. 36. I vänstra lungsäcken påvisas ca 200 ml delvis levrat blod. 37. Högra lungsäcken är utan främmande innehåll. Lungsäcksbladen

glatta och glänsande. 38. Snett i mitten av bröstbenet, mellan 2:a och 3:e revbenens fäste ses en defekt, mätande ca 1,2 cm i bredd och

1,9 cm i höjd. De mjuka vävnaderna bakom bröstbenet är diffust blodgenomdränkta. Från defektens främre rand skjuter fram ett par benfragment, några mm stora. Defekten påminner till sin form om en tvärplacerad projektil, med spetsen riktad

till vänster. 39. Vänstra revbenen fr.o.m. 3:e t.o.m. 6:e revbenet är skarpt

TE delade, med mycket sparsam blodutådring i omgivningen. Närvarande kirurg (dr. Wallin) bekräftar att r

revbenen öppnades av honom för att möjliggöra inre hjärtmassage. 40. Inga skador på högra bröstkorgshalvans mjukvävnader eller

skelett. 41. 5:e bröstkotan uppvisar en trattformad defekt av hela

kotkroppen, med trattbasen öppen framåt och med trattspetsen riktad bakåt. Från trattbasen hänger mot sidorna en del upp till 1 cm

stora ben fragment. I djupet av de fekten observeras blod och delar av förstörd ryggmärg.

ca

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

- 4undersida ses antydda tryckfåror. Hjärnans mjuka hinnor är glatta och bleka. Inga blödningar i de mjuka hinnornas maskrum. Storhjärnan, lillhjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen uppvisar en ljust grå, mycket blek och blodfattig vävnad. Barken är ordinär till vidden och väl avgränsad. De basala ganglierna är tydligt tecknade. Hjärnans kammarsystem är ordinärt till vidden, med glatt yta, utan

främmande innehåll. 32. Pulsådrorna på hjärnans undersida är elastiska och ordinärt

rymliga utan missbildningar, med glatt innerhinna förutom förekomst av ett par någon mm stora gulaktiga förtjockningar av innerhinnan i mitten av hjärnans basala pulsåder.

Ryggmärgspulsådrorna är elastiska, med glatt innerhinna. 33. En plastkateter är instucken högra nyckelbens venen,

utan förekomst av blödning i omgivningen. 34.Tungan är besudlad med blod. Inga skador, ärr eller blödningar. 35. Tungbenet och struphuvudet är oskadade. Inga blödningar i

halsens mjuka vävnader. 36. I vänstra lungsäcken påvisas ca 200 ml delvis levrat blod. 37. Högra lungsäcken är utan främmande innehåll. Lungsäcksbladen

glatta och glänsande. 38. Snett i mitten av bröstbenet, mellan 2:a och 3:e revbenens fäste ses en defekt, mätande ca 1,2 cm i bredd och

1,9 cm i höjd. De mjuka vävnaderna bakom bröstbenet är diffust blodgenomdränkta. Från defektens främre rand skjuter fram ett par benfragment, några mm stora. Defekten påminner till sin form om en tvärplacerad projektil, med spetsen riktad

till vänster. 39. Vänstra revbenen fr.o.m. 3:e t.o.m. 6:e revbenet är skarpt

TE delade, med mycket sparsam blodutådring i omgivningen. Närvarande kirurg (dr. Wallin) bekräftar att r

revbenen öppnades av honom för att möjliggöra inre hjärtmassage. 40. Inga skador på högra bröstkorgshalvans mjukvävnader eller

skelett. 41. 5:e bröstkotan uppvisar en trattformad defekt av hela

kotkroppen, med trattbasen öppen framåt och med trattspetsen riktad bakåt. Från trattbasen hänger mot sidorna en del upp till 1 cm

stora ben fragment. I djupet av de fekten observeras blod och delar av förstörd ryggmärg.

ca

D:nr F 719/86

-542. Matstrupen företer glatt och blek slemhinna. Ca 8 cm

nedanför svalget föreligger på matstrupens vänstra sida en oval defekt av väggen, som mäter ca 2 x 1,2 cm. Kanterna

är något ojämna. Omgivningen är kraftigt blodgenomdränkt. 43. Motsvarande defekten i matstrupen ses att luftstrupen är

söndersliten, med total avsaknad av kontinuiteten. Avståndet mellan den övre och nedre delen är ca 2 cm. Denna defekt är lokaliserad till ca 8 cm nedanför stämbanden och ca 1, 2 - 2 cm ovanför luftstrupens förgrening. De omgivande vävnaderna är kraftigt blodgenomdränkta. I struphuvudet och i luftstrupen liksom i luftrörsgrenarna finns sparsamt

med blod. Slemhinnan är glatt och blek. 44. Lungorna är stora och pösiga, med skarpa och väl bibehållna

kanter. Höger lunga väger 835 g, vänster lunga 473 g. Snittytorna företer en mörkt gråröd, blodgenomdränkt vävnad. Här och var ses ljusa, upp till 10-öringsstora bevarade, luftförande partier. Den högra lungans överlob är genomgående något ljusare, med förekomst av endast enstaka upp till 10-öringsstora, suddigt avgränsade, mjuka blodgenomdränkta härdar. Lungpulsådrorna är elastiska och innehåller sparsamt med flytande blod. Innerhinnan är glatt. 45. Lymfkörtlarna vid lungroten är ordinära till storlek och

konsistens. 46. För övrigt uppvisar lungvävnaden inte några skador eller

andra förändringar, d.v.s. inga bristningar, ingen bindvävsökning. En pepparkornsstor förkalkning finns i höger

lungrot. 47. I hjärtsäcken finns obetydligt med vattentunn, svagt

rödaktig vätska. Hjärtsäcksbladen är glatta och glänsande. Hjärtat väger 392 g, och är ordinärt till formen och gott storleken, med lätt uttalad vänsterkammardominans. Endast måttligt med fettvävnad under hjärtsäckens inre blad. Gränsen mellan fettvävnaden och hjärtköttet är skarp. Klaffapparaten utan sammanväxningar eller pålagringar. Hjärtats innerhinna är glatt och glänsande. Hjärtmuskulaturen är fast-elastisk, blekt rödbrun och tydligt tecknad. Den vänstra kammarens framvägg uppvisar i övre delen, ungefär i samma höjd som vårtmuskeln och ca 0,5 cm under hjärtats innerhinna ett

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

-542. Matstrupen företer glatt och blek slemhinna. Ca 8 cm

nedanför svalget föreligger på matstrupens vänstra sida en oval defekt av väggen, som mäter ca 2 x 1,2 cm. Kanterna

är något ojämna. Omgivningen är kraftigt blodgenomdränkt. 43. Motsvarande defekten i matstrupen ses att luftstrupen är

söndersliten, med total avsaknad av kontinuiteten. Avståndet mellan den övre och nedre delen är ca 2 cm. Denna defekt är lokaliserad till ca 8 cm nedanför stämbanden och ca 1, 2 - 2 cm ovanför luftstrupens förgrening. De omgivande vävnaderna är kraftigt blodgenomdränkta. I struphuvudet och i luftstrupen liksom i luftrörsgrenarna finns sparsamt

med blod. Slemhinnan är glatt och blek. 44. Lungorna är stora och pösiga, med skarpa och väl bibehållna

kanter. Höger lunga väger 835 g, vänster lunga 473 g. Snittytorna företer en mörkt gråröd, blodgenomdränkt vävnad. Här och var ses ljusa, upp till 10-öringsstora bevarade, luftförande partier. Den högra lungans överlob är genomgående något ljusare, med förekomst av endast enstaka upp till 10-öringsstora, suddigt avgränsade, mjuka blodgenomdränkta härdar. Lungpulsådrorna är elastiska och innehåller sparsamt med flytande blod. Innerhinnan är glatt. 45. Lymfkörtlarna vid lungroten är ordinära till storlek och

konsistens. 46. För övrigt uppvisar lungvävnaden inte några skador eller

andra förändringar, d.v.s. inga bristningar, ingen bindvävsökning. En pepparkornsstor förkalkning finns i höger

lungrot. 47. I hjärtsäcken finns obetydligt med vattentunn, svagt

rödaktig vätska. Hjärtsäcksbladen är glatta och glänsande. Hjärtat väger 392 g, och är ordinärt till formen och gott storleken, med lätt uttalad vänsterkammardominans. Endast måttligt med fettvävnad under hjärtsäckens inre blad. Gränsen mellan fettvävnaden och hjärtköttet är skarp. Klaffapparaten utan sammanväxningar eller pålagringar. Hjärtats innerhinna är glatt och glänsande. Hjärtmuskulaturen är fast-elastisk, blekt rödbrun och tydligt tecknad. Den vänstra kammarens framvägg uppvisar i övre delen, ungefär i samma höjd som vårtmuskeln och ca 0,5 cm under hjärtats innerhinna ett

D:nr F 719/86

48.

a,

ar

dess

49.

-6ca 0,5 cm stort oskarpt begränsat område av vitaktig, seg vävnad. Hjärtats kranskärl är elastiska och rymliga, med glatt innerhinna och förekomst av endast mycket sparsamma punktformiga gulaktiga förtjockningar av innerhinnan. Den stora kroppspulsådern är elastisk, med glatt innerhinna. Fr.o.m. bågen och i kärlets vidare förlopp ses dock ett flertal upp till 10-öringsstora, här och var ihopflytande gulaktiga förtjockningar av innerhinnan. ca 3 cm ovanför stora kroppspulsåderns halvmåneklaffar börjar en förgrenad, oregelbunden bristning d.v.s. en defekt av stora kroppspulsåderns vägg som omfattar uppgående del i en längd på ca 7 cm. Från bristningens kant hänger en del vävnadsflikar bestående av kärlväggens hela tjocklek med förekomst av tvärliggande, pa

parallellt anordnade bristningar av innerhinnan. De omgivande vävnaderna, omfattande bindvävsrummet bakom bröstbenet samt rummet bakom hjärtat och de stora kärlen är mycket kraftigt blodgenomdränkta. Stora kroppspulsåderns huvudgrenar i bröstkorgens övrei del uppvisar endast vid själva avgångsstället en del tvärliggande ytliga bristningar av innerhinnan men för övrigt inga skador. Innerhinnan är glatt. övre hålvenen är oskadad, men dess stora grenar i bindvävsrummet bakom bröstbenet är helt sönderslitna. I samband med obduktionen röntgengenomlyses skadeområdet i bröstkorgen. Vid detta tillfälle ses endast en ca 1 - 2 mm stor förkalkning i en av lymfkörtlarna nedanför högra lungans huvudluftrörsgren samt ett par upp till

cm stora ben fragment men inga andra främmande föremål. Nedre hålvenen uppvisar inga skador. Innerhinnan är glatt. I anslutning till de 3:e och 4:e revbenens fäste vid ryggraden ses lokaliserade blodutådringar men inte några benbrott. I bukhålan intet främmande innehåll, bukhinnan är glatt och glänsande. Inga sammanväxningar. Mjälten väger 180 g och är ordinär till formen leken. Ytan är glatt, och vid snittning observeras gråröd, måttligt blodfylld, tydligt tecknad vävnad. Inget avskrap.

50.

51.

52.

53.

54.

noch

oh stor55.

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

48.

a,

ar

dess

49.

-6ca 0,5 cm stort oskarpt begränsat område av vitaktig, seg vävnad. Hjärtats kranskärl är elastiska och rymliga, med glatt innerhinna och förekomst av endast mycket sparsamma punktformiga gulaktiga förtjockningar av innerhinnan. Den stora kroppspulsådern är elastisk, med glatt innerhinna. Fr.o.m. bågen och i kärlets vidare förlopp ses dock ett flertal upp till 10-öringsstora, här och var ihopflytande gulaktiga förtjockningar av innerhinnan. ca 3 cm ovanför stora kroppspulsåderns halvmåneklaffar börjar en förgrenad, oregelbunden bristning d.v.s. en defekt av stora kroppspulsåderns vägg som omfattar uppgående del i en längd på ca 7 cm. Från bristningens kant hänger en del vävnadsflikar bestående av kärlväggens hela tjocklek med förekomst av tvärliggande, pa

parallellt anordnade bristningar av innerhinnan. De omgivande vävnaderna, omfattande bindvävsrummet bakom bröstbenet samt rummet bakom hjärtat och de stora kärlen är mycket kraftigt blodgenomdränkta. Stora kroppspulsåderns huvudgrenar i bröstkorgens övrei del uppvisar endast vid själva avgångsstället en del tvärliggande ytliga bristningar av innerhinnan men för övrigt inga skador. Innerhinnan är glatt. övre hålvenen är oskadad, men dess stora grenar i bindvävsrummet bakom bröstbenet är helt sönderslitna. I samband med obduktionen röntgengenomlyses skadeområdet i bröstkorgen. Vid detta tillfälle ses endast en ca 1 - 2 mm stor förkalkning i en av lymfkörtlarna nedanför högra lungans huvudluftrörsgren samt ett par upp till

cm stora ben fragment men inga andra främmande föremål. Nedre hålvenen uppvisar inga skador. Innerhinnan är glatt. I anslutning till de 3:e och 4:e revbenens fäste vid ryggraden ses lokaliserade blodutådringar men inte några benbrott. I bukhålan intet främmande innehåll, bukhinnan är glatt och glänsande. Inga sammanväxningar. Mjälten väger 180 g och är ordinär till formen leken. Ytan är glatt, och vid snittning observeras gråröd, måttligt blodfylld, tydligt tecknad vävnad. Inget avskrap.

50.

51.

52.

53.

54.

noch

oh stor55.

D:nr F 719/86

-756. Bukspottkörteln är ljust gråröd, ordinär till storleken,

fast och lobdelad. Ingen fettvävs- eller bindvävsökning,

inga förkalkningar. 57. Binjurarna är ordinära till formen och storleken, med

tydligt tecknad bark/märggräns. 58. Njurarna väger tillsammans 280 g. Kapseln lossas lätt.

Ytan är glatt. Snittytan är gråröd, blodfattig, med tydligt tecknad bark/märggräns och väl avgränsade pyramider. Njurbäcken och urinledare är ordinära till vidden, med glatt

och blek, blodfattig slemhinna. 59. I urinblåsan finns ca 200 ml klar, gUL urin, Slemhinnan är

glatt, blek och blodfattig. Blåshalskörteln är ordinärstor,

benvit till färgen med tydlig teckning. 60. I magsäcken finns ca 480 g tjockflytande, brunaktigt innehåll med choklad- och pepparmintlukt. Slemhinnan är blek,

blodfattig, här och var brunaktigt missfärgad. Inga sår. 61. Tolvfingertarmen innehåller gallfärgad vätska. Slemhinnan

glatt och blek. 62. Tunntarmen och grovtarmen företer ordinärt smetigt innehåll

och glatt och blek slemhinna. Inga tumörer. 63. Tarmkäxet uppvisar inga sjukliga förändringar eller skador. 64. Levern företer ordinär storlek och fast konsistens, med

glatt yta och skarp framkant. Vikt 1.510 g. Snittytan

ljust rödbrun, blodfattig, med tydlig teckning. 65. Gallblåsan innehåller ca 5 ml galla. Slemhinnan grönaktigt

missfärgad. Gallvägarna är fria. Inga stenar. 66. Skelettet företer inga andra skador än de redan nämnda.

För rättskemisk undersökning tillvaratages blod och urin med tillsats samt levervävnad och magsäcksinnehåll. För blodgruppsserologisk undersökning tillvaratages blod. För mikroskopisk undersökning tillvaratages vävnadsprov

från inre organ. E. Före obduktionen liksom under obduktionens gång undersöktes dels hela kroppen, dels delar av organ genom röntgengenomlysning. Misstänkta partier markerades och dissekerades med särskilt inriktning på projektildelar. I omgivningen till utgångsöppningen från bröstryggkotan påvisades tre stycken små benbitar vilka var belägna i anslutning till skottkanalen inom matstrupen och struphuvudet. Dessa mm-stora

D.

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

-756. Bukspottkörteln är ljust gråröd, ordinär till storleken,

fast och lobdelad. Ingen fettvävs- eller bindvävsökning,

inga förkalkningar. 57. Binjurarna är ordinära till formen och storleken, med

tydligt tecknad bark/märggräns. 58. Njurarna väger tillsammans 280 g. Kapseln lossas lätt.

Ytan är glatt. Snittytan är gråröd, blodfattig, med tydligt tecknad bark/märggräns och väl avgränsade pyramider. Njurbäcken och urinledare är ordinära till vidden, med glatt

och blek, blodfattig slemhinna. 59. I urinblåsan finns ca 200 ml klar, gUL urin, Slemhinnan är

glatt, blek och blodfattig. Blåshalskörteln är ordinärstor,

benvit till färgen med tydlig teckning. 60. I magsäcken finns ca 480 g tjockflytande, brunaktigt innehåll med choklad- och pepparmintlukt. Slemhinnan är blek,

blodfattig, här och var brunaktigt missfärgad. Inga sår. 61. Tolvfingertarmen innehåller gallfärgad vätska. Slemhinnan

glatt och blek. 62. Tunntarmen och grovtarmen företer ordinärt smetigt innehåll

och glatt och blek slemhinna. Inga tumörer. 63. Tarmkäxet uppvisar inga sjukliga förändringar eller skador. 64. Levern företer ordinär storlek och fast konsistens, med

glatt yta och skarp framkant. Vikt 1.510 g. Snittytan

ljust rödbrun, blodfattig, med tydlig teckning. 65. Gallblåsan innehåller ca 5 ml galla. Slemhinnan grönaktigt

missfärgad. Gallvägarna är fria. Inga stenar. 66. Skelettet företer inga andra skador än de redan nämnda.

För rättskemisk undersökning tillvaratages blod och urin med tillsats samt levervävnad och magsäcksinnehåll. För blodgruppsserologisk undersökning tillvaratages blod. För mikroskopisk undersökning tillvaratages vävnadsprov

från inre organ. E. Före obduktionen liksom under obduktionens gång undersöktes dels hela kroppen, dels delar av organ genom röntgengenomlysning. Misstänkta partier markerades och dissekerades med särskilt inriktning på projektildelar. I omgivningen till utgångsöppningen från bröstryggkotan påvisades tre stycken små benbitar vilka var belägna i anslutning till skottkanalen inom matstrupen och struphuvudet. Dessa mm-stora

D.

D:nr F 719/86

-8fragment kunde entydigt identifieras som benbitar; man fann sålunda inga tecken till att projektilen sönderslitits under passagen genom kroppen.

Sålunda iakttaget, sanningsenligt dikterat och justerat intygar

Stockholm den 1 mars 1986

Shulau Valverius

Milan Valverius

Docent, överläkare T.f. föreståndare

Yourity

Jovan Rajs Docent, bitr. överläkare

fare duastal

Kari Ormstad Tf. professor

Rätt avskrivet från diktafon intygar

Giuucol

som

Gurl Collstam

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

D:nr F 719/86

-8fragment kunde entydigt identifieras som benbitar; man fann sålunda inga tecken till att projektilen sönderslitits under passagen genom kroppen.

Sålunda iakttaget, sanningsenligt dikterat och justerat intygar

Stockholm den 1 mars 1986

Shulau Valverius

Milan Valverius

Docent, överläkare T.f. föreståndare

Yourity

Jovan Rajs Docent, bitr. överläkare

fare duastal

Kari Ormstad Tf. professor

Rätt avskrivet från diktafon intygar

Giuucol

som

Gurl Collstam

aa samਹੈ e tu

FEATURES EVE TALE

Tech Ungernas been EEVEE de les

TE

RÄTTSMEDICINSKT UTLÅTANDE

bile

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

Pol-1986-03-05 B3-01 Obduktionsprotokoll.pdf

aa samਹੈ e tu

FEATURES EVE TALE

Tech Ungernas been EEVEE de les

TE

RÄTTSMEDICINSKT UTLÅTANDE

bile