wpu.nu

Kjell Sjöberg

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Pastor

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N2870-00

1994-02-14

1994-04-14

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N2942-00

1994-02-14

1994-04-14

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder