Uppslag:N2942-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
2942-00
Registrerat
1994/02/14
Ad acta
1994/04/14
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
H7132,HG3033
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Bekant med Victor Gunnarsson
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-15 14:30
Avslutat
1986-03-15 14:20


ov sprit- eller )

Gunnardo uppger att hon kände igen Gunnarsson på beskrivningen av honom i kvällstidningarna. För cia 5 år sedan fungerade Gunnardo son reseledare på en resa till Israel och Jord, nien, Med på resan var Gunnarsson. Han uppges vara orolig och ombytlig när det gäller arbete, hy68118 typ, överbegåvad på språk, ville gärna våra amerikan, talade ofta och mycket om Amerika, telade inte politik, kallades Texas av reskenraterna, pratar mycket med alle, har vänner i massor av länder, umgås med mycket konstiga. människor, ser till att bli hembjuden till främlingar för att knyta kontakt, kan leva sig in i att var exempelvis arab genom att skaffa sådana kläder, omgivningen tog då honom för arab. Gunnarsson har fungerat son tolk på läger för tyska ungdomar i Blekinge på 018ängsgården, undervisat invandrare 1 Karlskrona, varit i Spanien och undervisat i engelska. vald var inget han hyllade, aså om han är inblandad måste han ha utsatts för påverkan. Han anpassade sig till den miljö han vistades i. Han lever i en fantesívärld och har svårt att se klart på verkligheten.

Förtur

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

Christina Gunnardo uppgav dag och tid som ovan följandes

Hon arbetar som ewgngelist inom Svenska Missionsförbundet (SME). Hon reser runt i Sverige och förkunnar guds ord. När hon hörde den beskrivning som gavs i massmedia av den man som satt anhållen i Stockholm i samband med mordet på Olof Palme så slog henne tanken att den beskrivningen stämmer mycket väl med Gunnarsson.

Kon träffade Gunnarsson första gången när hon hade en gudstjänst i Jemsjö ( Blekinge). Detta var någon gång 1976. Gunnarsson bevistade denna gudstjänst som hölls av SMF. Hon vet inte om Gunnarsson var medlem i SMF. Christina Gunnardo var reseledare för en gruppresa för ca 5 år sedan. Resan arrangerades av SMF och gick till Israel och Jordanien. Christina hade frågąt Gunnarsson om han var intresserad av att följa med då han kunde hjälpa till som tolk. Han beharkkade många språk. Gunnarsson accepterade detta. Under denna resa var inte Gunnarsson till någon nämnvärd hjälp då han endast va: intresserad av att prata med alla möjliga människor han mötte. Hon kommer ihåg flera episoder från denna resa b.la en vid kla gomuren där endast judar iförda sik kalotter fick vidröra den heliga muren. Då klädde Gunnarsson ut sig med kal: och tillbehör och blandade sig med rättrogna judarna och gick fram till muren. Under resan gick Gunnarsson hela tiden omkring i en cowboyhatt och talade ofta om USA som det stora drömlandet. Han tyckte om att utge sig för att vara någon annan än den han egentligen var.

Gunnardo träffade Gunnarsson sista gången 1977-78 då Gunnarsson var tolk på ett läger för Tyska ungdomar på Olsängsgården i Blekinge. Fården drivs av SMF. Hon vill minnas att Gunnarsson inte var någon förespråkare av våld,

و ما

as

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

)

Christina Gunnardo uppger: Hon är syster till Daniel Gunnardo och Lars Olof Qunnardo. Hennes

föräldrar bor i Vårgårda och heter Eivor och Olof Gustavsson. Christina Gunnardo har sedan hon slutade i gymnasiet under 14 år arbetat som sångevangelist. I början var det mest för Svenska Missionsförbundet, men efter hand har det blivit så att hon är verk. sam i de allra flesta kyrkorna i Sverige, Norge och Finland.

Genom Rolf 01sén, en affärsman från Floda, och aktiv i Full Gospel och verksam i närradiosändningar i Radio Göteborg För Full Gospel, erhöll Christina Gunnardo ett engagemang på Park Avenye Hoteli i Göteborg. Detta hände någongång 1976 eller 1977, 1978. Det här framträdandet hon hade var en månadslunch, som Full Gospel har. Under de nyss nämnda åren medverkade hon vid dessa luncher 7 - 8 gånger. Hon kände sig dock främmande för Full Gospels religiösa budgkap och fann det närmast sentimentalt och genom att välja en repertoar som uppenbart inte paseade Full Gospelinriktningen, så blev så att hon efter hand inte fick några engagemang för rörelsen. Hon tar för givet att Rolf Olsén fortfarande är verksam för Full Gospel, Göteborgsavdelningene på Park Avenue.fanns_vid-dessa tillfällen en portier som heter Lennart Hjelte. |och i januari 1986 träffama de Christina Gunnardo honom på ett möte i Mölndal. Då betättade

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

Gunnardo var hemma hos Hjelte i hans bostad och Torsten har haft kontakt med Hjelte och därigenom vet man att han 1 april 1986 skall börja ett arbete på Mösseberg Kurort, Tal. Det är Pingströrelsen som har den här kurkorten och till % tax man emot patienter från landstingen för rehali)itering ortopediska besvär.

ett tillfälle under de aktuella åren 1976, -77,-78 träffade Gunnardo Sigward Wallenberg, som är bosatt i Skåne. Wallenberg skulle då för Full Gospel leda någon bibel. Vad Christina Gunnardo känner till om Sigward Wallenär att han har åkt omkring i Sverige en hel del och varit för Full Gospel. Ytterligare personer, som Christina har lärt känna genom sina engagemang för. Full Gospel makarna Mahl. De ägde den aktuella tiden Rattugelan i Marie. Det är ett motell som ligger vid E 3. Makarna Mahl har Motellet Rattugglan och bor numera någonstans söder om . Iru Margareta Mahl är chef, ordförande för en företelsom kallas för Womens Aglow och det är en kvinnlig motsvarigtill Full Gospel som vänder sig till män. Den här organasa. sorterar under Bull Gospel. Hösten 1985 läste Christina en annons om att Margareta Mahl skulle uppträda som vid en start av en lokalavdelning i någon stad i Norr..

uppdrag av Svenska Missionsförbundet har pastor I'red Nilsson Svenska Missionsförbundet i Härnösand under några år forskal parakyrkliga rörelser i Sverige. Till dessa parakyrkliga rörelhänförs Full Gospel, Kristna Ambassaden, Livets Ord i Uppsala, är ett 50 60-tal rörelser, minst, som omfattas av det här . Fred NilssonKjell Sjöberg har varit pastor i i Järfälla. Vad han gör nu är inte bekant, men han osobyog

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

Tsak der Hoevens namn förekommer på sid 4 i ett tidningsutarag Link Bolin 17 nr 3 augusti-september 1984. Kopia av arti. överhämnas vid förhöret.

den tid Christina Gunnardos bröder drev resebyrån Ges i Ulricehamn AB deltog hon som resevärdinna för resor Israel. Resorna företogs som regel med Jordansk flyg flygplatsen i Amman användes. Från Amman åkte man buss Israel där man under en 14-dagars period reste runt a till Jerusalem,

Rudén,köpte resor för Full Gospelmedlemtill Bilat. Det här skedde 1980-81 vad hon kan minnas.resebyrån fick ekonomiska svårigheter. ChriGunnardo känner till om Ulf Rudén att han arrangerar, om resor bl a till Californien. Här besöks special, s k framgångsförsamlingar, i USA. Meningen är de personer som deltar i den här resan skall inspireras att driva religiös verksamhet i Sverige efter modell av framgångsförsamlingar. För många år sedan var Ulf Rum anställd som försäkringsman på Ansvar i Alingsås.besökte Christina Gunnardo Jämjöslätt i Blekinge. Det Missionsförsamlingen i Jämjöslätt som arrangerade den mötesserien som varade i 14 dagar och Christina Gunnardo då som sångerska. Hon lärde då känna Åke Gunnarsson, föräldrar hon vet var medlemmar i Jämjöslätts Missionsför

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

Hon minns att hon ved ett tillfälle var hembjuden Åke Gunnarssons föräldrar på kaffe. Vid det tillfäl. var Åke hemma och han berättade då att han skulle på ut till 0.sängsgården i Blekinge. Han skulle träfen grupp tyokar, kyrkliga ungdomar. Han föreslog henne hon skulle följa med och sjunga och spela för den här . Christina Gunnardo gick med på det här. den här lägergården vistades den tyska gruppen ca en och Christina Gunnardo och Åke Gunnarsson talade med . Åke Gunnarsson talar bra tyska.

samtalen mellan Åke Gunnarsson och Christina Gunnardo Christina Gunnardo, att hon brukade resa till och föreslog då att Åke Gunnarsson skulle följa på en sådan resa. Den resan som de då talade om skulle i april-maj 1979.. Christina Gunnado ville har med Åke för att han talade flera olika språk. Hon framför honom att det var bra om han deltog i resorna så han uppträda som tolk. Det kom att gälla en resa. Gunnardo sände en resebroschyr till Åke Gunnarsför att han skulle kunna anmäla sig till resan. De ingen kontakt för övrigt med varandra innan resan i maj 1979. Det var nämligen osäkert in i det sista Åke Gunnarsson skulle åka med eller ej. Åke Gunnarsson en person som lätt får kontakt med folk och som man lägmärke till. De reste ifrån Köpenhamn och reste till Amdär de bodde över natten. De åkte med buss till Israel passerade då en gränsstation där det brukar ta tid att igenom. När de närmade sig gränsen till den här gränstalade reseguiden om bergskedjorna, som de passe. Reseguiden talade engelska när han berättade om de de passerade och Christina Gunnardo bad då Åke att översätta till svenska vad guiden sade, Åke

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

förstod med en gång att den här jargongen var inte pas. för det här speciella sällskapet. Efter den här händelfick Åke Gunnarsson inte fungera som tolk i fortsättningen. den här resan uppträdde Åke Gunnarsson väldigt utåtrikoch tog gärna kontakt med olika människor, men det här på gränsen till många gånger vad man skulle kunna anse som i olika sammanhang. Åke Gunnarsson talade engelska med amerikansk brytning. Han hade lätt för att uppsnappa ord, ord och när de vid ett tillfälle besökte klagomuren lånade han en kalott av en person där och gick fram till och bad på sätt som endast judar gör. Åke Gunnarshade lätt för att leva sig in i olika situationer och han arab på ett övertygande sätt. I sitt umgänge med andra hade Gunnarsson svårt att hålla gränsen med ibland som kunde anses passande och inte. Det var ibland på grän. till pinsamhet. Under den här resan fanns det amerikaner, de träffade på, amerikande som tillhörde andra resegrupper. talade med dem på ett så övertygande sätt att de fick intryck av att Gunnarsson var amerikan. När Gunnarsson kom till flygplatsen i Kastrup när resan star, hade han på sig en cowboyhatt och den hade han under den resan ganska mycket och han fick därför namnet Texas. de kommit Sverige så hade de inte kontakt med varandra efter ett halvår när Christina Gunnardo fick ett vykort Åke Gunnardson, avsänt i Spanien. Enligt det här vykorundervisade Åke Gunnarsson spanjorer i engelska. Hon fick

inte uppfat tanngen att den här undervisningen var någon kristen .

1979 var Christina Gunnardo på turné i södra Sverige. var det så att redan innan Christina Gunnardo träffar Åke Gunnarsson hösten 1978 så hade Gunnarsson arbetat som , som lärare för invandrare i Sverige, i Karlskrona.

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

med Åke Gunnarsson.

Nilsson är pensionerad distriktspastor för Svenska för Kalmar-Östergötlands distrikt.Med anledning därav ringde Christina Gunnardo till henne tisdagen den 25/3 -86. säger "tänker du vem den anhållne kan vara". Christina ja". Anne "tänker du på samma person som jag". Christina du menar Åke" (Då menar Christina Gunnardo Åke Gunnarsson). "det tänker jag också på", Christina "känner du Åke var väl inte i Israel på samma gång". Anne "nej men jag träffat honom tidigare för 10 år sedan. Han var då inav mig, men jag var inte intresserad av honom, upplevde honom som jobbig". Anne berättade vidare att far också hade haft liknande tankar om vem den an kunde vara och det gällde då alltså Åke Gunnarsson.

förhöret lånar Christina Gunnardo ut ett fotografi över resegrupp till Israel där Åke Gunnarsson deltog. Tyvärr han inte med på bilden här, sannolikt av den anledning han var sysselsatt med att fotografera gruppen. Hon är med på bilden iklädd blå byxor och blå tröja längst till höger i bild. Vid förhörstillfället överlämnar tidskriften Exodus. Den utges av en av de parakyrkliga . Kretsen runt Rune Brännström, det är en grupp står nära gruppen Förebedjare för Sverige. På näst sidan i den här tidskriften finns bild på Gunnar 01, vice ordförande i Full Gospel. Här finns också upp i annonsen Bill Lövbom, Deriek Prince, Bill Stenberg, je 11 Sjöberg, Sven Reichmann, Gunnar Olsson, Linda Gaaas.. . Derejk Prince är en av grundaren till den kristna i Jerusalem och han är förmodligen amerikan el

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

Lövbom åker omkring i Sverige och har mötegserier och med helbrägdagörelser av olika slag.Bill Stenberg är en lärjunge till Ekman, Uppsala. Kjell Sjöberg som här också finns upp, betecknar Christina Gunnardo somSven Reichmann är läkare, bosatt i Göteborg. Det möjligt att Sven Reichamnn har slutat med sin privat som läkare. Reichaann har varit lärare i Mölndal on bibelskola, som heter Trons väg. Den här underningen nära den undervisning som förmedlas genom Livets Ord. Olsson är ju tidigare bokant som vice ordförande i Gospel. Linda Graas-Bergting har undervisat i Livets Ord hon tillhör tydligen Södermalmskyrkan i Stockholm. Söär en fri Pingsförsamling i Stockholm. En ur Pingstkyrkan. Sten Nilsson är grundaren Livets Ord i Sverige. Sten Nilssons dotter är gift Ulf Ekman. Livets Ord annonserar ständigt och jämt om , kasetter och liknande. Christina Gunnardo har en aning om att Åke Gunnarsson har kusinerlördagen den veckan, som advokat Falck och Sjöström i TV och berättade om den som satt anhållen som för mordet på Palme, ringde Christina Gunnardo polisen i Stockholm. Vid sitt samtal med polisen i talade Christina med en kvinna som gjorde antecke . I mitten av kommande vecka ringde en manlig polis och fiksta: "isChristina Gunnardo om hennes kännedom om Åke . Hon ringde med anlednigg av att hon förstod att skulle kunna vara Åke Gunnarsson och om det var han vil.

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf

ville orientera dom om att Åke Gunnarsson genom sitt sätt prata och agara kan försätta sig i situationer där verkar motsägelsefull.

Gunnardo har avlyssnat upptagning. Hon vide den.

avslutát kl 14.20.

Pol-1986-03-15 N2942-00 Förhör-Christina gunnardo-VG-reseledare.pdf