wpu.nu

Leif Svensson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Chaufför 3230
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A1-04

Åke Rimborn; Ingvar Windén

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-02-A

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder