wpu.nu

Peter Wikström

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Wikström
Peter Olof Wikström

Relevans
Tjänstgjorde i piket 3230 som tillförordnad polisinspektör

Upptog förföljandet längs GMs flyktväg på order av Gösta Söderström.

Vid Luntmakargatan stötte han på två män och en kvinna (Nieminen och Zahir samt någon mer(!?))
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Tillförordnad polisinspektör
Började tjänstgöring inom C-turen datum=????
I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A1-04

Åke Rimborn; Ingvar Windén

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A1969-00

1991-05-22

1991-05-22

Jan Länninge

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-02-A

1992-01-21

1993-09-23

Claes Djurfeldt

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-04

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-04-A

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14205-04-B

1992-01-21

1993-09-23

Klas Gedda

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14211-00-A

1992-01-21

1995-03-08

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder