Lennart Pålsson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


<ul><li>"Dömd" is not in the list (Vittne, Polis, Journalist, Politiker, Kan misstänkas, Annat, Ambulans, Tekniker, Obduktion, Mordplatsvittne, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.</li> <!--br--><li>"Vapenhandlare" is not in the list (Vittne, Polis, Journalist, Politiker, Kan misstänkas, Annat, Ambulans, Tekniker, Obduktion, Mordplatsvittne, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.</li></ul>;;;;


Foto

Plats för foto


Relevans
Artilleridirektör vid Bofors AB under åren 1968-1982 då han gick i pension och dömd för smuggling av Robot 70 till Mellanöstern.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Lennart Paul Pålsson, född 3 september 1920 död 24 juli 2009 var en svensk civilingenjör och under många år verksam vid Bofors.

Karriär

1937 studentexamen i Eskilstuna
1943 civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
1943–1945 anställd vid Bolinder-Munktell
1945–1960 vid Försvarsmaterielsektorns utvecklingsavdelning på Bofors, där han snart erhöll en chefsbefattning
1960–1964 fabrikschef vid Svenska Ackumulator AB Jungner i Oskarshamn
1964–1968 Bofors AB
1968-1982 Artilleridirektör (vilket innebar chefskap över Bofors Försvarsmateriel)
1974 Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien
1982 Pension

Om Bofors betydelse för Sveriges försvarsmakt

Vid den här tiden rådde en långsiktig och väl fungerande materielplanering inom Försvarsmakten och Bofors kunde under Lennart Pålssons ledning utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativ försvarsmateriel. Detta skedde i ökande utsträckning genom samarbete med andra företag i Sverige och utomlands. Härmed tillfördes det svenska försvaret vapensystem av världsklass och det medförde också stora exportframgångar för Bofors. Boforsaffären

Boforsaffären

I sin roll som chef vid Bofors figurerade Pålsson i Boforsaffären. Den 22 december 1989 fälldes Pålsson, tillsammans med direktörskollegorna vid Bofors Martin Ardbo och Hans Ekblom, för varusmuggling och dömdes till villkorlig dom av Stockholms tingsrätt. Åtalet gällde smuggling av Robot 70 till Dubai och Bahrain via Singapore, som till skillnad mot gulfstaterna var ett godkänt mottagarland för svenska vapen. De tre direktörerna fick betala kostnaderna för sina försvarsadvokater.Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Lennart Pålsson i wpu.nu.

Avsnitt

Lennart Pålsson har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Lennart Pålsson är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Lennart Pålsson omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Lennart Pålsson som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Lennart Pålsson har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer