wpu.nu

Martin Ardbo

Från wpu.nu


<ul><li>"Dömd" is not in the list (Ambulans, Anhörig till offren, Journalist, Författare, Kan misstänkas, Kan ha informaton, Kan vara intressant av annan anledning, Mordplatsvittne, Obduktion, Polis, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.</li> <!--br--><li>"Vapenhandlare" is not in the list (Ambulans, Anhörig till offren, Journalist, Författare, Kan misstänkas, Kan ha informaton, Kan vara intressant av annan anledning, Mordplatsvittne, Obduktion, Polis, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.</li></ul>;;;


Foto

Plats för foto
Relevans
VD för Bofors AB och ansvarig för smuggling av Robot 70 vilket han blev dömd för.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Karl Martin Ardbo, född 1926-10-16 död 2004-10-21, var en svensk sjöofficer och företagsledare.

Karriär

1948 Fänrik Sjöofficer
1950 Löjtnant
1960 Kapten
1961 Kapten i Reserven
1972 Örlogskapten
1972 Marknadsdirektör Bofors AB
1981 Artilleridirektör Bofors AB
1984 Ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien
1985-1986 VD Bofors AB

Om Martin Ardbos ställning som VD i Bofors

På grund av att Nobel Industrier bildats 1984 genom sammanslagning av Bofors och KemaNobel var posten som Bofors VD vid detta tillfälle inte längre den som VD och koncernchef för ett självständigt börsnoterat företag, utan innebar att vara VD för en dotterkoncern inom Nobel Industrier-koncernen, där vissa delar av den tidigare Boforskoncernen hade överförts till andra företag.

Boforsaffären

Boforsaffären är ett samlingsnamn för två vapenaffärer som vapentillverkaren Bofors var inblandad i och som upptäcktes under 1980-talet. Det gäller dels smuggling av vapen, dels påståenden att Bofors skulle ha använts sig av mutor för att få sälja haubitser till Indien.

1987 förundersökning mot Martin Ardbo om bestickning inledde i Sverige 19 augusti 1987, men den lades ner i januari 1988 och något åtal väcktes aldrig.

1988 blev Martin Ardbo dömd för varusmuggling till villkorlig dom av Stockholms tingsrätt för smuggling av Robot 70 till Förenade Arabemiraten (närmare bestämt emiratet Dubai) och Bahrain via Singapore, som till skillnad mot gulfstaterna var ett godkänt mottagarland för svenska vapen.

1999 kallades Ardbo till en rättegång i Indien men vägrade inställa sig. Bakgrunden var provisioner i samband med Bofors försäljning av Haubits 77B till Indien åren 1986, vilka påstods vara mutor och orsakat politisk skandal i Indien.


Referenser

Martin Ardbo. (2019, januari 29). Wikipedia, . Hämtad 05.47, augusti 22, 2021 från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Ardbo&oldid=44589905

Boforsaffären. (2021, juni 24). Wikipedia, . Hämtad 06.05, augusti 22, 2021 från https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Boforsaff%C3%A4ren&oldid=49383778

Sida:Pol-1996-12-11 OKÄND UPPSLAGSKOD En Revisionell bed mning.pdf/94. (2021, augusti 22). WPU, . Hämtat 06.25, augusti 22, 2021 från https://wpu.nu/index.php?title=Sida:Pol-1996-12-11_OK%C3%84ND_UPPSLAGSKOD_En_Revisionell_bed_mning.pdf/94&oldid=381670I utredningen

Kontakter med vapenhandlaren Adnan Khashoggi

SOU 1999:88 Del 2 sid. 574

Under det andra uppslaget har en sida med namnet ”Adnan K” (Adnan Khashoggi) som rubrik registrerats (namnet förekommer i uppslaget om Glenn Souham, se ovan).

Uppgifterna i handlingen kommer från Martin Ardbos dagboksanteckningar under september-oktober 1987.

Bland annat finns en anteckning om att Martin Ardbo den 10 september haft ett möte med Adnan Khashoggi i Wien och att man kommit överens i vissa frågor.

Handlingen innehåller också en anteckning om att Khashoggi gjort sig en förmögenhet på vapen- och oljeaffärer och har bostad i Monte Carlo, villa i Marbella samt kontor i Paris och New York.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

JA25000-00

GRK
Granskningskommissionen

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder