wpu.nu

Nils Linder

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Nils Linder var chef för KK 1.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Anställd vid Stockholms pd / Kriminalavdelningen / Våldsroteln KK 1, som han var chef över.
Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

B3-01

2017-08-23

1986-03-01 Dödsbevis och obduktionsprotokoll.

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd FHL Pomn 

B3-02

2017-08-23

1986-03-27 Kompletterande utlåtande med bilagor beträffande obduktionen

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder