wpu.nu

Omar Magnergård

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Journalist på Svenska Dagbladet
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E63-07-B

2018-06-07

Margareta Engström

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder