wpu.nu

Uppslag:E63-07-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
63-07-B
Registrerat
2018-06-07
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Margareta hörs för kompletteringar om Stig
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2018-05-21 12:28
Avslutat
2018-05-21 13:56


Förhör med  Margareta Engström 
Datum: 2018-05-21 12:28

Förhörsledare:
Krinsp Sven-Åke Blombergsson,
krinsp Peter Steude.

Förhörsplats: Den hördes bostad.


Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström.

 Margareta Engström  har informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att hon sedan får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.

Innan förhöret har  Margareta Engström  informerats om yppandeförbudet och vad det innebär i sak. Hon har läst igenom lagtexten som även bifogas förhöret.

 Margareta Engström  informeras om att utredningen avseende Stig fortgår.

Hon informeras om att förhörsledarna förhör , och att denne lämnat intressant information om biografen Grand och Sveavägen 1986-02-28 och att uppgifterna är vid den tid då Olof Palme blev mördad.

Det är s egna iakttagelser som hon lämnat i förhören.

 Margareta Engström  informeras om att utredarna funnit en revolver av samma typ som Olof Palme sköts med och den har vi hittat i Stigs bekantskapskrets.

 Margareta Engström  tillfrågas om det är någon som hon vill berätta med anledning av dessa uppgifter och hon uppgav att uppgiften om att var på platsen är helt obekant för henne.  Margareta  har inte pratat med om detta och inte heller mer eller .

På fråga om Stig nämnt något om och Sveavägen svarade  Margareta Engström  "nej, absolut inte".

 Margareta Engström  har ingen aning om någon revolver i Stigs bekantskapskrets. Hon uppgav att  Willy Glaser  hade ett museum hemma hos sig, det känner hon till. Men om det har med det här att göra vet hon inget om.

På fråga uppgav  Margareta Engström  att hon sett  Willy Glaser s vapensamling och det var i ett låst utrymme i villan. Hon har sett dem en eller högst två gånger.

 Margareta Engström  är inte intresserad av vapen.

På fråga om Stig var intresserad av vapen uppgav hon att han inte var det men han var nog imponerad av  Willy Glaser  som hade ett sådant intresse för gamla vapen.

 Margareta Engström  tillfrågas om Stig lånade något vapen av  Willy Glaser  och hon uppgav att han aldrig gjorde det.

 Willy Glaser  var väldigt noga med sina vapen och han "fladdrade” inte runt med dem.

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Förhör med  Margareta Engström 
Datum: 2018-05-21 12:28

Förhörsledare:
Krinsp Sven-Åke Blombergsson,
krinsp Peter Steude.

Förhörsplats: Den hördes bostad.


Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående Stig Engström.

 Margareta Engström  har informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att hon sedan får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.

Innan förhöret har  Margareta Engström  informerats om yppandeförbudet och vad det innebär i sak. Hon har läst igenom lagtexten som även bifogas förhöret.

 Margareta Engström  informeras om att utredningen avseende Stig fortgår.

Hon informeras om att förhörsledarna förhör , och att denne lämnat intressant information om biografen Grand och Sveavägen 1986-02-28 och att uppgifterna är vid den tid då Olof Palme blev mördad.

Det är s egna iakttagelser som hon lämnat i förhören.

 Margareta Engström  informeras om att utredarna funnit en revolver av samma typ som Olof Palme sköts med och den har vi hittat i Stigs bekantskapskrets.

 Margareta Engström  tillfrågas om det är någon som hon vill berätta med anledning av dessa uppgifter och hon uppgav att uppgiften om att var på platsen är helt obekant för henne.  Margareta  har inte pratat med om detta och inte heller mer eller .

På fråga om Stig nämnt något om och Sveavägen svarade  Margareta Engström  "nej, absolut inte".

 Margareta Engström  har ingen aning om någon revolver i Stigs bekantskapskrets. Hon uppgav att  Willy Glaser  hade ett museum hemma hos sig, det känner hon till. Men om det har med det här att göra vet hon inget om.

På fråga uppgav  Margareta Engström  att hon sett  Willy Glaser s vapensamling och det var i ett låst utrymme i villan. Hon har sett dem en eller högst två gånger.

 Margareta Engström  är inte intresserad av vapen.

På fråga om Stig var intresserad av vapen uppgav hon att han inte var det men han var nog imponerad av  Willy Glaser  som hade ett sådant intresse för gamla vapen.

 Margareta Engström  tillfrågas om Stig lånade något vapen av  Willy Glaser  och hon uppgav att han aldrig gjorde det.

 Willy Glaser  var väldigt noga med sina vapen och han "fladdrade” inte runt med dem.

 Margareta Engström  tillfrågas vad hon känner till om  Willy Glasers  bakgrund och hon uppgav att hon träffade honom första gången när hon bodde vid Näsby park och började spela Bridge med . Då var .

Första gången som  Margareta Engström  träffade var denne .

 Margareta Engström  vet inget om  Willy Glasers  utbildning.

Han var anställd på en firma som hette som hade sitt kontor i .  Willy Glasers  drev kontoret i Stockholm.

. arbetade på samma företag fram till sin pension.

var engagerad i . tyckte nog att det var häftigt och kunde visa upp sig. Han var lite "besserwisser" där!

 Margareta Engström  vet inget om bakgrund. De pratade aldrig om sådant. .

 Margareta Engström  känner inte till om det var andra militärer som umgicks med utöver .

Hon vet inte om umgicks med

 Margareta Engström  vet inte vad gjorde 1986-02-28 .

Det är möjligt att de pratat om det men inget som  Margareta Engström  har lagt på minnet.

 Margareta Engström  tillfrågas om på något sätt hade någon koppling till USA och hon uppgav att han var mycket pro-USA och var amerikaniserad.

Hon tror att hans ursprung kommer från . Hon vet inte om det var på mammans eller pappans sida.

 Margareta Engström  uppgav att hon många gånger funderat på om var .

Anledningen till hennes funderingar är att umgicks med människor med .

Hon vet inte namnet på dem men de bodde i . Detta var före mordet på Palme.

 Margareta Engström  uppgav att kunde uttala sig negativt .

 Margareta Engström  tillfrågas om hon varit med i och hon uppgav att hon var med som .

Det var som var i Djursholm och hon såg till att hennes döttrars kompisar blev

Det kan ha varit runt 1949-1951. var med i 2-3 år. Hon fick sedan andra intressen. När hon blev blev hon krigsplacerad och då försvann helt.

 Margareta Engström  har inte träffat genom

På fråga uppgav  Margareta Engström  att hon inte kommer ihåg vad Stig och  Willy Glaser  bråkade om vilket var orsaken till att Stig bad  Willy Glaser  fara åt helvete. Stig var och pladdrade en del.

Vid delgivningen uppgav  Margareta Engström  att ordet "Besserwisser" är nedvärderande och hon menar att han var stolt över det.

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

 Margareta Engström  tillfrågas vad hon känner till om  Willy Glasers  bakgrund och hon uppgav att hon träffade honom första gången när hon bodde vid Näsby park och började spela Bridge med . Då var .

Första gången som  Margareta Engström  träffade var denne .

 Margareta Engström  vet inget om  Willy Glasers  utbildning.

Han var anställd på en firma som hette som hade sitt kontor i .  Willy Glasers  drev kontoret i Stockholm.

. arbetade på samma företag fram till sin pension.

var engagerad i . tyckte nog att det var häftigt och kunde visa upp sig. Han var lite "besserwisser" där!

 Margareta Engström  vet inget om bakgrund. De pratade aldrig om sådant. .

 Margareta Engström  känner inte till om det var andra militärer som umgicks med utöver .

Hon vet inte om umgicks med

 Margareta Engström  vet inte vad gjorde 1986-02-28 .

Det är möjligt att de pratat om det men inget som  Margareta Engström  har lagt på minnet.

 Margareta Engström  tillfrågas om på något sätt hade någon koppling till USA och hon uppgav att han var mycket pro-USA och var amerikaniserad.

Hon tror att hans ursprung kommer från . Hon vet inte om det var på mammans eller pappans sida.

 Margareta Engström  uppgav att hon många gånger funderat på om var .

Anledningen till hennes funderingar är att umgicks med människor med .

Hon vet inte namnet på dem men de bodde i . Detta var före mordet på Palme.

 Margareta Engström  uppgav att kunde uttala sig negativt .

 Margareta Engström  tillfrågas om hon varit med i och hon uppgav att hon var med som .

Det var som var i Djursholm och hon såg till att hennes döttrars kompisar blev

Det kan ha varit runt 1949-1951. var med i 2-3 år. Hon fick sedan andra intressen. När hon blev blev hon krigsplacerad och då försvann helt.

 Margareta Engström  har inte träffat genom

På fråga uppgav  Margareta Engström  att hon inte kommer ihåg vad Stig och  Willy Glaser  bråkade om vilket var orsaken till att Stig bad  Willy Glaser  fara åt helvete. Stig var och pladdrade en del.

Vid delgivningen uppgav  Margareta Engström  att ordet "Besserwisser" är nedvärderande och hon menar att han var stolt över det.

 Margareta Engström  förevisas en Svenska Dagbladet från 1986-03-02 och där Stig förekommer i en artikel.

Stig blev intervjuad 1986-03-01 .

 Margareta Engström  tillfrågas om hon på bilden kan se var fotot är taget men hon kan inte se detta.

 Margareta Engström  var väldigt bestämd mot Stig och sade att han inte fick ta pressen till deras hem. Det resonemanget förde de på lördagen 1986-03-01 .

 Margareta Engström  tillfrågas varför Stig skulle kontakta pressen och hon uppgav att Stig tyckte det var märkvärdigt att han hade varit så nära Palme och han ansåg sig vara ett vittne.

 Margareta Engström  uppgav att ingen från Svenska Dagbladet var hemma hos henne och Stig. Inte heller från någon annan tidning. Detta är hon helt säker på.

Hon har inget minne av att Stig åkte iväg på lördagen och blev fotad på någon annan plats men det är möjligt.

Förhörsledaren läser upp de namn på reportrarna som finns i SvD 1986-03-02 och som låg bakom artiklarna om mordet.

 Margareta Engström  känner igen namnet Omar Magnergård från ett annat sammanhang. Varken hon eller Stig kände honom privat. Hon känner inte igen några andra namn.

 Margareta Engström  tillfrågas om hon känner till vilken tandläkare som Stig gick till och det var till en tandläkare i Roslagsnäsby. Den tandläkaren har nu gått i pension och  Margareta Engström  minns inte namnet. Stig och tandläkaren umgicks inte privat.

 Margareta Engström  tillfrågas om hon känner igen namnet som var ihop med en kvinna vid namn men det är inte bekant för henne. Hon informeras om att och  Margareta  är säker på att hon inte känner igen den personen.

 Margareta Engström  tillfrågas hur Stig och relation såg ut och hon uppgav att Stig inte var någon affärsman som . På fråga om bara de två kunde umgås men det gjorde de inte. Stig hade inte några kompisar.

På fråga vad Stig gjorde hemma på kvällarna efter jobbet uppgav  Margareta Engström  att de åt, satt och titta lite på TV, kelade med katten och sedan gick Stig in i sin ateljé och ritade.

 Margareta Engström  tillfrågas hur Stigs intresse för Palmemordet såg ut och hon uppgav att det är svårt att beskriva.

Hon uppgav att Stig var gruvligt imponerad över att han varit där i närheten. Detta berättade han för omgivningen så fort han fick tillfälle.

Han tog till sig information om mordet om det skrevs något eller om det var något på TV.  Margareta Engström  uppgav att Stig inte kunde släppa det riktigt.

Hela Stigs person var att synas och att bli accepterad som människa.

Hon vet inte om Stig samlade på sig information om Palmemordet i form av artiklar. Det är möjligt att han gjorde det i sin ateljé men hon har ingen vetskap om detta.

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

 Margareta Engström  förevisas en Svenska Dagbladet från 1986-03-02 och där Stig förekommer i en artikel.

Stig blev intervjuad 1986-03-01 .

 Margareta Engström  tillfrågas om hon på bilden kan se var fotot är taget men hon kan inte se detta.

 Margareta Engström  var väldigt bestämd mot Stig och sade att han inte fick ta pressen till deras hem. Det resonemanget förde de på lördagen 1986-03-01 .

 Margareta Engström  tillfrågas varför Stig skulle kontakta pressen och hon uppgav att Stig tyckte det var märkvärdigt att han hade varit så nära Palme och han ansåg sig vara ett vittne.

 Margareta Engström  uppgav att ingen från Svenska Dagbladet var hemma hos henne och Stig. Inte heller från någon annan tidning. Detta är hon helt säker på.

Hon har inget minne av att Stig åkte iväg på lördagen och blev fotad på någon annan plats men det är möjligt.

Förhörsledaren läser upp de namn på reportrarna som finns i SvD 1986-03-02 och som låg bakom artiklarna om mordet.

 Margareta Engström  känner igen namnet Omar Magnergård från ett annat sammanhang. Varken hon eller Stig kände honom privat. Hon känner inte igen några andra namn.

 Margareta Engström  tillfrågas om hon känner till vilken tandläkare som Stig gick till och det var till en tandläkare i Roslagsnäsby. Den tandläkaren har nu gått i pension och  Margareta Engström  minns inte namnet. Stig och tandläkaren umgicks inte privat.

 Margareta Engström  tillfrågas om hon känner igen namnet som var ihop med en kvinna vid namn men det är inte bekant för henne. Hon informeras om att och  Margareta  är säker på att hon inte känner igen den personen.

 Margareta Engström  tillfrågas hur Stig och relation såg ut och hon uppgav att Stig inte var någon affärsman som . På fråga om bara de två kunde umgås men det gjorde de inte. Stig hade inte några kompisar.

På fråga vad Stig gjorde hemma på kvällarna efter jobbet uppgav  Margareta Engström  att de åt, satt och titta lite på TV, kelade med katten och sedan gick Stig in i sin ateljé och ritade.

 Margareta Engström  tillfrågas hur Stigs intresse för Palmemordet såg ut och hon uppgav att det är svårt att beskriva.

Hon uppgav att Stig var gruvligt imponerad över att han varit där i närheten. Detta berättade han för omgivningen så fort han fick tillfälle.

Han tog till sig information om mordet om det skrevs något eller om det var något på TV.  Margareta Engström  uppgav att Stig inte kunde släppa det riktigt.

Hela Stigs person var att synas och att bli accepterad som människa.

Hon vet inte om Stig samlade på sig information om Palmemordet i form av artiklar. Det är möjligt att han gjorde det i sin ateljé men hon har ingen vetskap om detta.

 Margareta  tillfrågas om hon känner till var Stig var krigsplacerad och hon uppgav att Stig gjorde  repetitionsövningar  och hon upplevde detta två gånger tror hon.

Hon minns att hon hämtade honom i Karlskrona vid ett tillfälle och de hade en trevlig resa hem därifrån. Hon tror att Stig låg någonstans .

Hon kommer inte ihåg vilket vapenslag han tillhörde. Det var inte marinen eller flyget. Förhörsledaren frågar om det var i armén eller i infanteriet och  Margareta  minns nu att det var armén.

 Margareta  ombads berätta om sin egen släkt och hon uppgav att hennes mor är från Sundsvall. Hennes far var född 1875 och hade varit gift tidigare och var änkeman.

Han var från början och det var i Jönköping. Han slutade med det och blev och kallades då för .

Hans fortsatta liv var att han åkte runt och sålde . Han reste till Sydamerika, Rio, Ryssland, Tyskland och Grekland.

Han blev änkeman på 20-talet och behövde någon som passade upp hemma då han hade utlänningar som kom på besök.

mamma var från Sundsvall och hade varit gift med en man som också var från Sundsvall. De fick en dotter vid namn . De bodde under en tid i Belgien och i Paris.

I Paris avled och då var år gammal. Då var mamma tvungen att flytta hem till sina föräldrar i Sundsvall. Hon men var duktig på mat.

Hon började sedan vid banken men det passade henne inte. Hon såg sedan en annons i tidningen om vilket var hos . Hon flyttade dit och blev

gick i pension 1940 och de flyttade då till Djursholm.

hette som ogift och pappan  Nils Hessle . Han gick bort 1953 och gick bort 1987 .

 Margareta  tillfrågas när hennes intresse för skidåkning började och hon uppgav att det nästan alltid har funnits.

var duktig på gäster och party och fixade och donade utan att .

var uppe i Storlien som och det kallades för . Hon stod för gästernas trevnad kvällstid. Hon hade stor kontaktyta, dels med gästerna där uppe och även med som var .

Han och hans fru blev väldigt goda vänner med mor.


På fråga om det var något speciellt ställe som var på svarade  Margareta  att det var på .

började arbeta där på mitten av 1950 -talet. tillfrågas hur det kom sig att fick arbeta där och hon uppgav att hon hade varit där och åkt skidor.

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

 Margareta  tillfrågas om hon känner till var Stig var krigsplacerad och hon uppgav att Stig gjorde  repetitionsövningar  och hon upplevde detta två gånger tror hon.

Hon minns att hon hämtade honom i Karlskrona vid ett tillfälle och de hade en trevlig resa hem därifrån. Hon tror att Stig låg någonstans .

Hon kommer inte ihåg vilket vapenslag han tillhörde. Det var inte marinen eller flyget. Förhörsledaren frågar om det var i armén eller i infanteriet och  Margareta  minns nu att det var armén.

 Margareta  ombads berätta om sin egen släkt och hon uppgav att hennes mor är från Sundsvall. Hennes far var född 1875 och hade varit gift tidigare och var änkeman.

Han var från början och det var i Jönköping. Han slutade med det och blev och kallades då för .

Hans fortsatta liv var att han åkte runt och sålde . Han reste till Sydamerika, Rio, Ryssland, Tyskland och Grekland.

Han blev änkeman på 20-talet och behövde någon som passade upp hemma då han hade utlänningar som kom på besök.

mamma var från Sundsvall och hade varit gift med en man som också var från Sundsvall. De fick en dotter vid namn . De bodde under en tid i Belgien och i Paris.

I Paris avled och då var år gammal. Då var mamma tvungen att flytta hem till sina föräldrar i Sundsvall. Hon men var duktig på mat.

Hon började sedan vid banken men det passade henne inte. Hon såg sedan en annons i tidningen om vilket var hos . Hon flyttade dit och blev

gick i pension 1940 och de flyttade då till Djursholm.

hette som ogift och pappan  Nils Hessle . Han gick bort 1953 och gick bort 1987 .

 Margareta  tillfrågas när hennes intresse för skidåkning började och hon uppgav att det nästan alltid har funnits.

var duktig på gäster och party och fixade och donade utan att .

var uppe i Storlien som och det kallades för . Hon stod för gästernas trevnad kvällstid. Hon hade stor kontaktyta, dels med gästerna där uppe och även med som var .

Han och hans fru blev väldigt goda vänner med mor.


På fråga om det var något speciellt ställe som var på svarade  Margareta  att det var på .

började arbeta där på mitten av 1950 -talet. tillfrågas hur det kom sig att fick arbeta där och hon uppgav att hon hade varit där och åkt skidor.

 Margareta  tillfrågas hur hennes


var i Storlien fram till 1963. När hon arbetade där var det under vinterhalvåret.

När kom till Danderyd och ville han att  Margareta  skulle ta hand om en där. Hon arbetade där ett par år.

 Margareta  tillfrågas om kontakt med fortsatte över tiden och det gjorde den. Deras kontakt fortgick ända fram till döden.

På fråga uppgav  Margareta  att bodde i stan men vet inte exakt var. Kanske på Östermalm.

 Margareta  tillfrågas om hon själv har träffat och hon svarade "o ja".

På fråga om hon träffat honom på någon annan plats än i Storlien uppgav  Margareta  att hon träffat honom hemma hos sin mamma.

På somrarna, när de bodde i villan i Djursholm, då ordnade hon fest för personalen från Storlien. Det var "sportkillarna" och och som var där. var också där.

fick vara med på sommarfesterna och ibland så serverade hon.

Sista gången som  Margareta  träffade var i Näsby Park. Hon minns inte riktigt.

Stig hade kommit in i bilden då och de två gifte sig 1968 . Hon är inte säker på om Stig träffade och var den som och Stig.

 Margareta  tillfrågas om Stig hade något vapenintresse och var med i någon skytteklubb och hon svarade nej på det. Hon känner inte till om Stig tävlat i skytte men hon har hört det nu, av någon, att Stig skulle ha tävlat i skytte.

 Margareta  tillfrågas om hon känner igen namnet men det gör hon inte.

känner hon inte igen.

känner hon inte igen.

känner hon inte igen.

Förhöret tar en paus klockan 13:32 och  Margareta  skall leta fram sina foton från Idre.

Förhöret återupptas klockan 13:36 .

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

 Margareta  tillfrågas hur hennes


var i Storlien fram till 1963. När hon arbetade där var det under vinterhalvåret.

När kom till Danderyd och ville han att  Margareta  skulle ta hand om en där. Hon arbetade där ett par år.

 Margareta  tillfrågas om kontakt med fortsatte över tiden och det gjorde den. Deras kontakt fortgick ända fram till döden.

På fråga uppgav  Margareta  att bodde i stan men vet inte exakt var. Kanske på Östermalm.

 Margareta  tillfrågas om hon själv har träffat och hon svarade "o ja".

På fråga om hon träffat honom på någon annan plats än i Storlien uppgav  Margareta  att hon träffat honom hemma hos sin mamma.

På somrarna, när de bodde i villan i Djursholm, då ordnade hon fest för personalen från Storlien. Det var "sportkillarna" och och som var där. var också där.

fick vara med på sommarfesterna och ibland så serverade hon.

Sista gången som  Margareta  träffade var i Näsby Park. Hon minns inte riktigt.

Stig hade kommit in i bilden då och de två gifte sig 1968 . Hon är inte säker på om Stig träffade och var den som och Stig.

 Margareta  tillfrågas om Stig hade något vapenintresse och var med i någon skytteklubb och hon svarade nej på det. Hon känner inte till om Stig tävlat i skytte men hon har hört det nu, av någon, att Stig skulle ha tävlat i skytte.

 Margareta  tillfrågas om hon känner igen namnet men det gör hon inte.

känner hon inte igen.

känner hon inte igen.

känner hon inte igen.

Förhöret tar en paus klockan 13:32 och  Margareta  skall leta fram sina foton från Idre.

Förhöret återupptas klockan 13:36 .

 Margareta  visar ett fotoalbum med texten "Idre 1986" och fotona är från skidresan veckan efter mordet.

På ett foto syns deras bil, en röd Citroen, och röda stugor. Stig finns med på bilden.

Det finns ett flertal foton på Stig och även  Margareta  förekommer. Stig syns på flera foton från skidbacken.

 Margareta  visar foton från Tegelfjäll 1987 där en man med gul toppluva förekommer.

 Margareta  uppgav att det är och dennes fru är med på fotona.

var skolkamrat med . var även på samma avdelning som Stig på Skandia.

 Margareta  informeras om vad uppgav i förhöret.

Att och en vän var på samma bioföreställning som makarna Palme och att såg Olof Palme i bions foajé efter föreställningen.

Att och vännen gick över Sveavägen efter bions slut och gick söderut i riktning mot Kungsgatan och att de passerade längs med Skandiahuset.

 Margareta  har aldrig hört detta och hon har träffat ganska många gånger.

 Margareta  informeras om att uppgett att de passerat platsen strax före skotten mot Palme.

Detta är nya uppgifter för  Margareta . har inte nämnt detta för henne.

Förhörsledaren läser upp några namn:

, Täby, känner hon inte igen.

känner hon inte igen.

Sveriges Radio, känner hon inte igen.

 Margareta  tillfrågas om det är något som hon vill berätta innan förhöret avslutas och hon uppgav att hon berättat det hon vet och hon sitter inte och "buskar”.

 Margareta  tillfrågas om hon nu i efterhand funderat något över Stigs beteende, typ varför han gjorde på ett visst sätt, och hon uppgav att Stig var väldigt trevlig och charmig när de träffades.

Stigs dåliga självbild har hon funderat på och hon tror att det handlar om Stigs uppväxt och då bland annat uppväxten i Indien och internatskolan i Sigtuna.

 Margareta  nämner också på Skandia utan den

På fråga uppgav  Margareta  att hon upplevde Stig som ärlig och han hittade inte på historier.

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

 Margareta  visar ett fotoalbum med texten "Idre 1986" och fotona är från skidresan veckan efter mordet.

På ett foto syns deras bil, en röd Citroen, och röda stugor. Stig finns med på bilden.

Det finns ett flertal foton på Stig och även  Margareta  förekommer. Stig syns på flera foton från skidbacken.

 Margareta  visar foton från Tegelfjäll 1987 där en man med gul toppluva förekommer.

 Margareta  uppgav att det är och dennes fru är med på fotona.

var skolkamrat med . var även på samma avdelning som Stig på Skandia.

 Margareta  informeras om vad uppgav i förhöret.

Att och en vän var på samma bioföreställning som makarna Palme och att såg Olof Palme i bions foajé efter föreställningen.

Att och vännen gick över Sveavägen efter bions slut och gick söderut i riktning mot Kungsgatan och att de passerade längs med Skandiahuset.

 Margareta  har aldrig hört detta och hon har träffat ganska många gånger.

 Margareta  informeras om att uppgett att de passerat platsen strax före skotten mot Palme.

Detta är nya uppgifter för  Margareta . har inte nämnt detta för henne.

Förhörsledaren läser upp några namn:

, Täby, känner hon inte igen.

känner hon inte igen.

Sveriges Radio, känner hon inte igen.

 Margareta  tillfrågas om det är något som hon vill berätta innan förhöret avslutas och hon uppgav att hon berättat det hon vet och hon sitter inte och "buskar”.

 Margareta  tillfrågas om hon nu i efterhand funderat något över Stigs beteende, typ varför han gjorde på ett visst sätt, och hon uppgav att Stig var väldigt trevlig och charmig när de träffades.

Stigs dåliga självbild har hon funderat på och hon tror att det handlar om Stigs uppväxt och då bland annat uppväxten i Indien och internatskolan i Sigtuna.

 Margareta  nämner också på Skandia utan den

På fråga uppgav  Margareta  att hon upplevde Stig som ärlig och han hittade inte på historier.

På fråga uppgav  Margareta Engström  att Stig aldrig ensam åkte på några utflykter och hon uppgav att Stig åkte på repövningarna.

Förhöret avslutas klockan 13:56 .

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson


DELGIVNING 2018-05-19

Plats:  Margareta Engströms  bostad.

 Margareta Engström  har läst igenom förhöret och godkänner det efter en ändring som finns som fotnot.

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

På fråga uppgav  Margareta Engström  att Stig aldrig ensam åkte på några utflykter och hon uppgav att Stig åkte på repövningarna.

Förhöret avslutas klockan 13:56 .

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson


DELGIVNING 2018-05-19

Plats:  Margareta Engströms  bostad.

 Margareta Engström  har läst igenom förhöret och godkänner det efter en ändring som finns som fotnot.

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson

Tjänsteanteckning 2018-03-14


Ovan dag ringde undertecknad till  Margareta Engström  i Täby.

 Margareta Engström  tillfrågades på vilket sätt de köpte tomten på  Muskö  och hon uppgav att Stig Engström hade en arbetskamrat vid Skandia som först hade köpt tomten.

Kamraten hette .

skulle flytta till och då fick paret Engström köpa tomten.

 Margareta Engström  uppger att inte lever men hon har lite kontakt med via Julkort.

Personnummer -

Födelsedatum
Namn
Civilstånd Änka/änkling 2010-10-12
Folkbokföringsadress


Personnummer -

Avliden
Födelsedatum
Namn

Sven-Åke Blombergsson

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Pol 2018-05-21 1228 E-63-7-B ex-fru.pdf

Tjänsteanteckning 2018-03-14


Ovan dag ringde undertecknad till  Margareta Engström  i Täby.

 Margareta Engström  tillfrågades på vilket sätt de köpte tomten på  Muskö  och hon uppgav att Stig Engström hade en arbetskamrat vid Skandia som först hade köpt tomten.

Kamraten hette .

skulle flytta till och då fick paret Engström köpa tomten.

 Margareta Engström  uppger att inte lever men hon har lite kontakt med via Julkort.

Personnummer -

Födelsedatum
Namn
Civilstånd Änka/änkling 2010-10-12
Folkbokföringsadress


Personnummer -

Avliden
Födelsedatum
Namn

Sven-Åke Blombergsson