wpu.nu

Pierre Schori

Från wpu.nu


Relevans
Arbetade nära Palme I regeringen.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Kabinettsekreterare på Utrikesdepartementet.
Den högsta tjänstemannen under utrikesministern.

I utredningen

▪︎Träffade Palme sista gången 21/1 i samband med Apartheidkonferensen.

▪︎Anledningen till förhör T8465-00-A är att Palmegruppen varit på Arbetarrörelsens arkiv och där blivit erbjudna att läsa handlingar Schori efterlämnat och som kan vara till intresse för utredningen. Vid varje förfrågan så kontaktas aktuell person för ett godkännande av att den som begärt att få se handlingen också har rätt till detta. Vad det gäller Schori så blev han nyfiken på vad vi intresserade oss för och kontakt togs vilket resulterar i detta förhör.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

T8465-00

1991-02-07

1991-02-11

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

T8465-00-A

2018-02-01

[Liggaren]

T8465-00-B

2018-02-21

[Liggaren]

T8465-00-C

2018-02-21

[Liggaren]

T8465-00-D

2018-10-30

[Liggaren]

T8465-00-E

2018-11-01

[Liggaren]

T8465-00-F

2019-01-11

[Liggaren]

T8465-00-G

2919-02-12

[Liggaren]

T8465-00-H

2020-02-06

T8465-01

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Det sägs ha funnits åsiktsskiljaktigheter mellan Palme och Schori i vissa frågor.

Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
10 maj 2022 Schori utpekades som KGB:s viktigaste informationskälla Världen idag

Ruben Agnarsson