wpu.nu

Pierre Schori

Från wpu.nu


Relevans
Arbetade nära Palme I regeringen.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Jean-Pierre Olov Schori är en svensk socialdemokratisk politiker, diplomat och författare.

Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var han kabinettsekreterare i Utrikesdepartementet och som sådan den högste tjänstemannen under utrikesministern.


Biografi och karriär

1938-10-14 Pierre Schori föddes
1982 Kabinettssekreterare (1982–1991)
1986-02-28 Pierre Schori var 46 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
1991 Riksdagsledamot (1991–1994)
1994 Biträdande utrikesminister (biståndsminister) (1994–1999)
1996 Sveriges migrationsminister (1996-1999)
1998 Riksdagsledamot
1999 Ledamot av Europaparlamentet (1999–2000)
2000 Chef för Sveriges FN-representation i New York (FN-ambassadör) (2000–2004)
2004 Gästprofessor på Adelphi University i New York (2004–2005)
2005-04-01 FN:s speciella sändebud i Elfenbenskusten
2007 Expert till den spanska tankesmedjan FRIDE.

Pierre Schori har också varit ordförande i Svenska judoförbundet.

I utredningen

▪︎ Träffade Palme sista gången 1986-01-21 i samband med Apartheidkonferensen.

▪︎ Anledningen till förhör T8465-00-A är att Palmegruppen varit på Arbetarrörelsens arkiv och där blivit erbjudna att läsa handlingar Schori efterlämnat och som kan vara till intresse för utredningen. Vid varje förfrågan så kontaktas aktuell person för ett godkännande av att den som begärt att få se handlingen också har rätt till detta. Vad det gäller Schori så blev han nyfiken på vad vi intresserade oss för och kontakt togs vilket resulterar i detta förhör.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

T8465-00

1991-02-07

1991-02-11

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

T8465-00-A

2018-02-01

Pierre Schori

[Liggaren]

T8465-00-B

2018-02-21

[Liggaren]

T8465-00-C

2018-02-21

[Liggaren]

T8465-00-D

2018-10-30

[Liggaren]

T8465-00-E

2018-11-01

[Liggaren]

T8465-00-F

2019-01-11

[Liggaren]

T8465-00-G

2919-02-12

[Liggaren]

T8465-00-H

2020-02-06

T8465-01

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Det sägs ha funnits åsiktsskiljaktigheter mellan Palme och Schori i vissa frågor.

Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
10 maj 2022 Schori utpekades som KGB:s viktigaste informationskälla Världen idag

Ruben Agnarsson

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Pierre Schori Wikipedia
svenska