wpu.nu

Uppslag:T8465-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8465-00-A
Registrerat
2018/02/01
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Protokoll av förhör I bostaden.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2017-11-16 11:05
Avslutat
2017-11-16 12:10


Protokoll fört vid förhör med Pierre Schori. Övriga personuppgifter redovisas på särskild handling. Förhöret hålls i den hördes bostad påden 16 november 2017 med början klockan 11.05 Förhörsledare är Jonas Englund Biträdande förhörsledare är Sven-Åke Blombergsson


Pierre Schori delges att han ska höras upplysningsvis i utredningen med anledning av hansoch nära medarbetare till Olof Palme.


Anledningen till förhöret är att Palmegruppen varit på Arbetarrörelsens arkiv och där blivit erbjudna att läsa handlingar Schori efterlämnat och som kan vara till intresse för utredningen. Vid varje förfrågan så kontaktas aktuellför ett godkännande av att den som begärt att få se handlingen också har rätt till detta. Vad det gäller Schori så blev han nyfiken på vad vi intresserade oss för och kontakt togs vilket resulterar i detta förhör.


Schori ombeds att berätta om sina funderingar inför detta förhör.

Schori säger att detta är ett lustigt sammanträffande då han igår kom hem från en tillsammans medochharjobbat medoch tidigare även med Olof Palmevarvar efter detta även. De har pratat om detta och alla tre är överens om att det var svårt att ta sig an mordet då det lades som en "filt" över allt p.g.a. Lisbet Palmes övertygelse om Christer Petterssons skuldsäger att det hela var mystiskt. På UD kom det in mycket information från våra ambassader med tips på mordnatten och strax därefter. Det var folk som kom till ambassaderna med de här tipsen. kom i samma veva tillDe andra på UD som var involverade var . De mest intressanta tipsen av utrikespolitisk karaktär var de som kom från Chile och Sydafrika.Då började alla möjliga tankar komma fram i huvudet.Avhopparen hade berättat att man avlyste detta p.g.a. att det var för mycket bevakning.v

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Protokoll fört vid förhör med Pierre Schori. Övriga personuppgifter redovisas på särskild handling. Förhöret hålls i den hördes bostad påden 16 november 2017 med början klockan 11.05 Förhörsledare är Jonas Englund Biträdande förhörsledare är Sven-Åke Blombergsson


Pierre Schori delges att han ska höras upplysningsvis i utredningen med anledning av hansoch nära medarbetare till Olof Palme.


Anledningen till förhöret är att Palmegruppen varit på Arbetarrörelsens arkiv och där blivit erbjudna att läsa handlingar Schori efterlämnat och som kan vara till intresse för utredningen. Vid varje förfrågan så kontaktas aktuellför ett godkännande av att den som begärt att få se handlingen också har rätt till detta. Vad det gäller Schori så blev han nyfiken på vad vi intresserade oss för och kontakt togs vilket resulterar i detta förhör.


Schori ombeds att berätta om sina funderingar inför detta förhör.

Schori säger att detta är ett lustigt sammanträffande då han igår kom hem från en tillsammans medochharjobbat medoch tidigare även med Olof Palmevarvar efter detta även. De har pratat om detta och alla tre är överens om att det var svårt att ta sig an mordet då det lades som en "filt" över allt p.g.a. Lisbet Palmes övertygelse om Christer Petterssons skuldsäger att det hela var mystiskt. På UD kom det in mycket information från våra ambassader med tips på mordnatten och strax därefter. Det var folk som kom till ambassaderna med de här tipsen. kom i samma veva tillDe andra på UD som var involverade var . De mest intressanta tipsen av utrikespolitisk karaktär var de som kom från Chile och Sydafrika.Då började alla möjliga tankar komma fram i huvudet.Avhopparen hade berättat att man avlyste detta p.g.a. att det var för mycket bevakning.v

Palme och att han var livsfarlig för dem, den ende som var farlig i väst för att han hade sådan tillgänglighet genom sitt sätt att uttrycka sig och skapa rubriker internationellt. säger att Genom detta så visste man också att de dödade utomlands.

Allt det här som skrevs ned i ett dokument som vi inte har kunnat hitta, och jag talade om detta så sent som igår. har inget minne av detta och Shori har även talat medför länge sedan men han hade aldrig heller sett detta. Det dokumentet ska även vara överlämnat till Holmer. Vi matade in alla tips vi fick de första dagarna och klassificerade och försökte bringa ordning och sedan överlämnades detta till Holmer direkt. Holmer så då något i stil med ”Jaha ja, tack för det". Inte för att jag ser någon slags konspiratorisk bakgrund att det skulle ha förstörts. En annan som kan kopplas in i det här är { som var I


Shori berättar att det kom tips även från kan vara en bra person att tala med. bor i Sverige och talar flytande Svenska.

Fl 1: nämner här att det är intressant att Frankfurt nämns då det finns uppgifter om att ska ha befunnits sig där vid tiden för mordet. Shori föreslår att vi ska prata med om detta, även kan veta mera.har nämligen nyligen skickat uppgifter till om att ska ha varit i Sverige under den här tiden runt begravningen.

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Palme och att han var livsfarlig för dem, den ende som var farlig i väst för att han hade sådan tillgänglighet genom sitt sätt att uttrycka sig och skapa rubriker internationellt. säger att Genom detta så visste man också att de dödade utomlands.

Allt det här som skrevs ned i ett dokument som vi inte har kunnat hitta, och jag talade om detta så sent som igår. har inget minne av detta och Shori har även talat medför länge sedan men han hade aldrig heller sett detta. Det dokumentet ska även vara överlämnat till Holmer. Vi matade in alla tips vi fick de första dagarna och klassificerade och försökte bringa ordning och sedan överlämnades detta till Holmer direkt. Holmer så då något i stil med ”Jaha ja, tack för det". Inte för att jag ser någon slags konspiratorisk bakgrund att det skulle ha förstörts. En annan som kan kopplas in i det här är { som var I


Shori berättar att det kom tips även från kan vara en bra person att tala med. bor i Sverige och talar flytande Svenska.

Fl 1: nämner här att det är intressant att Frankfurt nämns då det finns uppgifter om att ska ha befunnits sig där vid tiden för mordet. Shori föreslår att vi ska prata med om detta, även kan veta mera.har nämligen nyligen skickat uppgifter till om att ska ha varit i Sverige under den här tiden runt begravningen.

Fl 1: frågar nu när vi pratar omon/någon gång tänkt på Stay Behind i de här sammanhangensvarar att det skulle bli en så stor soppa av det hela och att vi då kommer in på neutralitetsfrågan och Nato-debatten. Det är svårt att få någon riktig struktur i detta.

Det var ju inte frågan om något formellt strukturellt samarbete med USA utan man bytte "äpplen mot päron"Jag tror inte han skulle ha gått med på det.menar att det förmodligen var (Holmer sa då till Ulf att FBI bara ville komma hit och ta åt sig äran.skulle även han en vecka efter mordet ha lämnat en PM till Holmer med spekulationer om att Sydafrika kan ha legat bakom mordet. Även/lämnade in en PM om att Sydafrika hade motiv att mörda Palme.

|var (vid tillfälle efter mordet ochfrågade vilka teorier som fanns och när han fick höra om PKK så blev hans reaktion "Absurd”. Han visste frånmen också fråntt detta var nonsens. Kurderna uppskattade Palmevar bl.a. med och invigde svensk/kurdiska kulturinstitutet på Skeppsholmen.äger att detta göder Wiesbadenkontakten och de konspiratoriska tankarna.reaktion när han fick den här informationen är ju att det ska hanteras polisiärt och när han ser tillbaka på det här och att vi nu kommer hit tycker han är intressant och viktigt.Fl 1: frågar nuPär övertygad om PKK-spåret.uppfattning är Holmer och gängetv

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Fl 1: frågar nu när vi pratar omon/någon gång tänkt på Stay Behind i de här sammanhangensvarar att det skulle bli en så stor soppa av det hela och att vi då kommer in på neutralitetsfrågan och Nato-debatten. Det är svårt att få någon riktig struktur i detta.

Det var ju inte frågan om något formellt strukturellt samarbete med USA utan man bytte "äpplen mot päron"Jag tror inte han skulle ha gått med på det.menar att det förmodligen var (Holmer sa då till Ulf att FBI bara ville komma hit och ta åt sig äran.skulle även han en vecka efter mordet ha lämnat en PM till Holmer med spekulationer om att Sydafrika kan ha legat bakom mordet. Även/lämnade in en PM om att Sydafrika hade motiv att mörda Palme.

|var (vid tillfälle efter mordet ochfrågade vilka teorier som fanns och när han fick höra om PKK så blev hans reaktion "Absurd”. Han visste frånmen också fråntt detta var nonsens. Kurderna uppskattade Palmevar bl.a. med och invigde svensk/kurdiska kulturinstitutet på Skeppsholmen.äger att detta göder Wiesbadenkontakten och de konspiratoriska tankarna.reaktion när han fick den här informationen är ju att det ska hanteras polisiärt och när han ser tillbaka på det här och att vi nu kommer hit tycker han är intressant och viktigt.Fl 1: frågar nuPär övertygad om PKK-spåret.uppfattning är Holmer och gängetv

P

Fl 1 nämner här atthar inget att tillägga där.Fl 1 ställer nu frågan omfunderat påsäger att de satt väl där ochFI 1 visar upp ett mail frånställt tillpå Arbetarrörelsens arkiv för vidarebefordran till Palmeutredarna därfrån när de träffades i FN 1987.sägertycker detta är ett intressant uttalande då|själv hade uppsök|och Palme i Helsingfors 1975 för att reparera relationerna mellan USA och SverigeFl 2 ställer här en fråga gällande Irak.Den 28 februari 86 på morddagen var Iraks ambassadör Mohammed Said Al-Sahaf upp och träffade Palme innan lunch och Palme hade varit upprörd efteråt. I januari samma år var Said Al-Sahaf på något departement och framförde även då kritikIrak såg detta som ett godkännande från Palme även fast Bofors inte är tillsatta politiskt på något sätt.

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

P

Fl 1 nämner här atthar inget att tillägga där.Fl 1 ställer nu frågan omfunderat påsäger att de satt väl där ochFI 1 visar upp ett mail frånställt tillpå Arbetarrörelsens arkiv för vidarebefordran till Palmeutredarna därfrån när de träffades i FN 1987.sägertycker detta är ett intressant uttalande då|själv hade uppsök|och Palme i Helsingfors 1975 för att reparera relationerna mellan USA och SverigeFl 2 ställer här en fråga gällande Irak.Den 28 februari 86 på morddagen var Iraks ambassadör Mohammed Said Al-Sahaf upp och träffade Palme innan lunch och Palme hade varit upprörd efteråt. I januari samma år var Said Al-Sahaf på något departement och framförde även då kritikIrak såg detta som ett godkännande från Palme även fast Bofors inte är tillsatta politiskt på något sätt.

äger sig inte funderat i banorna att Irak kan ha legat bakom mordet då de inte brukar vilja internationalisera så mycket. (säger attkanske vet något om varför Palme var upprörd vid lunch på morddagen.nämner i sammanhanget att det även kan vara bra att tala medFl 1 tar nu upp detta med varningar innan mordet ochska ha fått en kopia av brevet.nämner samtidigt som han läser att detta är intressant.säger sig inte sett brevet fråntidigare med tillägget att hade han det så skulle han kommit ihåg det och at(skulle ha visat detta då själv var inne mycket på att det skulle vara en konsperation.frågar omansvaret för Palmes livvakter.tycker det är intressant att vi tycker detta är intressant och att det visar på något helt annat än hur det varit tidigare.

Fl 1 berättar ytterligare om att en kvinna som känt igenoch som sedan hört av sig till polisen och berättat att hon umgåtts med envid tre tillfällen vintern 85/86. På restaurang tillsammans medLämnat kuvert under bordet tillpå restaurang. Sista gångenlägenhet.

Fl 1 fråga/om han vet om Palme besökte psykiatriker hösten 1976har inget minne av detta och tror att Palme var ganska förberedd och att han inte visade sådana tecken vid den här tiden.

Nu följer en diskussion om synen på Palme inom militären och hans politiska motståndare vid tiden för mordet/tycker att det vi tar upp ä/och rekommenderar oss att ta kontaktberättar att han har varit i kontakt med dem och bett dem söka på "Fl tar upp kapitlet i boken som handlar omslutsats är att det fanninom kretsen som de inte ville avslöja. Men det är bara en teori. Det konstiga är att högsta förvaltningsrätten också går på det.

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

äger sig inte funderat i banorna att Irak kan ha legat bakom mordet då de inte brukar vilja internationalisera så mycket. (säger attkanske vet något om varför Palme var upprörd vid lunch på morddagen.nämner i sammanhanget att det även kan vara bra att tala medFl 1 tar nu upp detta med varningar innan mordet ochska ha fått en kopia av brevet.nämner samtidigt som han läser att detta är intressant.säger sig inte sett brevet fråntidigare med tillägget att hade han det så skulle han kommit ihåg det och at(skulle ha visat detta då själv var inne mycket på att det skulle vara en konsperation.frågar omansvaret för Palmes livvakter.tycker det är intressant att vi tycker detta är intressant och att det visar på något helt annat än hur det varit tidigare.

Fl 1 berättar ytterligare om att en kvinna som känt igenoch som sedan hört av sig till polisen och berättat att hon umgåtts med envid tre tillfällen vintern 85/86. På restaurang tillsammans medLämnat kuvert under bordet tillpå restaurang. Sista gångenlägenhet.

Fl 1 fråga/om han vet om Palme besökte psykiatriker hösten 1976har inget minne av detta och tror att Palme var ganska förberedd och att han inte visade sådana tecken vid den här tiden.

Nu följer en diskussion om synen på Palme inom militären och hans politiska motståndare vid tiden för mordet/tycker att det vi tar upp ä/och rekommenderar oss att ta kontaktberättar att han har varit i kontakt med dem och bett dem söka på "Fl tar upp kapitlet i boken som handlar omslutsats är att det fanninom kretsen som de inte ville avslöja. Men det är bara en teori. Det konstiga är att högsta förvaltningsrätten också går på det.

lämnar för vår kännedom över ett tips rörande PKK han fått fråniFörhöret avslutas kl. 12.10

Förhöret uppläst och godkänt 2017-12-11.

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

lämnar för vår kännedom över ett tips rörande PKK han fått fråniFörhöret avslutas kl. 12.10

Förhöret uppläst och godkänt 2017-12-11.

Multisök ger möjlighet till fritext sökning på personer (och i framtiden även bolag). Sökningen är fonetisk och ger träffar på namn och adresser som låter lika som t.ex Eriksson och Ericson. Genom att ange tilde (-) efter ett ord så kan man utöka den fonetiska sökningen så att man kan hitta närliggande ord och hantera vissa felstavningar. Det är även möjligt att använda wildcard (*). Förnärvarande kan man söka på personid, födelsetid (yyyymmdd), förnamn, tilltalsnamn, mellannamn, efternamn, folkbokföringsadress och särskildpostadress (inkl careof, gatunamn, lägenhetsnummer, postnummer, postort), samt historisk data och avlidna personer.

Sök efter personer

Historisk data 6

Avlidna 0

Q SÖK

RENSA

Sökhistorik

da✓ Visa alla

Personnummer

Födelsedatum Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskommun Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap Öppna i PME

Telefoni

Relationer

PersonlD

Relation

E

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Pol-2017-11-16-T8465-00-A Pierre Schori.pdf

Multisök ger möjlighet till fritext sökning på personer (och i framtiden även bolag). Sökningen är fonetisk och ger träffar på namn och adresser som låter lika som t.ex Eriksson och Ericson. Genom att ange tilde (-) efter ett ord så kan man utöka den fonetiska sökningen så att man kan hitta närliggande ord och hantera vissa felstavningar. Det är även möjligt att använda wildcard (*). Förnärvarande kan man söka på personid, födelsetid (yyyymmdd), förnamn, tilltalsnamn, mellannamn, efternamn, folkbokföringsadress och särskildpostadress (inkl careof, gatunamn, lägenhetsnummer, postnummer, postort), samt historisk data och avlidna personer.

Sök efter personer

Historisk data 6

Avlidna 0

Q SÖK

RENSA

Sökhistorik

da✓ Visa alla

Personnummer

Födelsedatum Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskommun Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap Öppna i PME

Telefoni

Relationer

PersonlD

Relation

E