wpu.nu

Uppslag:T8465-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8465-00
Registrerat
1991-02-07
Ad acta
1991-02-11
Uppslagsanteckningar (PU)
1986-03-18 Förhör med Pierre Schori
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-18 00:00
Avslutat


Förhör medFörhörsledare Jan Creen och Gösta 01sson. Förhöret ayser (samarbete med Olof Palme.har samarbetat med Olof Palme iInligt (Tåg into" Palme problemen nei säkerheten för honom själv,hade träffat Olof Palme sista gången den 21/21 samband med Apartheidkonferansen. Han hade talat ned Palme (den 27 eller 28/2. (|Palme hade inte talat medem ev. hat. (trodde att Palme om han talat ned någon on hot i så fall talat med (På frågan om (kände till en jugoslaver kontaktat Palme hänvisade han til IAngående (egna funderingar om vem som kan ha legat bakom mordet nämner han tre grupper: PKK, Kroaterna och RAF. För sin egen del tror han inte att PKK skulle ligga bakom mordet då detta skUL Hrycka bort en fristad för dem. Angående lcroatema trodde han inte heller att dessa låg bakom mordet då Baresi sitter inne", Han tror inte heller att de tyska grunnerna står bakom mordet. De skulle inte använda en lejd mördare di detta indirekt skulle visa att de blivit försvagade Han förutsåg att mordet var väl planerat och professionellt utfört med tanke po ovanstående.runde cokså tänka sig att Sydafrika kunde ligga bakom mordet. Olof Palae ar ordförande i Socialistinternationalens södra grupa och han var definitivt shte populär i Sydafrika. Fan nämnde också att det var känt att Sydafrika låti mörda personer utanför Sydafrika.

(((|Palae var en frautzädande opionsbildare och den ende statsminie ter från Huzona

Pol-1986-03-18-T8465-00 Pierre Schori.pdf

Pol-1986-03-18-T8465-00 Pierre Schori.pdf

Förhör medFörhörsledare Jan Creen och Gösta 01sson. Förhöret ayser (samarbete med Olof Palme.har samarbetat med Olof Palme iInligt (Tåg into" Palme problemen nei säkerheten för honom själv,hade träffat Olof Palme sista gången den 21/21 samband med Apartheidkonferansen. Han hade talat ned Palme (den 27 eller 28/2. (|Palme hade inte talat medem ev. hat. (trodde att Palme om han talat ned någon on hot i så fall talat med (På frågan om (kände till en jugoslaver kontaktat Palme hänvisade han til IAngående (egna funderingar om vem som kan ha legat bakom mordet nämner han tre grupper: PKK, Kroaterna och RAF. För sin egen del tror han inte att PKK skulle ligga bakom mordet då detta skUL Hrycka bort en fristad för dem. Angående lcroatema trodde han inte heller att dessa låg bakom mordet då Baresi sitter inne", Han tror inte heller att de tyska grunnerna står bakom mordet. De skulle inte använda en lejd mördare di detta indirekt skulle visa att de blivit försvagade Han förutsåg att mordet var väl planerat och professionellt utfört med tanke po ovanstående.runde cokså tänka sig att Sydafrika kunde ligga bakom mordet. Olof Palae ar ordförande i Socialistinternationalens södra grupa och han var definitivt shte populär i Sydafrika. Fan nämnde också att det var känt att Sydafrika låti mörda personer utanför Sydafrika.

(((|Palae var en frautzädande opionsbildare och den ende statsminie ter från Huzona

forts.

son besökt Nicaragua. I Chile hade Palne stått på en dödelista. Det är iënt att generalemas folk aven arbetade utenlands. Tallet liknar mycket Kennedy-fallet där starka miestankar finns om att de sok. Miami-gruppema legat bakom moriet. Btt syfte til1 Hordet på Olof Palme kan vara att tysta den aktive sanningssägaren och få bort den aktive självständige kritikem. Palme var en mycket tydlig symbolfigur. I övrigt hänvisar (1 till de uppgifter som lämmats av (direk tili (i en promemoria,

Pol-1986-03-18-T8465-00 Pierre Schori.pdf

Pol-1986-03-18-T8465-00 Pierre Schori.pdf

forts.

son besökt Nicaragua. I Chile hade Palne stått på en dödelista. Det är iënt att generalemas folk aven arbetade utenlands. Tallet liknar mycket Kennedy-fallet där starka miestankar finns om att de sok. Miami-gruppema legat bakom moriet. Btt syfte til1 Hordet på Olof Palme kan vara att tysta den aktive sanningssägaren och få bort den aktive självständige kritikem. Palme var en mycket tydlig symbolfigur. I övrigt hänvisar (1 till de uppgifter som lämmats av (direk tili (i en promemoria,