wpu.nu

Uppslag:HE12307-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-02-12
Ad acta
1995-01-11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)





Uppslag i samma avsnitt:





Nyhetsartikel
Kort sammanfattning
Artikel av EAP om Olof Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1985-08-14 00:00
Avslutat


Nu samlas motståndsrörelsen - kom och ställ frågor

Endast en allians med väst kan rädda Sverige

Sverige befinner sig idag, i sitt mest utsatta läge någonsin. Landets frihet är hotad såväl utifrån som inifrån.

De sovjetiska ubåtskränkningarna är det mest påtagliga ledet i Sovjets planläggning för att invadera och ockupera Sverige.

Bara femtio mil från den svenska gränsen har Sovjet byggt upp den största flottbasen som världen skådat.

I Murmansk finns bl a 2/3 av dess kärnvapenbestyckade ubåtar. Tio mil från svenska gränsen på Dagö finns de sovjetiska SS-20 robotarna utplacerade.

Samtidigt som detta pågår fortsätter statsminister Olof Palme att framföra förslag som i alla andra demokratiska stater betraktas som sovjetiska", t ex förslagen om kärnvapenfria zoner, trots att det inte kommer att finnas en chans för oss att kontrollera vad som händer på sovjetisk mark. Sovjetiska ministrar inbjuds att besöka Sverige.

Sovjetiska topputrustade spionfartyg går långt upp i svenska floder med Palmeregeringens tillstånd.

Riksdagen tackar ja till att besöka Högsta sovjet under hösten.

När Sovjet genomför sin största militärmanöver sedan andra världskriget i östblocksländerna åker Olof Palme till Östtyskland.

Betecknande är att Olof Palme sedan han blev statsminister rest kors och tvärs genom öststatsdiktaturer, och har en stående inbjudan till Fidel Castro att besöka Sverige, men inte fått en enda inbjudan från en demokratisk stat.

EAP har visat att Sveriges enda chans i detta läge är att Sverige allierar sig med Västalliansen  (dvs. NATO.

EAP har visat att Sveriges enda chans i detta läge är att Sverige allierar sig med Västalliansen.

1984-03-23, förra året, tillkännagav president Ronald Reagan att USA skall bygga s k strålvapen för att kunna skjuta ned och oskadliggöra inkommande kärnvapenraketer innan de detonerat.

Chefen för det amerikanska strålvapenprogrammet har tillkännagivit att USA:s strålvapenparaply skulle kunna utsträckas även till länder som ej är med i Nato. EAP menar att Sverige omedelbart borde tacka ja till detta och se det som det första steget mot en allians med väst.


Kerstin Tegin-Gaddy
EAP:s partiledare, kommer att tala om det sovjetiska hotet mot Sverige och västvärlden och om hur Sverige måste alliera sig med Västalliansen för att undgå de baltiska staternas öde. Hon kommer också att redogöra för Olof Palmes försök att förråda Europa.

Inbjudna debattörer

EAP har inbjudit två välkända personer som menar att Olof Palme är en farlig man som måste stoppas.

Hans Ericson,
tidigare högt ärad och värderad transportarbetarbas. Frispråkig och obekväm, men älskad av medlemmarna och högt respekterad av arbetsgivarsidan för sin integritet. Olof Palme och gänget kunde inte tåla en sådan person. Därför myglades han bort på samma sätt som Hans Hagnell och Eva Åsbrink före honom. Med enkla tricks fick man bort en farlig motståndare till exempelvis löntagarfonderna.


Alf Enerström,
ledaren för oppositionen inom det socialdemokratiska partiet. Läkaren som tidigt insåg vad Olof Palme och gänget höll på med och som under en tioårsperiod organiserade upp ett motstånd av tiotusentals socialdemokrater runt hela vårt land. Alla inom partiet accepterar inte lydigt ledarens roll. En uppstädning pågår. Rosornas krig har bara börjat.


Till upptaktsmötet i Almedalen, Visby, 1985-07-20 kom 400 personer.

Nu drar kampanjen vidare till: Stockholm Torsdag 1985-08-30, Katasalen ABF-huset, Stockholm

Här medverkar också byrådirektör Thorwald Arvidsson, styrelseledamot i Östermalms socialdemokratiska förening, känd debattör för Nato-anslutning.

Småland Tisdag 1985-08-14, Gisleparken, Gislaved

Småland Onsdag 1985-08-15, Rådhusparken, Jönköping

Skåne Tisdag 21 aug., Folkets Park, Malmö

Skåne Onsdag 22 aug., Grytan Slottshagen, Helsingborg

Alla möten börjar kl 19.00. Välkomna! : Europeiska arbetarpartiet Tel. 08/49 90 70 Pg 34 15 59-3

Pol-1987-02-05 HE12307-00 Tips-brev-tidningsklipp-om-EAP-Fermenta.pdf

Pol-1987-02-05 HE12307-00 Tips-brev-tidningsklipp-om-EAP-Fermenta.pdf

Nu samlas motståndsrörelsen - kom och ställ frågor

Endast en allians med väst kan rädda Sverige

Sverige befinner sig idag, i sitt mest utsatta läge någonsin. Landets frihet är hotad såväl utifrån som inifrån.

De sovjetiska ubåtskränkningarna är det mest påtagliga ledet i Sovjets planläggning för att invadera och ockupera Sverige.

Bara femtio mil från den svenska gränsen har Sovjet byggt upp den största flottbasen som världen skådat.

I Murmansk finns bl a 2/3 av dess kärnvapenbestyckade ubåtar. Tio mil från svenska gränsen på Dagö finns de sovjetiska SS-20 robotarna utplacerade.

Samtidigt som detta pågår fortsätter statsminister Olof Palme att framföra förslag som i alla andra demokratiska stater betraktas som sovjetiska", t ex förslagen om kärnvapenfria zoner, trots att det inte kommer att finnas en chans för oss att kontrollera vad som händer på sovjetisk mark. Sovjetiska ministrar inbjuds att besöka Sverige.

Sovjetiska topputrustade spionfartyg går långt upp i svenska floder med Palmeregeringens tillstånd.

Riksdagen tackar ja till att besöka Högsta sovjet under hösten.

När Sovjet genomför sin största militärmanöver sedan andra världskriget i östblocksländerna åker Olof Palme till Östtyskland.

Betecknande är att Olof Palme sedan han blev statsminister rest kors och tvärs genom öststatsdiktaturer, och har en stående inbjudan till Fidel Castro att besöka Sverige, men inte fått en enda inbjudan från en demokratisk stat.

EAP har visat att Sveriges enda chans i detta läge är att Sverige allierar sig med Västalliansen  (dvs. NATO.

EAP har visat att Sveriges enda chans i detta läge är att Sverige allierar sig med Västalliansen.

1984-03-23, förra året, tillkännagav president Ronald Reagan att USA skall bygga s k strålvapen för att kunna skjuta ned och oskadliggöra inkommande kärnvapenraketer innan de detonerat.

Chefen för det amerikanska strålvapenprogrammet har tillkännagivit att USA:s strålvapenparaply skulle kunna utsträckas även till länder som ej är med i Nato. EAP menar att Sverige omedelbart borde tacka ja till detta och se det som det första steget mot en allians med väst.


Kerstin Tegin-Gaddy
EAP:s partiledare, kommer att tala om det sovjetiska hotet mot Sverige och västvärlden och om hur Sverige måste alliera sig med Västalliansen för att undgå de baltiska staternas öde. Hon kommer också att redogöra för Olof Palmes försök att förråda Europa.

Inbjudna debattörer

EAP har inbjudit två välkända personer som menar att Olof Palme är en farlig man som måste stoppas.

Hans Ericson,
tidigare högt ärad och värderad transportarbetarbas. Frispråkig och obekväm, men älskad av medlemmarna och högt respekterad av arbetsgivarsidan för sin integritet. Olof Palme och gänget kunde inte tåla en sådan person. Därför myglades han bort på samma sätt som Hans Hagnell och Eva Åsbrink före honom. Med enkla tricks fick man bort en farlig motståndare till exempelvis löntagarfonderna.


Alf Enerström,
ledaren för oppositionen inom det socialdemokratiska partiet. Läkaren som tidigt insåg vad Olof Palme och gänget höll på med och som under en tioårsperiod organiserade upp ett motstånd av tiotusentals socialdemokrater runt hela vårt land. Alla inom partiet accepterar inte lydigt ledarens roll. En uppstädning pågår. Rosornas krig har bara börjat.


Till upptaktsmötet i Almedalen, Visby, 1985-07-20 kom 400 personer.

Nu drar kampanjen vidare till: Stockholm Torsdag 1985-08-30, Katasalen ABF-huset, Stockholm

Här medverkar också byrådirektör Thorwald Arvidsson, styrelseledamot i Östermalms socialdemokratiska förening, känd debattör för Nato-anslutning.

Småland Tisdag 1985-08-14, Gisleparken, Gislaved

Småland Onsdag 1985-08-15, Rådhusparken, Jönköping

Skåne Tisdag 21 aug., Folkets Park, Malmö

Skåne Onsdag 22 aug., Grytan Slottshagen, Helsingborg

Alla möten börjar kl 19.00. Välkomna! : Europeiska arbetarpartiet Tel. 08/49 90 70 Pg 34 15 59-3

Chefred Ola Gummesson

Palmes femtekolonnare i näringslivet

Sveriges säkerhet äventyras idag av ett inre hot, som är minst allvarligt som hotet utifrån. Läs annonsen nedan.

Egentligen är det för Palmes handgångna män inte alls meningen att Du överhuvudtaget ska få läsa den. Allt har gjorts för att förhindra oss från att nå Dig med den information som finns där.

Du kan själv se att innehållet i den annons, som Svenska Dagbladets chefredaktör Ola Gummesson personligen vägrat införa på betald annonsplats, har ett nyhetsstoff som omedelbart borde kablats ut till svenska folket om vi fortfarande hade haft en ocensurerad och fri press.

Att två välkända socialdemokrater i opposition till sin partiledning offentligt stödjer en svensk anslutning till västalliansen  (NATO, och har öppnat en dialog med EAP i denna fråga, borde naturligtvis för varje hederlig politisk journalistik vara en förstasidesnyhet. Trots detta kan vi idag endast nå Dig genom våra egna och helt fristående informationskanaler.

Vi kallar i rubriken Ola Gummesson för "Palmes femlekolonnare i näringslivet". Det kan tyckas vara hårda ord, men fakta talar sitt tydliga språk.

Redan under hans tid på Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten i början av 1970-talet uppmärksammade vakna bedömare att Ola Gummesson, som en nära vän till Gunnar Fredriksson, gjort sig till en av Palmes pålitligaste tillgångar i det borgerliga lägret.

Varningar om detta till Svenska Dagbladets ledning saknades inte vid Gummessons utnämning 1977 till tidningens chefredaktör. Tiden sedan dess har också undanröjt alla tvivel om att så är fallet.


Censur

Ett av de mest talande exemplen, bland otaliga, var dagarna före den stora demonstrationen mot löntagarfonderna den 1984-10-04, förra året.

Oppositionen inom det socialdemokratiska partiet ville då publicera ett upprop till stöd för demonstrationen och uppmana medlemmar i de djupa partileden att bryta med Olof Palme och hans förslag om fascistiska löntagarfonder.

Ola Gummesson gjorde då som nu. Han lät personligen höra av sig till oppositionen för att meddela att uppropet/annonsen inte skulle få införas, och ej heller skulle någon framtida annonsering få ske från oppositionen inom socialdemokratin.

En politisk censur som är helt otrolig i sig, men som också bör ses utifrån det faktum att denna opposition idag räknar fler medlemmar än folkpartiet.

När därför i början av juli i år Ola Gummesson chockade många med sitt idolporträtt av Östtysklands diktator Erich Honecker, som den "sympatiske antifascisten med glimten i ögat", blev andra inte alls förvånade.

Det skedde ju inför Palmes famosa statsbesök i det Östtyskland, som just då stod mitt uppe i Sovjets största militärmanöver sedan andra världskriget.

100 000-tals soldater, de flesta ryska, tränade då ett blixtkrigsanfall mot Västeuropa från östtyskt och baltiskt territorium.

Det var avgörande för Moskva och Honecker att de, trots de mycket provokativa militärövningarna, kunde få ett legitimitetsbevis från västvärlden.

Den alltid lojale Olof Palme fick därför tjänstgöra med sitt statsbesök i Östtyskland, och den lika lojale Ola Gummesson fick rycka ut för att försöka rädda Olof Palmes ansikte på hemmaplan.



PALME I MOTVIND
Pressklipp


SvD, måndag Palme i medvind
Pressklipp


Man döms efter sina gärningar... Redan 1983 bekände Ola Gummesson färg. Oppositionen inom socialdemokratin lämnade den 8 maj detta år in en annons kallad "Palme i motvind" for publicering. Alla på SvD ställde beredvilligt upp för att få den publicerad. Men Ola Gummesson stoppade annonsen, och publicerade istället själv dagen därpå en ledare kallad "Palme i medvind" där han vände argumentationen i oppositionens annons till dess motsats.

Palme och EAP

EAP är ett litet politiskt parti med stor aktivitet och handlingskraft. Detta har fått Olof Palme och kretsarna kring honom att gå till våldsamt angrepp mot EAP. Nu senast i Almedalen där Palme kallar EAP för "lekstugeextremister farliga för landet".

Vad är det då som EAP krävde vid sitt välbesökta möte i Visby några dagar innan Palme höll sitt tal?

Jo, att Sverige skulle försvaras till varje pris och att det till och med kanske skulle vara klokt om Sverige frångick sin neutralitetspolitik och redan nu inför det växande sovjetiska hotet bad om USA:s hjälp i form av strålvapenskydd, med förmåga att oskadliggöra kärnvapenrobotar. Reaganadministrationen har ju ny-

Men däremot vill vi erinra om att det är Palmes teknik att försöka komma åt obekväma motståndare.

EAP står för i de flesta viktiga frågor och vi kan inte finna att Palmes anklagelser mot EAP skulle vara sanna på någon punkt.

Vi har tagit reda på vad EAP vill inom olika områden, såsom den ekonomiska politiken, socialpolitiken, sjukvårdspolitiken, jordbruket, kulturområdet, landsbiståndet, försvaret av landets gränser, sysselsättningspolitiken, invandrarfrågor, skattelagstiftningen och en rad andra områden och vi kan inte finna annat än att det är klassisk socialdemokrati som man företräder.

Vilket vi inte kan

påstå att Palme företräder. 

Det stora, och arorika socialligen ställt i utsikt att della demokratiska partiet SAP som skulle vara mojligt utan anslut- under ett sekel gjori landet sa ning till Nato.

stor nytta är istället under PalVi undertecknade anser att mes ledning på väg att bli tolalidet mycket väl kan vara så att tärt. Vi undertecknade, tillsam. Sveriges poliuska läge är ytterst mans med tiotusentals socialde

kärvt.

Vi anser också att det

mokrater som vi företräder, an. mycket val kan vara så ati Pal- ser att det är hög tid att sätta mes sovjettillvända politik kan stopp för Palmes variant av det vara skadlig för landet. 

I varje orwellska nyspraket och den fall är vi säkra på att EAP som politiska desinformationen. politiske parli har rätt att påsta Oppen debatt kring sakfra. att Palmes politik är farlig för gor vill vi ha, men vi vet alt i Sverige utan att bli påhoppad den debat en sågar aldrig Olof med fräcka anklagelser om att Palme och Nomenklaturan del. inte vara demokratiskt och and ta.

Vi vädjar till socialdemokra

ra olika men lika befängda pa.

ter utanfor Palmekretsen och ståenden.

till alla, alt forsvara ratten till Vi undertecknade socialde. Pri opinionsbildning. mokrater har tagit reda på vad Hans Ericson

Alf Enerström id förbundsordförande ledare for oppositionen inom SAP


I

Skicka in lalongen till EAP. Box 380 46, 100 64 Stockholm. Eller ring 08/49 90 35. Pg. 34 15 59-3

Bli medlem/kandidat för EAP! Jag vill bli medlem i EAP. Jag vill bli kandidat for EAP. Jag vill prenumerera på Ny Solidaritet Helår 250:Studerande 130:Halvår 130:Studerande 65:Namn:

Yrke:

Adress:

Tel:

Postadress:

Pol-1987-02-05 HE12307-00 Tips-brev-tidningsklipp-om-EAP-Fermenta.pdf

Pol-1987-02-05 HE12307-00 Tips-brev-tidningsklipp-om-EAP-Fermenta.pdf

Chefred Ola Gummesson

Palmes femtekolonnare i näringslivet

Sveriges säkerhet äventyras idag av ett inre hot, som är minst allvarligt som hotet utifrån. Läs annonsen nedan.

Egentligen är det för Palmes handgångna män inte alls meningen att Du överhuvudtaget ska få läsa den. Allt har gjorts för att förhindra oss från att nå Dig med den information som finns där.

Du kan själv se att innehållet i den annons, som Svenska Dagbladets chefredaktör Ola Gummesson personligen vägrat införa på betald annonsplats, har ett nyhetsstoff som omedelbart borde kablats ut till svenska folket om vi fortfarande hade haft en ocensurerad och fri press.

Att två välkända socialdemokrater i opposition till sin partiledning offentligt stödjer en svensk anslutning till västalliansen  (NATO, och har öppnat en dialog med EAP i denna fråga, borde naturligtvis för varje hederlig politisk journalistik vara en förstasidesnyhet. Trots detta kan vi idag endast nå Dig genom våra egna och helt fristående informationskanaler.

Vi kallar i rubriken Ola Gummesson för "Palmes femlekolonnare i näringslivet". Det kan tyckas vara hårda ord, men fakta talar sitt tydliga språk.

Redan under hans tid på Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten i början av 1970-talet uppmärksammade vakna bedömare att Ola Gummesson, som en nära vän till Gunnar Fredriksson, gjort sig till en av Palmes pålitligaste tillgångar i det borgerliga lägret.

Varningar om detta till Svenska Dagbladets ledning saknades inte vid Gummessons utnämning 1977 till tidningens chefredaktör. Tiden sedan dess har också undanröjt alla tvivel om att så är fallet.


Censur

Ett av de mest talande exemplen, bland otaliga, var dagarna före den stora demonstrationen mot löntagarfonderna den 1984-10-04, förra året.

Oppositionen inom det socialdemokratiska partiet ville då publicera ett upprop till stöd för demonstrationen och uppmana medlemmar i de djupa partileden att bryta med Olof Palme och hans förslag om fascistiska löntagarfonder.

Ola Gummesson gjorde då som nu. Han lät personligen höra av sig till oppositionen för att meddela att uppropet/annonsen inte skulle få införas, och ej heller skulle någon framtida annonsering få ske från oppositionen inom socialdemokratin.

En politisk censur som är helt otrolig i sig, men som också bör ses utifrån det faktum att denna opposition idag räknar fler medlemmar än folkpartiet.

När därför i början av juli i år Ola Gummesson chockade många med sitt idolporträtt av Östtysklands diktator Erich Honecker, som den "sympatiske antifascisten med glimten i ögat", blev andra inte alls förvånade.

Det skedde ju inför Palmes famosa statsbesök i det Östtyskland, som just då stod mitt uppe i Sovjets största militärmanöver sedan andra världskriget.

100 000-tals soldater, de flesta ryska, tränade då ett blixtkrigsanfall mot Västeuropa från östtyskt och baltiskt territorium.

Det var avgörande för Moskva och Honecker att de, trots de mycket provokativa militärövningarna, kunde få ett legitimitetsbevis från västvärlden.

Den alltid lojale Olof Palme fick därför tjänstgöra med sitt statsbesök i Östtyskland, och den lika lojale Ola Gummesson fick rycka ut för att försöka rädda Olof Palmes ansikte på hemmaplan.



PALME I MOTVIND
Pressklipp


SvD, måndag Palme i medvind
Pressklipp


Man döms efter sina gärningar... Redan 1983 bekände Ola Gummesson färg. Oppositionen inom socialdemokratin lämnade den 8 maj detta år in en annons kallad "Palme i motvind" for publicering. Alla på SvD ställde beredvilligt upp för att få den publicerad. Men Ola Gummesson stoppade annonsen, och publicerade istället själv dagen därpå en ledare kallad "Palme i medvind" där han vände argumentationen i oppositionens annons till dess motsats.

Palme och EAP

EAP är ett litet politiskt parti med stor aktivitet och handlingskraft. Detta har fått Olof Palme och kretsarna kring honom att gå till våldsamt angrepp mot EAP. Nu senast i Almedalen där Palme kallar EAP för "lekstugeextremister farliga för landet".

Vad är det då som EAP krävde vid sitt välbesökta möte i Visby några dagar innan Palme höll sitt tal?

Jo, att Sverige skulle försvaras till varje pris och att det till och med kanske skulle vara klokt om Sverige frångick sin neutralitetspolitik och redan nu inför det växande sovjetiska hotet bad om USA:s hjälp i form av strålvapenskydd, med förmåga att oskadliggöra kärnvapenrobotar. Reaganadministrationen har ju ny-

Men däremot vill vi erinra om att det är Palmes teknik att försöka komma åt obekväma motståndare.

EAP står för i de flesta viktiga frågor och vi kan inte finna att Palmes anklagelser mot EAP skulle vara sanna på någon punkt.

Vi har tagit reda på vad EAP vill inom olika områden, såsom den ekonomiska politiken, socialpolitiken, sjukvårdspolitiken, jordbruket, kulturområdet, landsbiståndet, försvaret av landets gränser, sysselsättningspolitiken, invandrarfrågor, skattelagstiftningen och en rad andra områden och vi kan inte finna annat än att det är klassisk socialdemokrati som man företräder.

Vilket vi inte kan

påstå att Palme företräder. 

Det stora, och arorika socialligen ställt i utsikt att della demokratiska partiet SAP som skulle vara mojligt utan anslut- under ett sekel gjori landet sa ning till Nato.

stor nytta är istället under PalVi undertecknade anser att mes ledning på väg att bli tolalidet mycket väl kan vara så att tärt. Vi undertecknade, tillsam. Sveriges poliuska läge är ytterst mans med tiotusentals socialde

kärvt.

Vi anser också att det

mokrater som vi företräder, an. mycket val kan vara så ati Pal- ser att det är hög tid att sätta mes sovjettillvända politik kan stopp för Palmes variant av det vara skadlig för landet. 

I varje orwellska nyspraket och den fall är vi säkra på att EAP som politiska desinformationen. politiske parli har rätt att påsta Oppen debatt kring sakfra. att Palmes politik är farlig för gor vill vi ha, men vi vet alt i Sverige utan att bli påhoppad den debat en sågar aldrig Olof med fräcka anklagelser om att Palme och Nomenklaturan del. inte vara demokratiskt och and ta.

Vi vädjar till socialdemokra

ra olika men lika befängda pa.

ter utanfor Palmekretsen och ståenden.

till alla, alt forsvara ratten till Vi undertecknade socialde. Pri opinionsbildning. mokrater har tagit reda på vad Hans Ericson

Alf Enerström id förbundsordförande ledare for oppositionen inom SAP


I

Skicka in lalongen till EAP. Box 380 46, 100 64 Stockholm. Eller ring 08/49 90 35. Pg. 34 15 59-3

Bli medlem/kandidat för EAP! Jag vill bli medlem i EAP. Jag vill bli kandidat for EAP. Jag vill prenumerera på Ny Solidaritet Helår 250:Studerande 130:Halvår 130:Studerande 65:Namn:

Yrke:

Adress:

Tel:

Postadress: