wpu.nu

Sören Lundgren

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Upprättar förteckning tjänstgörande personal för tiden 1986-02-28 klockan 23:00 - - 1986-03-01 klockan 11:00 enligt protokoll från ledningsgruppsmöte.

Utdrag ur protokoll:

Protokoll fört vid ledningsgruppen, måndagen 1986-03-10.

Protokollförare: krinsp Karl-Gustav Sjödin

Kl 18:10

Hans Holmér beslutar att O  (Ordningsavdelningen)  skall upprätta en förteckning över den personal som var i tjänst under tiden 1986-02-28 klockan 23:00 - - 1986-03-01 klockan 11:00 Pkom Sören Lundgren får uppdraget.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Sören Lundgren
Tjänsteställe 1986: Sthlm pd / Ordningsavdelningen
Tjänstegrad 1986: Poliskommissarie

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Sören Lundgren

Bilder