wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-26 E13-06 Fröling.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


gick Regeringsgatan och därefter trappan ned till Kungsgatan.

De fortsatte därefter Kungsgatan till Sveavägen.

Någonstans i närheten av korsningen Kungsgatan & Sveavägen tappade Fröling kontakten med Marco Neeser, RolfReferens behövs samt Fredin.

Dessa tre personer hade kommit på efterkälken och Fröling och hans sällskap struntade helt enkelt i dem.

De personer som Fröling hade sällskap med när han gick Sveavägen norrut var följdaktligen Claes Nyberg, Åsa Gustavsson samt Anders Björkman.

Förhöret övergår nu i konferensform varvid Fröling skall söka redogöra för vad han såg under det att sällskapet gick Sveavägen norrut.


F: = Förhörsledaren

FR: = Fröling


FR: Ja, vi såg ingenting vad jag kan minnas.

Vi gick alla fyra ner och sen så gick vi in på banken för att ta ut pengar och sen när vi gick ut därifrån så tyckte Anders Björkman att han skulle vänta in dom andra men det tyckte inte vi så vi fortsatte upp till discoteket och där träffade vi Marco Neeser och Fredin som hade fått lift av någon arbetskompis som också var med där.


F: När ni gick Sveavägen norrut kommer du ihåg om ni gick fyra i bredd eller om ni gick två och två och i sådana fall i vilken sammansättning?

FR: Det kan jag inte minnas, vi roterade väl runt lite vartefter vi pratade med varandra.


F: Hade alla ni fyra druckit sprit?

FR: Ja.


F: Var ni ungefär lika påverkade också, kan du göra någon bedömning av det?

FR: Det kan man nog säga att vi var lika påverkade.


F: Har du något minne av om det var mycket folk ni mötte när ni gick Sveavägen norrut?

FR: Nej, en normal fredagskväll.


F: Kommer du ihåg på vilken trottoar ni gick?