wpu.nu

Åsa Gustavsson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Åsa Gustafsson

Relevans
Åsa Gustavsson promenerade tillsammans med tre arbetskamrater norrut på Sveavägen östra trottoar och kom att passera mordplatsen kort före mordet. Efter att ha passerat mordplatsen besökte de Götabankens bankomatlokal varefter Åsa tillsammans med Claes och Nicklas fortsatte norrut och passerade butiken Sari där makarna Palme stannade till en kort stund på sin vandring söderut mot Dekorima, mordplatsen. Anders Björkman, den tredje kamraten, blev kvar utanför bankomatlokalen och kom att promenera söderut några meter bakom paret Palme och bli vittne till mordet.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00

1989-03-31

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E13-00-A

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-B

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E13-00-C

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-D

1989-03-02

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-E

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-F

1989-03-29

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-G

1992-01-23

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-H

1992-01-23

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-I

1992-01-23

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-J

2019-09-30

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01

2017-11-28

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

E13-01-A

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-B

2017-11-28

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-C

2017-11-28

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-D

1989-03-02

1990-05-29

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-E

1989-03-29

1990-05-29

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

E13-03

 [PDF] 

Pomn 

E13-05

Marco Neeser

 [PDF] 

Pomn 

E13-06

Nicklas Fröling

 [PDF] 

Pomn 

E13-06-A

Nicklas Fröling

 [PDF] 

Pomn 

E13-07

Claes Nyberg

 [PDF] 

E13-07-A

Claes Nyberg

 [PDF] 

Hörd 

E13-08

Åsa Gustavsson

 [PDF] 

Hörd 

E13-08-A

Åsa Gustavsson

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder