wpu.nu

Marco Neeser

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Marko Nesir

Relevans
Marco Neeser färdades i bil , tillsammans med några arbetskamrater, på Sveavägen i riktning norrut och passerade mordplatsen kort innan mordet.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Marco Neeser var vid tiden för mordet anställd vid Bofors Aerotronic, Lidingö.

På brottsplatsen

Marco Neeser passerade, ett par minuter innan mordet, brottsplatsen i korsningen Sveavägen & Tunnelgatan i bil i riktning norrut.

Han satt i baksätet mellan två kamrater och säger sig inte ha sett de övriga kamraterna med Anders Björkman som promenerade Sveavägen norrut, inte heller såg han makarna Palme på den östra trottoaren av Sveavägen.


I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag | Förhörsdatum)

E13-05 |1986-03-26 11:23-11:31 |4 sidor
Avtackning av arbetskollega på restaurang S:t Klara, Regeringsgatan, mordkvällen. Promenad med arbetskamrater från S:t Klara till Sveavägen och norrut på dess östra trottoar mot diskoteket Glädjehuset på Holländargatan 32. Cirka 10 meter in på Sveavägen får de skjuts av arbetskamrat med bil, också på väg till diskoteket. De passerar mordplatsen kort före mordet och åker vidare till diskoteket.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00

1989-03-31

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-A

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-B

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E13-00-C

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-D

1989-03-02

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-E

2019-09-27

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-F

1989-03-29

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-G

1992-01-23

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-H

1992-01-23

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-I

1992-01-23

1990-05-29

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-00-J

2019-09-30

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01

2017-11-28

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

E13-01-A

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-B

2017-11-28

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-C

2017-11-28

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-D

1989-03-02

1990-05-29

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

[Liggaren]

E13-01-E

1989-03-29

1990-05-29

Nicola Fauzzi

 [PDF] 

E13-03

 [PDF] 

Hörd 

E13-05

Marco Neeser

 [PDF] 

Pomn 

E13-06

Nicklas Fröling

 [PDF] 

E13-06-A

Nicklas Fröling

 [PDF] 

E13-07

Claes Nyberg

 [PDF] 

E13-07-A

Claes Nyberg

 [PDF] 

E13-08

Åsa Gustavsson

 [PDF] 

E13-08-A

Åsa Gustavsson

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EF9977-00

1989-06-08

1998-01-27

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder