wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf/4

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


Uppgifterna som låg till grund för beslutet om gripandet kom, enligt vad  Leif Söderman  minns, från telefonkontrollen.

Vem som ringde och vart man ringde kan  Leif Söderman  inte med säkerhet uttala sig om.

Han tror att det eventuellt kan ha varit ett samtal till eller från restaurangen Le Canard och att man där beställde en leverans av narkotika.

 Leif Söderman  har sedan den minnesbilden att han tillsammans med och plus eventuellt någon annan från KSN begav sig till en adress på Östermalm där man skulle gripa en person.

 Leif Söderman  vet att man fick en adressangivelse, men huruvida man fick något namn på den som skulle gripas minns han inte.

Beträffande den ytterligare person som kan ha varit med, så tror  Leif Söderman  att det antingen var eller .

Då man kom fram till den angivna adressen, så fick man vänta utanför innan den misstänkte dök upp. Denne kom sedermera att gripas helt odramatiskt och infördes till kriminal jouren.

Vilka tjänstefordon man brukade sig av vid det här tillfället kan  Leif Söderman  inte dra sig till minnes.

Efter ankomsten till kriminaljouren, då också dök upp, vilken tidigare varit inne på KSN:s lokaler, fick man besked om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

I anledning av detta så tog kontakt med sannolikt jourhavande kriminalkommissarie och ställde gruppen till förfogande.

Detta var alltså då, förutom  Leif Söderman  och .

Huruvida | var med är  Leif Söderman  mer osäker på.

Det besked man fick var att man vid det tillfället, alltså någon gång strax före midnatt enligt  Leif Söderman  uppfattning, inte hade behov av personalen, men att de skulle avvakta i KSN:s lokaler.

Efter det här så kom  Leif Söderman  och de tidigare uppräknade kollegorna att vistas i KSN:s lokaler fram till cirka 03:30-04:00 -tiden på morgonen i avvaktan på ytterligare besked.

Då inga besked kom, så tog man sedan kontakt med kriminaljouren och det bestämdes att de skulle åka hem.