wpu.nu

Sjukhusspionaffären

Från wpu.nu

Den 22 oktober 1975 hade Aftonbladets förstasida en artikel med texten: "SÄPO-AGENT SPIONERAR PÅ ANSTÄLLDA inom sjukvården."

I artikeln gjordes gällande att agenten hade anställts i februari 1975 på sjukvårdsförvaltningens ekonomiavdelning och att han vid sidan av sin ordinarie syssla skulle ha ägnat sig åt åsiktsregistrering för säkerhetspolisens räkning.

En koppling gjordes till IB i och med att agentens närmaste chef inom förvaltningen, Svante Winqvist, sades ha varit IB-agent. I artikeln förekom inga offentliga bekräftelser eller dementier.

Kvällstidningen Göteborgs-Tidningen publicerade senare på dagen en artikel baserad på Aftonbladets uppgifter kompletterade med en kommentar från bland andra en av säkerhetspolisens byråchefer, Olof Frånstedt. Denne förnekade all kännedom om saken.

Justitieministern Lennart Geijers pressekreterare Ebbe Carlsson och dåvarande Säpo-chefen Hans Holmér reste ner från Stockholm för att utreda saken. Man visade upp avklippta sladdar som skulle vara ett tecken på sabotage

SKP 01.png

Foto: Per L-B Nilsson / DAGENS NYHETER

I samband med att den s.k. sjukhusspionen avslöjades i oktober 1975 motiverade man från offentligt håll Lindqvists verksamhet med att denne skulle bistå säkerhetspolisen med uppgifter om personal vid sjukvårdsförvaltningen som ”haft och har kontakter med vissa internationellt verkande terrororganisationer”.

Tretton år senare kunde Expressen avslöja att det bl.a. handlade om kontakter med den internationellt kände terroristen Carlos (Schkalen).

Det är främst den första utredningen om sjukhusaffären, gjord av Hans Holmér och Ebbe Carlsson i slutet av oktober 1975, som torgför terroristkopplingarna och Carlos-spåret.

Carlos 01.png

Ilich Ramírez Sánchez, även känd som Carlos eller Schakalen, född 12 oktober 1949 i Caracas, Venezuela,

Wikipedia Schakalen

SOU 2002:95 Sjukhusaffären i Göteborg 19751 av Lars Olof Lampers

Wikipedia Sjukhusspionaffären

P3 Dokumentär: Sjukhusspionen