wpu.nu

Solveig Riberdahl

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Riberdahl

Relevans
Åklagare i olika positioner i utredningen från 1986


Solveig Margareta Riberdahl, född 3 januari 1938, är en svensk före detta ämbetsman inom åklagarväsendet. Hon blev biträdande riksåklagare 1994. Riberdahl blev under maj 1986 tillsammans med Anders Helin och Bo Josephson biträdande åklagare till Palmeutredningens förundersökningsledare, Claes Zeime
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A7722-00

1991-05-23

1991-06-16

 [PDF] 

Pomn 

E4426-00-B

Alf Lundin

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

EAE340-28

1990-04-23

1993-07-22

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H2923-00

1997-02-10

1997-03-25

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13316-00

1990-10-24

1990-10-26

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder