Uppslag:EAE340-28

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
340-28
Registrerat
1990-04-23
Ad acta
1993-07-22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  (P),IS 880819
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Rörande kontroll av vittnesmål i Palme-utredningen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-28
Avslutat


RIKSPOLISSTYRELSEN

Ink. 87. 04. 02.

Polisfrågor

Till Informationschef Ingvar Eriksson RPS, Box 12756, 102 26 Sthlm

RIKSÅKLAGAREN

Ink 0 2 APR 1987

M

den 28 mars 1987

Dar RĂ 1099.87

Rörande kontroll av vittnesmål i Palme-utredningen

Jag skriver till Er får att

Ni

ska kunna göra en enligt vårt förmenande viktig kontroll rörande vittnesmålet från bussföraren

Pom

en

en

Bussföraren inlämnade på ett tidigt stadium sitt vittnesmål, dels till polisen, dels - sammanfattningsvis muntligt till chefredaktör på en av landets största tidningar. Vittnesmålet innehöll konkreta uppgifter om hur bussföraren blev åsyna vittne till hur man kom rusande nerför Jutas Backe med stora språng, överlämnade något till en annan man, osv. Bussföraren uppger sej ha deponerat sitt utförliga vittnesmål hos två polismän i utredningen, nämligen Jan Sundström och Hans Forsman.

Tidningen ifråga har därefter tagit kontakt med såväl bussföraren som polismännen, i journalistiskt syfte. Vittnet har därvid varit uppskrämt och inte velat säga något. Polismännen har omväxlande förnekat vittnesmålets existens, alternativt lämnat vilseledande uppgifter därom. Tidningens företrädare har helt naturligt blivit oroliga och tagit kontakt med åklagare Solveig Riberdahl för kontroll att allt är i ordning. Någon visshet erhölls inte för tidningens del.

Nu kan orsaken till dessa egendomliga beteenden helt enkelt vara den sedvanliga förundersökningssekretessen.

Men det kan också vara så att vittnesmålet hanterats otillbörligt. Jag ber därför Er internt kontrollera att allt står rätt till 1 detta ärende. Jag ber Er bekräfta mottagandet av detta brev.

Med vänlig hälsning{Längd=10}{Längd=8}

Pol-1987-04-02 EAE340-28 Buss 43.pdf