wpu.nu

Stig Synnergren

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Stig Synnergren var en svensk militär (general) och Sveriges överbefälhavare 1970 –1978. Synnergren blev i media mest sammankopplad med underrättelsetjänsten då det hemliga underrättelseorganet IB avslöjades 1973 under hans tid som ÖB.


Biografi och karriär

1915-02-25 Stig Synnergren föds.

1936 Studentexamen.

1936 Medlem av Sveriges gymnastiktrupp vid Olympiaden i Berlin.

1939-04-13 Befordran till Fänrik efter genomgången kurs vid Infanteriets officersaspirantskola (IOAS) och tjänst vid vid Skidlöparbataljonen (I 19 K) i Boden.

1940-04-09 Efter Tysklands anfall på Norge tjänstgjorde Stig Synnergren som underrättelseofficer i regementsstaben och inhämtade underrättelser från norska styrkor i tyskockuperade områden i Nordnorge. Han hade också sambandsuppgifter, inhämtade underrättelser, med de norska jägarsoldaterna i Operation Sepals i Norrbotten.

1941-04-04 Befordran till Löjtnant.

1944 Kadettofficer vid Krigsskolan, Karlberg.

1947-04-01 Befordran till Kapten.

1948 Utexaminerades från Krigshögskolan (KHS) för att bli Kadett vid Generalstaben och sedan Generalstabskapten.

1950 Studier vid Norges Armé.

1951 Studier vid Storbritanniens Armé.

1951 Studier vid USA:s Armé.

1953 Studier vid Norges Armé.

1953 Studier vid Storbritanniens Armé.

1953 Lärare vid Krigshögskolan, KHS, (1953-1956).

1956 Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

1957-04-01 Befordran till Major.

1957 Lärare vid Krigshögskolan, KHS, (1957-1958).

1958 Chef för taktikavdelningen vid Arméstaben (1958-1960).

1959 Studier vid USA:s Armé.

1960 Studier vid Försvarshögskolan, FHS.

In 1963 he was promoted to major general and appointed Chief of the Army Staff and of the General Staff Corps.

1961-10-01 Befordran till Överstelöjtnant vid Svea Livnärde (I 1).

1962-08-01 Överste och Regementschef för Västernorrlands regemente (I 21) - 1962-1963.

1963-10-01 Generalmajor och Chef för Arméstaben och Chef för Generalstabskåren, Gst (1963-1966).

1966 Militärbefälhavare för Bergslagens militärområde (Milo B) - 1966-1967.

1967-04-01 Generallöjtnant och chef för Försvarsstaben (1967-1970).

1970-10-01 General Överbefälhavare (1970-1978).

1970 Hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet .

1973 Ordförande för Svenska Skidförbundet (1973–1975).

1976 Styrelseledamot Internationella Skidförbundet (1976–1988).

1976 Ordförande för Svenska Turistföreningen (1976–1987).

1977 Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

1978-1986 Chef för H.M. Konungens stab (1978-1986).

1978 Styrelseledamot av Öst Ekonomiska Byrån.

1980 Styrelseordförande i Stora AB (1980–1986).

1981 Styrelseordförande i Bergvik och Ala AB.

1981 Styrelseledamot Saab-Scania (1981–1990).

1982 Styrelseledamot LKAB (1982–1986).

1982 Styrelseledamot Saab Combitech (1982–1990).

1986-02-28 Stig Synnergren var 71 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1986-10-01 Stig Synnergren efterträds av Lennart Ljung som Chef för H.M. Konungens stab.

2004-04-28 Stig Synnergren dör 89 år gammal.


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
"Stig Synnergren" Wikipedia - svenska
"Stig Synnergren" Wikipedia - engelskaUppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E63-15-B

2915-01-04

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder