Tage G Petersson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Tag G Petersson var industriminister vid tiden för mordet.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Socialdemokratisk politiker

Befattningar från 1971 1971-1998 Riksdagsledamot 1977-1982 Styrelseledamot i Riksdagsgruppen 1975-1976 och 1997-1998 Konsultativt statsråd i statsrådsberedningen (samordningsminister) 1982-1988 Industriminister 1988 Justitieminister 1988-1991 Riksdagens talman 1994-1997 Försvarsminister


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Tage G Petersson i wpu.nu.

Avsnitt

Tage G Petersson har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Tage G Petersson är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Dokument där Tage G Petersson omnämns

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Tage G Petersson som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Tage G Petersson har nämnts i följande förhör eller uppslag:

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer