wpu.nu

Uppslag:A11279-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-02-21
Ad acta
1994-07-18
Uppslagsanteckningar (PU)
MTRL-FR
Uppslagsanteckningar (wpu)
MATERIAL FRÅN K G SvenssonUppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
OLOF PALME, SOM CHEF ÅKLAGARE K G SVENSSON VID ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM INNEHAFT OCH SOM HAN 1989-02-17 ÖVERLÄMNAT TILL KRKOM LARS JONSSON OCH KRINSP P-O PALMGREN, RK-A2 1.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1989-02-17 00:00
Avslutat


FÖRTECKNING ÖVER MATERIAL I FÖRUNDERSÖKNINGEN AV MORDFALLET OLOF PALME, SOM CHEF ÅKLAGARE K G SVENSSON VID ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM INNEHAFT OCH SOM HAN 1989-02-17 ÖVERLÄMNAT TILL KRIMINALKOMMISARIE LARS JONSSON OCH KRIMINALINSPEKTÖR P-O PALMGREN, RK-A2

1. Pärm, märkt 1:a pärmen, innehållande bl a häktningsframställning, personblad 5 beträffande , , född - samt kopia av polisanmälan K23037/86 och kopia av diverse förhör.


2. Pärm, märkt N.1., Förhör med  Viktor Gunnarsson  ... N3000.


3. Pärm, märkt N.2, Rigoletto, Saga, Mon Cheri, Orientresor, Döbelnsgatan.


4. Pärm, märkt N.3, Bekantskaper, Tips, Allm. ...... N3010.


5. Pärm märkt N.1, Förhör med  Viktor Gunnarsson  Del II.


6. Pärm, märkt Konfrontationer, innehållande kopior av konfrontationsförhör, samt konfrontationsfoton.


7. Pärm, märkt Rekonstruktion Palme, innehållande kopior av diverse vittnesförhör.


8. Pärm, märkt Spaningsuppslag mm, innehållande diverse kopior.


9. Pärm, märkt Biograferna, innehållande diverse kopior av spaningsuppslag.


10. Pärm, märkt Arbetsmaterial, innehållande diverse kopior av spaningsuppslag och anteckningar.

11. Pärm, märkt Diverse, innehållande bland annat Anmälan till Pressens Opinionsnämnd, kopior av diverse kriminaltekniska utlåtanden, häktnings-PM beträffande  Viktor Gunnarsson , född -


12. En kartong innehållande kopior, även olika förhörsutsagor.


13. Datalistor i T-basen från 1986-04-21 .

Pol-1989-02-17 A11279-00 Promemoria med K G Svensson.pdf

Pol-1989-02-17 A11279-00 Promemoria med K G Svensson.pdf

FÖRTECKNING ÖVER MATERIAL I FÖRUNDERSÖKNINGEN AV MORDFALLET OLOF PALME, SOM CHEF ÅKLAGARE K G SVENSSON VID ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM INNEHAFT OCH SOM HAN 1989-02-17 ÖVERLÄMNAT TILL KRIMINALKOMMISARIE LARS JONSSON OCH KRIMINALINSPEKTÖR P-O PALMGREN, RK-A2

1. Pärm, märkt 1:a pärmen, innehållande bl a häktningsframställning, personblad 5 beträffande , , född - samt kopia av polisanmälan K23037/86 och kopia av diverse förhör.


2. Pärm, märkt N.1., Förhör med  Viktor Gunnarsson  ... N3000.


3. Pärm, märkt N.2, Rigoletto, Saga, Mon Cheri, Orientresor, Döbelnsgatan.


4. Pärm, märkt N.3, Bekantskaper, Tips, Allm. ...... N3010.


5. Pärm märkt N.1, Förhör med  Viktor Gunnarsson  Del II.


6. Pärm, märkt Konfrontationer, innehållande kopior av konfrontationsförhör, samt konfrontationsfoton.


7. Pärm, märkt Rekonstruktion Palme, innehållande kopior av diverse vittnesförhör.


8. Pärm, märkt Spaningsuppslag mm, innehållande diverse kopior.


9. Pärm, märkt Biograferna, innehållande diverse kopior av spaningsuppslag.


10. Pärm, märkt Arbetsmaterial, innehållande diverse kopior av spaningsuppslag och anteckningar.

11. Pärm, märkt Diverse, innehållande bland annat Anmälan till Pressens Opinionsnämnd, kopior av diverse kriminaltekniska utlåtanden, häktnings-PM beträffande  Viktor Gunnarsson , född -


12. En kartong innehållande kopior, även olika förhörsutsagor.


13. Datalistor i T-basen från 1986-04-21 .