wpu.nu

K G Svensson

Från wpu.nu
Foto

Andra kända namn

Karl Gerhard Svensson
K.G. Svensson
K-G Svensson

Relevans
Förundersökningsledare 1986-03-?? till 1986-??-??

Född 1928-03-11 i Örnsköldsvik - Avliden 2016-06-18 i Stockholm

Chefsåklagare

- Avlade studentexamen i Örnsköldsvik 1948
- Distriktsåklagarexamen vid Stockholms högskola 1954
- Juris kandidatexamen juris kandidatexamen där 1956.
- Förste stadsfiskalsassistent vid åklagarmyndigheten i Stockholm 1963.
- Extra ordinarie kammaråklagare vid Stockholm 1965.
- Chefsåklagare Stockholm 1976.
- Lade ner utredningen mot Viktor Gunnarsson

- Frånträdde posten som förundersökningsledare 1986 pga av en allvarlig konflikt med Hans Holmér.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

FÖRUNDERSÖKNINGSLEDARE 1986-03-?? > 1986-??-??

Född 1928-03-11 Avliden 2016-06-18

Karriär: - Förste stadsfiskalsassistent vid åklagarmyndigheten i Stockholm 1963. - Extra ordinarie kammaråklagare vid Stockholm 1965. - Chefsåklagare Stockholm 1976.

- Lade ner utredningen mot Viktor Gunnarsson och frånträdde posten som förundersökningsledare 1986 pga av en allvarlig konflikt med Hans Holmér.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00-I

1992-03-30

1992-03-26

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00-O

1992-04-08

1992-03-26

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

T8517-00-A

2018-02-01

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder