K G Svensson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Andra kända namn

Karl Gerhard Svensson


Relevans
Förundersökningsledare 1986-03-?? till 1986-??-??

Född 1928-03-11 i Örnsköldsvik - Avliden 2016-06-18 i Stockholm

Chefsåklagare

- Avlade studentexamen i Örnsköldsvik 1948
- Distriktsåklagarexamen vid Stockholms högskola 1954
- Juris kandidatexamen juris kandidatexamen där 1956.
- Förste stadsfiskalsassistent vid åklagarmyndigheten i Stockholm 1963.
- Extra ordinarie kammaråklagare vid Stockholm 1965.
- Chefsåklagare Stockholm 1976.
- Lade ner utredningen mot Viktor Gunnarsson

- Frånträdde posten som förundersökningsledare 1986 pga av en allvarlig konflikt med Hans Holmér.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

FÖRUNDERSÖKNINGSLEDARE 1986-03-?? > 1986-??-??

Född 1928-03-11 Avliden 2016-06-18

Karriär: - Förste stadsfiskalsassistent vid åklagarmyndigheten i Stockholm 1963. - Extra ordinarie kammaråklagare vid Stockholm 1965. - Chefsåklagare Stockholm 1976.

- Lade ner utredningen mot Viktor Gunnarsson och frånträdde posten som förundersökningsledare 1986 pga av en allvarlig konflikt med Hans Holmér.


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på K G Svensson i wpu.nu.

Avsnitt

K G Svensson har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där K G Svensson är uppgiftslämnare

  • A11279-00 (Förteckning av material från KG Svensson 1989-02-17, OLOF PALME, SOM CHEF ÅKLAGARE K G SVENSSON VID AKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM INNEHAFT OCH SOM HAN 1989-02-17 ÖVERLÄMNAT TILL KRKOM LARS JONSSON OCH KRINSP P-O PALMGREN, RK-A2 1., 1989-02-17)

Dokument där K G Svensson omnämns

  • N3000-00-I (Förhör VG, Förhöret hållet på våldsroteln i Stockholm tisdagen den 29 april 1986 med början klockan 14., Viktor Gunnarsson, 1986-04-29T14:47:00)
  • N3000-00-O (Konfrontationsförhör VG Ibrahim Djalo, N 3000 - 0 Protokoll fört över konfrontationsförhör, kriminalavdelningen 86-03-19 mellan klockan 14., Djalo Ibrahim, 1986-03-19T14:45:00)

Förhör

K G Svensson har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • A11279-00 (Förteckning av material från KG Svensson 1989-02-17, OLOF PALME, SOM CHEF ÅKLAGARE K G SVENSSON VID AKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM INNEHAFT OCH SOM HAN 1989-02-17 ÖVERLÄMNAT TILL KRKOM LARS JONSSON OCH KRINSP P-O PALMGREN, RK-A2 1., K G Svensson, 1989-02-17)

Omnämnd

K G Svensson har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • N3000-00-I (Förhör VG, Förhöret hållet på våldsroteln i Stockholm tisdagen den 29 april 1986 med början klockan 14., Viktor Gunnarsson, 1986-04-29T14:47:00)
  • N3000-00-O (Konfrontationsförhör VG Ibrahim Djalo, N 3000 - 0 Protokoll fört över konfrontationsförhör, kriminalavdelningen 86-03-19 mellan klockan 14., Djalo Ibrahim, 1986-03-19T14:45:00)

Bilder