wpu.nu

Uppslag:A11279-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-03-20
Ad acta
1994-07-18
Uppslagsanteckningar (PU)
ANKN-KI13320
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Förteckning över handlingar från Hans Wranghult och Gunnar Severin 1989-01-23
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-01-23 00:00
Avslutat


FÖRTECKNING
över handlingar i mordfallet Olof Palme, som innehafts av Hans Wranghult och Gunnar Severin, fd resp nuvarande pöint vid Stockholms pd.

Handlingarna överlämnas av pöint Gunnar Severin till krkom Lars Jonsson, RK-A2 1989-01-23 .

1. 6 st pärmar innehållande ledningsmötesprotokoll (1-6) mars-86-februari-87

2. 2 st pärmar innehållande protokollbilagor (1-3)

3. 1 st pärm innehållande UD-handlingar (UD)

4. 1 st pärm innehållande PKK-handlingar (PKK)

5. 1 st pärm innehållande slagningar (PKK)

6. 2 st omslag innehållande utvisningsbegäran (SH 1509-84) SÄK

7. 1 st omslag innehållande mordet (EX 3 (5)) SÄK

8. 1 st omslag innehållande PM förhör (1-23) 1984 SÄK

9. 1 st omslag innehållande PM signalementsuppgifter (1-2) 1987 SÄK

10. 1 st omslag innehållande PM analys om O.P. övervakats 1986 SÄK

11. 1 st omslag innehållande info interpolmöte mars-86 1986 SÄK

12. 1 st omslag innehållande brottsplatsundersökn.prot. 1986 KKT

13. 1 st omslag innehållande innehållande bearbetning av avsnitt P.

14. 1 st PM innehållande begäran om rättsmed.obduktion 1986 KK1

15. 1 st IP 499-86 innehållande 3 bilagor, foton betr. 1986-07-08 o .

16. 1 st omslag innehållande div handl. från Solna pd (PKK) 1986

17. 1 st special report Terrorism in Cyprus 1981-1985

18. 1 st omslag innehållande div UD-handlingar/PM 1987-02-19

19. 2 st brev från till Hans Holmer, 86-03-05, 86-03-06


Handlingarna under punkterna 6-8 har 1989-01-23 kvitterats som lån från SÄK till RK-A2.

Pol-1989-01-23 A11279-01 Förteckning över handlingar från Hans Wranghult och Gunnar Severin.pdf

Pol-1989-01-23 A11279-01 Förteckning över handlingar från Hans Wranghult och Gunnar Severin.pdf

FÖRTECKNING
över handlingar i mordfallet Olof Palme, som innehafts av Hans Wranghult och Gunnar Severin, fd resp nuvarande pöint vid Stockholms pd.

Handlingarna överlämnas av pöint Gunnar Severin till krkom Lars Jonsson, RK-A2 1989-01-23 .

1. 6 st pärmar innehållande ledningsmötesprotokoll (1-6) mars-86-februari-87

2. 2 st pärmar innehållande protokollbilagor (1-3)

3. 1 st pärm innehållande UD-handlingar (UD)

4. 1 st pärm innehållande PKK-handlingar (PKK)

5. 1 st pärm innehållande slagningar (PKK)

6. 2 st omslag innehållande utvisningsbegäran (SH 1509-84) SÄK

7. 1 st omslag innehållande mordet (EX 3 (5)) SÄK

8. 1 st omslag innehållande PM förhör (1-23) 1984 SÄK

9. 1 st omslag innehållande PM signalementsuppgifter (1-2) 1987 SÄK

10. 1 st omslag innehållande PM analys om O.P. övervakats 1986 SÄK

11. 1 st omslag innehållande info interpolmöte mars-86 1986 SÄK

12. 1 st omslag innehållande brottsplatsundersökn.prot. 1986 KKT

13. 1 st omslag innehållande innehållande bearbetning av avsnitt P.

14. 1 st PM innehållande begäran om rättsmed.obduktion 1986 KK1

15. 1 st IP 499-86 innehållande 3 bilagor, foton betr. 1986-07-08 o .

16. 1 st omslag innehållande div handl. från Solna pd (PKK) 1986

17. 1 st special report Terrorism in Cyprus 1981-1985

18. 1 st omslag innehållande div UD-handlingar/PM 1987-02-19

19. 2 st brev från till Hans Holmer, 86-03-05, 86-03-06


Handlingarna under punkterna 6-8 har 1989-01-23 kvitterats som lån från SÄK till RK-A2.