wpu.nu

Uppslag:A11409-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om narkotikaspaning mot Söderhallen på Folkungagatan, Södermalm mellan klockan 16:00-01:00 1986-02-28, mordkvällen/natten.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-08 09:30
Avslutat
1989-02-08 10:45


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Anders Nylander , . - .

Anställd .

Förhöret hållet vid rikskriminalen, onsdagen 1989-02-08 09:30 .


Förhörsledare: Kriminalinspektör Stig Edqvist, rikskriminalen

Förhörsvittne: Kriminalinspektör Johnny Karlsson, rikskriminalen

 Nylander  har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen 1986-02-28 .

Han berättar att han den aktuella kvällen tjänstgjorde i en specialstyrka som hade till uppgift att kontrollera flödet av kokain i Stockholm.

Varifrån han och gruppen fått uppgiften kan han inte med säkerhet säga, men menar att uppgiften i sig kommit någonstans från ledningshåll inom distriktet.

Den aktuella kvällen, tror han, att han tillsammans med gruppen hade arbetat på Södermalm, närmare bestämt med koncentrationen på Söderhallen, som ligger på Folkungagatan i Stockholm.

Han hade tjänstgjort såsom  gruppchef , varför han hade svarat för utsättningen den aktuella kvällen och utsättningen hade ägt rum från en lokal som disponerades för uppgiften i gamla krimhuset, dvs Kungsholmsgatan 37 i Stockholm.

Där hade, som nämnts, gruppen sammanträffat och utrustning m m hade lämnats ut innan själva arbetsuppgiften hade påbörjats på Södermalm.

 Nylander  kan nu inte säga exakt vilka tider som tjänstgöringen

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Anders Nylander , . - .

Anställd .

Förhöret hållet vid rikskriminalen, onsdagen 1989-02-08 09:30 .


Förhörsledare: Kriminalinspektör Stig Edqvist, rikskriminalen

Förhörsvittne: Kriminalinspektör Johnny Karlsson, rikskriminalen

 Nylander  har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen 1986-02-28 .

Han berättar att han den aktuella kvällen tjänstgjorde i en specialstyrka som hade till uppgift att kontrollera flödet av kokain i Stockholm.

Varifrån han och gruppen fått uppgiften kan han inte med säkerhet säga, men menar att uppgiften i sig kommit någonstans från ledningshåll inom distriktet.

Den aktuella kvällen, tror han, att han tillsammans med gruppen hade arbetat på Södermalm, närmare bestämt med koncentrationen på Söderhallen, som ligger på Folkungagatan i Stockholm.

Han hade tjänstgjort såsom  gruppchef , varför han hade svarat för utsättningen den aktuella kvällen och utsättningen hade ägt rum från en lokal som disponerades för uppgiften i gamla krimhuset, dvs Kungsholmsgatan 37 i Stockholm.

Där hade, som nämnts, gruppen sammanträffat och utrustning m m hade lämnats ut innan själva arbetsuppgiften hade påbörjats på Södermalm.

 Nylander  kan nu inte säga exakt vilka tider som tjänstgöringen

ägt rum just den aktuella kvällen, men han gissar på att gruppen hade börjat klockan 16:00 och arbetat fram till 01:00 .

Han säger dock att det som regel hade blivit mycket övertidsarbete i samband med kartläggningen av kokainet.

Förhållandet hade varit likartat just den aktuella kvällen, delvis också av skälet att Olof Palme hade skjutits under kvällen.

 Nylander  kan inte nu exakt säga vilka som hade deltagit i gruppen, men han minns att kollegan hade tjänstgjort i radiobil och således uniformerad just den aktuella kvällen.

Skälet till detta hade varit att han skulle fungera såsom "stopper" av fordon som skulle kontrolleras av gruppen.

Detta med anledning av att eventuella tillslag av kokain kunde göras i fordon som lämnade Söderhallen under kvällen.

Han tror dock att, bortsett från hade 6 - 7 stycken ytterligare kollegor tjänstgjort, varvid han kommer ihåg att 2 stycken flickor som var extra polismän hade inlånats från troligen ett söderdistrikt.

Han tror att det hade rört sig om en flicka från Södermalm och en från Skärholmen.

Den ena flickan kommer han ihåg att hon i förnamn hette  Monica   (Monica Tärnåsen och att den andra i efternamn hette  Sahlin   (Carina Sahlin.

Dessa flickor hade haft till arbetsuppgift att röra sig inne på själva Söderhallen just den aktuella kvällen.

Andra kollegor som han tror tjänstgjorde tillsammans under kvällen var samt .

Själv hade  Nylander  arbetat ensam i en civil bil och hade som uppgift att följa vissa bilar, exempelvis taxi, som lämnade Söderhallen för att se vart de olika personerna tog vägen efter besöket på Söderhallen.

Av detta skäl kan nu  Nylander  inte säga om han vid något tillfälle hade varit inne i centrala stan just den aktuella kvällen.

Han håller detta för möjligt med tanke på de arbetsuppgifter som han själv hade.

Han kommer dock inte ihåg vilken bil han åkte i av det skälet att man använde olika bilar vid olika tjänstgöringspass.

Bilen hade dock varit utrustad med radio av japansk typ som användes på narkotikaroteln vid den tiden.

 Nylander  påtalar vid indikteringen att själva bilen inte är utrustad med radio utan det hade rört sig om en bärbar radioapparat som heter Avitec. Detta är en japansk radio och vid passens början meddelas ledningscentralen i Stockholm att så är

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

ägt rum just den aktuella kvällen, men han gissar på att gruppen hade börjat klockan 16:00 och arbetat fram till 01:00 .

Han säger dock att det som regel hade blivit mycket övertidsarbete i samband med kartläggningen av kokainet.

Förhållandet hade varit likartat just den aktuella kvällen, delvis också av skälet att Olof Palme hade skjutits under kvällen.

 Nylander  kan inte nu exakt säga vilka som hade deltagit i gruppen, men han minns att kollegan hade tjänstgjort i radiobil och således uniformerad just den aktuella kvällen.

Skälet till detta hade varit att han skulle fungera såsom "stopper" av fordon som skulle kontrolleras av gruppen.

Detta med anledning av att eventuella tillslag av kokain kunde göras i fordon som lämnade Söderhallen under kvällen.

Han tror dock att, bortsett från hade 6 - 7 stycken ytterligare kollegor tjänstgjort, varvid han kommer ihåg att 2 stycken flickor som var extra polismän hade inlånats från troligen ett söderdistrikt.

Han tror att det hade rört sig om en flicka från Södermalm och en från Skärholmen.

Den ena flickan kommer han ihåg att hon i förnamn hette  Monica   (Monica Tärnåsen och att den andra i efternamn hette  Sahlin   (Carina Sahlin.

Dessa flickor hade haft till arbetsuppgift att röra sig inne på själva Söderhallen just den aktuella kvällen.

Andra kollegor som han tror tjänstgjorde tillsammans under kvällen var samt .

Själv hade  Nylander  arbetat ensam i en civil bil och hade som uppgift att följa vissa bilar, exempelvis taxi, som lämnade Söderhallen för att se vart de olika personerna tog vägen efter besöket på Söderhallen.

Av detta skäl kan nu  Nylander  inte säga om han vid något tillfälle hade varit inne i centrala stan just den aktuella kvällen.

Han håller detta för möjligt med tanke på de arbetsuppgifter som han själv hade.

Han kommer dock inte ihåg vilken bil han åkte i av det skälet att man använde olika bilar vid olika tjänstgöringspass.

Bilen hade dock varit utrustad med radio av japansk typ som användes på narkotikaroteln vid den tiden.

 Nylander  påtalar vid indikteringen att själva bilen inte är utrustad med radio utan det hade rört sig om en bärbar radioapparat som heter Avitec. Detta är en japansk radio och vid passens början meddelas ledningscentralen i Stockholm att så är

fallet.

Han tillägger dock och säger att det vanligtvis sker så, att i samband med att spaning påbörjas rings ledningscentralen upp och meddelas om detta.

Passning äger då rum på 222 från ledningscentralens sida. Hur förhållandet var just den aktuella kvällen kan inte  Nylander  exakt säga.

D v s om ledningscentralen meddelades om gruppens aktiviteter.

Den som ytterst var ansvarig för den aktuella aktiviteten var kriminalkommissarie .

Som  Nylander  redan nämnt kommer han nu inte ihåg exakt vad han gjorde den aktuella kvällen. Inte heller kommer han ihåg vilka iakttagelser som han gjorde.

Däremot kommer han ihåg att han, när han befann sig på Medborgarplatsen i den bil som han disponerade, blev anropad av  Dalsgård  som bad om ett sammanträffande.

Vid sammanträffandet berättade  Dalsgård  att Olof Palme hade blivit skjuten.

Efter diskussioner hade därefter  Nylander  tagit kontakt med ledningscentralen där han informerade ledningscentralen om gruppens anropssignaler och vidare att gruppen kunde disponeras för jakten på Olof Palmes mördare.

Såvitt  Nylander  förstod hade ledningscentralen bett gruppen att vänta på vidare direktiv.

Förhöret återgår till kvällen innan beskedet om mordet på Olof Palme.

 Nylander  tillfrågas om han kommer ihåg om han själv vid något tillfälle tog någon biltjuv, varvid han drar sig till minnes att han tagit en flicka och en pojke som var i färd med att stjäla en Golf vid Medborgarplatsen.

Han minns inte nu om en kollega som heter svarade för avrapporteringen om detta på kriminalpolisen, dvs krimjouren.

Han säger vidare att han till hundra procents säkerhet inte heller kan säga om han själv var delaktig i själva gripandet, men han vet däremot att han inte var den som svarade för avrapporteringen.

När detta med gripande av biltjuv omnämns för  Nylander  säger han spontant "jasså, det var den kvällen".

Han kan således inte med säkerhet säga att händelsen i sig hade ägt rum just under kvällen 1986-02-28 .

Beträffande tidpunkten för de olika aktiviteterna under kvällen kan inte

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

fallet.

Han tillägger dock och säger att det vanligtvis sker så, att i samband med att spaning påbörjas rings ledningscentralen upp och meddelas om detta.

Passning äger då rum på 222 från ledningscentralens sida. Hur förhållandet var just den aktuella kvällen kan inte  Nylander  exakt säga.

D v s om ledningscentralen meddelades om gruppens aktiviteter.

Den som ytterst var ansvarig för den aktuella aktiviteten var kriminalkommissarie .

Som  Nylander  redan nämnt kommer han nu inte ihåg exakt vad han gjorde den aktuella kvällen. Inte heller kommer han ihåg vilka iakttagelser som han gjorde.

Däremot kommer han ihåg att han, när han befann sig på Medborgarplatsen i den bil som han disponerade, blev anropad av  Dalsgård  som bad om ett sammanträffande.

Vid sammanträffandet berättade  Dalsgård  att Olof Palme hade blivit skjuten.

Efter diskussioner hade därefter  Nylander  tagit kontakt med ledningscentralen där han informerade ledningscentralen om gruppens anropssignaler och vidare att gruppen kunde disponeras för jakten på Olof Palmes mördare.

Såvitt  Nylander  förstod hade ledningscentralen bett gruppen att vänta på vidare direktiv.

Förhöret återgår till kvällen innan beskedet om mordet på Olof Palme.

 Nylander  tillfrågas om han kommer ihåg om han själv vid något tillfälle tog någon biltjuv, varvid han drar sig till minnes att han tagit en flicka och en pojke som var i färd med att stjäla en Golf vid Medborgarplatsen.

Han minns inte nu om en kollega som heter svarade för avrapporteringen om detta på kriminalpolisen, dvs krimjouren.

Han säger vidare att han till hundra procents säkerhet inte heller kan säga om han själv var delaktig i själva gripandet, men han vet däremot att han inte var den som svarade för avrapporteringen.

När detta med gripande av biltjuv omnämns för  Nylander  säger han spontant "jasså, det var den kvällen".

Han kan således inte med säkerhet säga att händelsen i sig hade ägt rum just under kvällen 1986-02-28 .

Beträffande tidpunkten för de olika aktiviteterna under kvällen kan inte

heller  Nylander  säga någonting exakt.

Han vet dock att han i sällskap med gruppen, efter mordet på Palme, hade sammanträffat med troligtvis en yttre kommissarie som heter antingen vid Döbelnsgatan alternativt Oxtorget i centrala Stockholm.

Han vet vidare att han i sin egen bil hade haft de båda extra polismännen, dvs flickorna som var inlånade från Södermalm respektive Skärholmen.

Hur förhållandet var med den spaningsbuss som disponerades för spaningen mot Söderhallen, om denna hade åkt med in till centrala Stockholm, dvs Oxtorget eller Döbelnsgatan, vet inte  Nylander .

Han nämner dock att denna buss inte gärna visas med anledning av de arbetsuppgifter som bussen används för.

Om bussen hade åkt med in till centrala Stockholm hade denna säkerligen åkt för sig.

Beträffande sammanträffandet med Dalsgård kommer nu inte  Nylander  ihåg exakt hur detta hade bestämts, men han menar på att informationen sannolikt hade kommit från ledningscentralen efter det att ledningscentralen fått information om att gruppen stod till förfogande.

Hur mycket klockan var när sammanträffandet med  Dalsgård  hade ägt rum i centrala stan vet nu inte Nylander, men han bedömer att klockan bör ha varit någon gång vid 00:30-01:00 -tiden på lördagsmorgonen 1986-03-01 .

Några direkta arbetsuppgifter fick aldrig  Nylander  för resterande delen av natten. Det enda beskedet som kom var att gruppen skulle avvakta.

Han vet dock att han blev kvar i centrala stan och att det förekom mycket diskussioner. Det spekulerades i orsaken till mordet mm.

Hur som helst vill han minnas att han hade åkt runt och även troligen besökt platsen för mordet på Olof Palme.

Vidare tror han att de rörde sig runt Café Opera av skälet att de var intresserade av en dörrvakt vid Söderhallen som vanligen brukade åka till någon av inneställena efter det att han slutat på Söderhallen.

Det rör sig om en som heter .

Några tider för vad som gjort under resten av natten kan han inte exakt redogöra för, men han bedömer att han tidigast vid 01:30-02:00 -tiden hade åkt förbi platsen för mordet på Olof Palme.

Han tillfrågas härvid om han fick någon arbetsuppgift som gick ut på att han skulle

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

heller  Nylander  säga någonting exakt.

Han vet dock att han i sällskap med gruppen, efter mordet på Palme, hade sammanträffat med troligtvis en yttre kommissarie som heter antingen vid Döbelnsgatan alternativt Oxtorget i centrala Stockholm.

Han vet vidare att han i sin egen bil hade haft de båda extra polismännen, dvs flickorna som var inlånade från Södermalm respektive Skärholmen.

Hur förhållandet var med den spaningsbuss som disponerades för spaningen mot Söderhallen, om denna hade åkt med in till centrala Stockholm, dvs Oxtorget eller Döbelnsgatan, vet inte  Nylander .

Han nämner dock att denna buss inte gärna visas med anledning av de arbetsuppgifter som bussen används för.

Om bussen hade åkt med in till centrala Stockholm hade denna säkerligen åkt för sig.

Beträffande sammanträffandet med Dalsgård kommer nu inte  Nylander  ihåg exakt hur detta hade bestämts, men han menar på att informationen sannolikt hade kommit från ledningscentralen efter det att ledningscentralen fått information om att gruppen stod till förfogande.

Hur mycket klockan var när sammanträffandet med  Dalsgård  hade ägt rum i centrala stan vet nu inte Nylander, men han bedömer att klockan bör ha varit någon gång vid 00:30-01:00 -tiden på lördagsmorgonen 1986-03-01 .

Några direkta arbetsuppgifter fick aldrig  Nylander  för resterande delen av natten. Det enda beskedet som kom var att gruppen skulle avvakta.

Han vet dock att han blev kvar i centrala stan och att det förekom mycket diskussioner. Det spekulerades i orsaken till mordet mm.

Hur som helst vill han minnas att han hade åkt runt och även troligen besökt platsen för mordet på Olof Palme.

Vidare tror han att de rörde sig runt Café Opera av skälet att de var intresserade av en dörrvakt vid Söderhallen som vanligen brukade åka till någon av inneställena efter det att han slutat på Söderhallen.

Det rör sig om en som heter .

Några tider för vad som gjort under resten av natten kan han inte exakt redogöra för, men han bedömer att han tidigast vid 01:30-02:00 -tiden hade åkt förbi platsen för mordet på Olof Palme.

Han tillfrågas härvid om han fick någon arbetsuppgift som gick ut på att han skulle

besöka en klubb vid Oxtorget, varvid han svarar "nej".

Vidare tillfrågas han om han stött på andra kollegor från narkotikaroteln eller i övrigt som han nu kan komma ihåg. Han säger sig inte göra så.

Han informeras vidare om att vid förhör uppgivit att de följt efter  Nylander  hem till Bergshamra, vilket han anser kan vara fullt möjligt även om han inte nu kan komma ihåg detta.

Beträffande de två extra polismännen, dvs flickorna som var inlånade, kan inte heller  Nylander  säga hur förhållandet var med dessa beträffande var dessa blev avsläppta efter tjänsten slut.

Han håller det dock för troligt att de blivit hemkörda åtminstone beträffande flickan som bodde på Södermalm.

Han ser det dock för troligt att han även kört hem den andra flickan som kom från Skärholmen.

 Nylander  har också tillfrågats om radiokommunikation under kvällen när gruppen tjänstgjorde, varvid han berättar att det vanligtvis förelåg problem med räckvidden på den japanska radion som då användes.

Han nämner som exempel att räckvidden kunde vara problematisk när någon tjänstgjorde exempelvis i Tensta och då försökte ha kontakt med någon i centrala stan.

När det gäller räckvidden inom centrala stan gick den ganska så bra.

Däremot tror han inte att det förekom någon direkt sändning inom gruppen på radion just den aktuella kvällen, dels av skälet att gruppen inte ville ha pressen uppmärksammad på vad de sysslade med.

Han vet inte, men utgår ifrån att man med vanlig scanner kan ta in radiotrafiken som går via Avitec-radion.

Förhöret slut klockan 10:45 .

 Nylander  har åhört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan
Stig Edqvist
Krinsp
/sb

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Pol-1989-02-08 A11409-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

besöka en klubb vid Oxtorget, varvid han svarar "nej".

Vidare tillfrågas han om han stött på andra kollegor från narkotikaroteln eller i övrigt som han nu kan komma ihåg. Han säger sig inte göra så.

Han informeras vidare om att vid förhör uppgivit att de följt efter  Nylander  hem till Bergshamra, vilket han anser kan vara fullt möjligt även om han inte nu kan komma ihåg detta.

Beträffande de två extra polismännen, dvs flickorna som var inlånade, kan inte heller  Nylander  säga hur förhållandet var med dessa beträffande var dessa blev avsläppta efter tjänsten slut.

Han håller det dock för troligt att de blivit hemkörda åtminstone beträffande flickan som bodde på Södermalm.

Han ser det dock för troligt att han även kört hem den andra flickan som kom från Skärholmen.

 Nylander  har också tillfrågats om radiokommunikation under kvällen när gruppen tjänstgjorde, varvid han berättar att det vanligtvis förelåg problem med räckvidden på den japanska radion som då användes.

Han nämner som exempel att räckvidden kunde vara problematisk när någon tjänstgjorde exempelvis i Tensta och då försökte ha kontakt med någon i centrala stan.

När det gäller räckvidden inom centrala stan gick den ganska så bra.

Däremot tror han inte att det förekom någon direkt sändning inom gruppen på radion just den aktuella kvällen, dels av skälet att gruppen inte ville ha pressen uppmärksammad på vad de sysslade med.

Han vet inte, men utgår ifrån att man med vanlig scanner kan ta in radiotrafiken som går via Avitec-radion.

Förhöret slut klockan 10:45 .

 Nylander  har åhört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan
Stig Edqvist
Krinsp
/sb