Uppslag:A11410-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11410-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL:   (KOKAIN),ANKN KE10413,A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: P130-00 / A11408-00 / KE10413-00Kort sammanfattning
Förhör med Kriminalinspektör (MASKAT)
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-09 10:15
Avslutat
1989-02-09 11:10


PROTOKOLL fört vid vittnesförhör med kriminalinspektören

Anställd

Förhöret hållet vid rikskriminalen, torsdagen den 9 februari 1989, med början kl 10.15.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Johnny Karlsson,

rikskriminalen Förhörsvittne: Kriminalinspektör Stig Edqvist,

rikskriminalen

informeras om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme under fredagen den 28 februari 1986. Vidare att

höres närmare beträffande egna förehavanden och eventuella iakttagelser i samband med detta under kvällen den 28 februari 1986.

Inledningsvis nämner

att han beklagar att han inte blivit hörd i ett tidigare skede, med anledning av att han i nuläget inte med säkerhet kommer ihåg alla detaljer från kvällen den 28 februari.

Av vad han kommer ihåg från det aktuella datumet, så hade han under fredagen den 28 februari arbetat troligen mellan klockan 17.00 fram till klockan 01.00. Därutöver hade han också arbetat övertid fram till troligtvis någon gång omkring klockan 03.00 mot den 1 mars.

Vid det aktuella tillfället hade han tillsammans med andra medarbetare från narkotikaroteln under ledning utav kriminalkommissarien

varit sysselsatta med ett specialarbete i avsikt att kartlägga kokainets utbredning i Stockholm. Av den anledningen hade gruppen som sysslade med detta varit placerad på Kungsholmsgatan 37, 7 trappor. Dom hade således vid denna tidpunkt inget direkt samröre med narkotikaroteln där dom arbetade.

Auk KE 10413 All408

Pol-1989-02-09 A11410-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Vid det aktuella tillfället hade dom i huvudsak sysslat med spaning mot personer, vilka höll till i en lokal på söder som kallades för Söderhallen. Så hade också varit fallet under fredagskvällen den 28 februari. |sssssssss kan i nuläget inte exakt erinra sig när han lämnade roteln för att åka till söder, men det bör ha varit någon gång efter klockan 17.00. Vid tillfället hade han ensam disponerat en leasad bil. Han kan dock i nuläget inte komma ihåg vad för slags bil eller vad det varit för färg på denna. Bilen hade troligen varit leasad ifrån Södra Biluthyrningen på söder.

Vad beträffar kommunikation mellan personerna i gruppen, så hade dom troligen använt sig utav den japanska radion, Avitec. I[MASKATM] nämner dock att möjligheten finns att dom vid detta tillfälle använt sig utav det sk system 80. I det fall dom gjort detta så hade genom ODL öppnats en kanal för deras eget bruk. Denna apparat hade dock varit ganska klumpig att hantera, varför dom troligen istället använt sig utav Avitecen. Även genom denna apparat hade dom möjlighet att få kontakt med ledningscentralen, eftersom dessa kunde lyssna på en kanal, nämligen kanal 222. Utrustning för detta fanns således i ledningscentralen.

För att härefter fortsätta på arbetsuppgifterna under fredagskvällen, så hade

för sin egen del suttit i bilen någonstans på Medborgarplatsen. Han tror att han befunnit sig på denna plats under hela kvällen och i varje fall fram till ungefär klockan 24.00. Han vet också att någon gång under kvällen och troligen någon gång mellan 23.00 - 23.30-tiden hade han blivit uppmärksam på två personer, en man och en kvinna, som var i färd med att bryta sig in i en bil. I samband med att dessa personer tagit sig in i bilen och gjort försök att starta densamma, hade tagit kontakt med kollegan som befann sig på en annan plats i närheten. hade vid denna tidpunkt tjänstgjort i uniform och haft en målad polisbil till förfogande.

hade av den anledningen tagit kontakt med för att denne genom sin kommunikationsradio skulle ta kontakt med någon annan radiobil för att få en sådan till platsen och gripa biltjuvarna. Detta hade också skett. En radiobil hade kommit till

Pol-1989-02-09 A11410-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

platsen.

minns också att även några kvarterspoliser kommit till platsen och hjälpt till med gripandet utav biltjuvarna.

själv hade inte deltagit i detta.

Dom gripna biltjuvarna hade sedermera transporterats upp till kriminalavdelningen utav den radiobil som kommit till platsen. I[MAS] själv hade inte åkt in till kriminalavdelningen för att avrapportera händelsen. Däremot nämner han att möjligen kan ([MASK] ha gjort detta vid det här tillfället. Möjligheten finns dock också att ſssssss avrapporterat det hela vid ett senare tillfälle, d v s senare under kvällen eller möjligen dagen efter.

Troligtvis cirka trettio minuter efter att biltjuvarna gripits hade över kommunikationsradion åter tagit kontakt med

([MASK] hade därvid fört ett något krystat samtal om att exempelvis OP är skjuten och då han inte fick ([MASKATM] att begripa detta så hade han klämt till med att högsta chefen skulle vara skjuten.

hade fortfarande inte riktigt förstått vad sssss åsyftade med det hela. Av den anledningen hade dom kommit att sammanträffa senare och därvid hade (ssssss närmare förklarat att det var Olof Palme som blivit skjuten inne någonstans i Stockholm. Av den anledningen hade hela gruppen bestämt sig för att ta kontakt med ledningscentralen för att erbjuda sina tjänster i det fall det skulle behövas. Han tror att det varit ſssssss som vid tillfället tagit kontakt med ledningscentralen via den mobila telefon som han medförde i polisbilen. I varje fall tror [MASKAT] att ([MASK] medfört en sådan telefon vid tillfället. I annat fall hade tagit kontakten med ledningscentralen via den fasta radioutrustning som fanns i bilen.

Han kan inte med bestämdhet säga när exakt denna kontakt togs, men han gör en bedömning att det bör ha legat någon gång omkring klockan 24.01. tiden. I anledning av detta hade det blivit bestämt att dom skulle åka in till centrala Stockholm för att där hjälpa till med något nedslag på en spelklubb. Den spelklubb som då hade varit aktuell hade varit spelklubb Oxen på Oxtorgsgatan.

kan i nuläget inte

Pol-1989-02-09 A11410-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

exakt erinra sig vilka som skulle göra detta nedslag på spelklubben, möjligen skulle det kunna ha varit någon form utav pikétstyrka eller liknande. Han kommer i nuläget inte ihåg chefen som skulle handha det hela. I vilket fall hade det blivit bestämt att dom skulle sammanträffa med ordningskollegorna vid Drottninggatan och Sergels Torg.

påpekar att han inte är säker på vilka slags kollegor som dom skulle sammanträffa med inne i centrala delarna av Stockholm. Det behöver således inte ha rört sig om någon pikétstyrka utan det kan ha varit civila kollegor eller vanliga ordningskollegor eller också möjligen en pikétstyrka.

I vilket fall så hade, såvitt Segersten kommer ihåg, hela gruppen ifrån söder åkt in till Stockholm. Dom som då åkt in hade varit, förutom själv, kollegan

och ytterligare en ordningskollega som haft med sig i den målade polisbilen. Vidare så hade dom tagit med sig samtliga dom fordon som dom disponerat under kvällen.

Då dom kommit till den överenskomna mötesplatsen, så hade ingen mött.

hade därför åter tagit kontakt med ledningscentralen. Det besked som då kommit hade varit att dom skulle återgå till sin ordinarie tjänst, eftersom deras hjälp inte behövdes vid den aktuella klubben. Han tror att dom befunnit sig vid Drottninggatan - Sergels Torg under cirka 10 - 15 minuters tid innan dom fick beskedet att återgå. Han nämner också att i samband med att dom befunnit sig på denna plats, så hade dom fortfarande inte haft kännedom om var någonstans Olof Palme blivit skjuten. Ingen information hade kommit över dom radiosystem som dom disponerade.

Händelseutvecklingen härefter är något osäker på, möjligen kan dom, efter beskedet ifrån ODL, ha åkt tillbaka till söder, men möjligheten finns också att dom fortsatt direkt inne i dom centrala delarna av Stockholm. I så fall så har dom direkt åkt till Café Opera. Den person som varit aktuell att spana mot under den aktuella kvällen hade för vana

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-09 A11410-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

att besöka Café Opera, varför dom troligen varit till denna plats direkt. I vilket fall så vet att dom båda flickorna,

och gått in på Café Opera medan resten av personalen placerat ut sig i närheten eller runt om denna restaurang.

för sin egen del hade stått strax utanför Café Opera på ett sådant sätt att han kunde se in i lokalen från tjänstebilen.

Såvitt han nu kan komma ihåg, så har dom inte gjort några svängar i centrala delarna utav stan. I varje fall så har han inget minne utav detta. Han har heller inget minne av att dom skulle ha följt några personer i dom centrala delarna. Å andra sidan kan han heller inte i dagsläget med säkerhet minnas huruvida dom följt objektet hem till bostaden efter besöket på Café Opera. Detta har dock varit vanligt vid andra tillfällen och han kan av den anledningen inte utesluta att det blivit så också under den aktuella kvällen.

är osäker på när dom avslutade arbetet för kvällen, men han bedömer att detta bör ha skett någon gång mellan klockan 03.00 - 04.00. Han tror att han direkt åkt hem till sin bostad på ([MASKA]. Med andra ord så har han inte heller vid denna tidpunkt gjort någon sväng i dom centrala delarna av Stockholm.

I övrigt vad han kommer ihåg från den aktuella kvällen, så hade han reagerat över att ingen information kommit över radiosystemen i anledning av Olof Palme. Han minns också att en utav dom såda flickorna, I[MASK] och [MAS], häftigt reagerat på beskedet att Olof Palme varit skjuten. En utav flickorna hade reagerat på så sätt att hon helst skulle ha velat åka hem och avsluta arbetet.

Tillfrågad om iakttagelser av såväl fordon som personer under kvällen, i samband med att dom befunnit sig vid Café Opera, så kan

i nuläget inte komma ihåg någonting utav detta. I varje fall så hade ingenting inträffat eller någonting som han reagerat över under kvällen.

Pol-1989-02-09 A11410-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Polisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmál

07 Avsnitt

08 Löpande nr

02. Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

telefon

04 Fortsättх

ningsblad 05

Uppgiftslämnare (efternamn och fornamn)

[MASKATM] 06

Utskriftsdatum

09 Brott med vilket uppgiften hor samman"

x Förhörsprot

Promemoria

10

sak

6. Vid det tillfälle då dom stått parkerade vid Drottninggatan - Sergels Torg, så hade i varje fall Joch någon mer varit ur sina tjänstebilar. Dom hade således befunnit sig utanför dessa. Han kan däremot inte påminna sig att dom i samband med detta skulle ha haft någon radiokommunikation med andra i gruppen eller med ledningscentralen.

Förhöret avslutas kl 11.10.

[MASKATM] har åhört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Johnny Karlsson Krinsp

dsb

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-09 A11410-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf