Uppslag:A11412-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11412-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL:   (KOKAIN),ANKN KE10413,A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: P130-00 / A11408-00 / KE10413-00Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 09:25
Avslutat
1989-02-07 11:30


PROTOKOLL fört vid vittnesförhör med kriminal inspektören |[MASKATMASKATMAS] Anställd

Förhöret hållet vid rikskriminalen, tisdagen den 7 februari 1989, med början kl 09.25.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Johnny Karlsson,

rikskriminalen Förhörsvittne: Kriminalinspektör Dan Cederqvist,

rikskriminalen

har informerats om att han höres i anledning av mordet på Olof Palme och närmare beträffande sina förehavanden och iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

berättar att han tillsammans med andra kollegor från narkotikaroteln vid ovannämnda tidpunkt varit sysselsatta med att göra ett specialarbete för socialstyrelsen. Detta arbete hade gått ut på att kartlägga kokainets utbredning i bl a Stockholm.

Vad sedan gäller fredagen den 28 februari 1986, hade ([MASK] arbetat under kvällen. Han kan i nuläget inte erinra sig dom exakta tiderna, men han informeras därvid om att enligt ([MASK] på narkotikaroteln, så har han varit i tjänst från klockan 17.00 och enligt lista fram till klockan 01.00. ([MASK] tror att dessa tider kan vara dom riktiga.

För den grupp där ingick hade fungerat som chef, [MASKA]

I den grupp som sedan arbetat i hade varit ytterligare kollegor och han nämner därvid ifrån narkotikaroteln, och vidare några personer inlånade ifrån vaktdistrikt i Stockholm såsom

och

Till detta Auk LE10413 A

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

kommer ytterligare en person, vilken var inlånad ifrån Norrmalms polisdistrikt. återkommer om detta senare i förhöret.

Vid förhörets början har tillgång till dom spaningsrapporter som skrevs under kvällen den 28 februari respektive den 1 mars 1986. Dessa spaningsrapporter är skrivna utav dom personer som tidigare uppräknats och som ingick i den grupp där själv ingick.

Vad sedan gäller dom tidpunkter som kommer att omnämnas i förhöret är

i nuläget osäker på dessa tidpunkter. Han kan således inte med exakthet bestämma dom olika aktiviteterna under kvällen tidsmässigt. Tidsuppgifterna får således ses som ungefärliga.

För att sedan gå till händelseutvecklingen under kvällen den 28 februari, så berättar att för sin egen del hade han tjänstgjort i uniform eller rättare sagt en polisoverall, vidare hade han tjänstgjort i målad polisbil under kvällen. Till hjälp hade han haft en manlig yngre kollega ifrån Norrmalms polisdistrikt. Han kan i nuläget inte erinra sig dennes namn.

Till detta skall sägas att och övriga i den grupp där han ingick hade för tillfället varit inhysta i lokaler på Kungsholmsgatan 37, 7 trappor, dom hade således ingen direktkontakt med narkotikaroteln i samband med att dom gjorde detta specialarbete. Med andra ord hade dom samlats innan avgång på Kungsholmsgatan 37.

tror att han efter den s k utsättningen av någon blev nedkörd till Norrmalms polisdistrikt för att där hämta ut den målade polisbilen och vidare få med sig den kollega ifrån VD 1 som var avtalat. Efter detta hade dom åkt till söder och parkerat polisbilen på en parkeringsplats avsedd för polisbilar för Södermalmspolisen. Dom hade där stått parkerade i närheten utav en befintlig korvkiosk.

Som tidigare nämnts är han osäker på tiderna, men med ledning utav spa

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

ningsrapporterna bedömer klockan 19.00-tiden.

att dom bör ha varit på plats omkring

Vad sedan gäller övriga i gruppen, så känner till att ensam, hade suttit i en buss mittemot Söderhallen. Söderhallen hade varit den plats mot vilken intresset för kvällen varit riktat. Beträffande den buss som ([MASKATM] satt i så är denna buss fortfarande i bruk på narkotikaroteln, varför ([MASK] inte vill närmare beskriva denna buss, men uppgifterna finns tillgängliga i det fall det skulle behövas.

Vad gäller övriga i gruppen, så kommer ihåg att i varje fall

hade stått parkerad på en parkeringsplats på Medborgarplatsen.

Vidare har han ett minne av att två inlånade flickor ifrån vaktdistrikten, dvs

och

befunnit sig inne på själva Söderhallen. Han tror att dom tillbringat i stort sett hela kvällen i denna lokal.

För sin kommunikation med övriga i gruppen hade tillgång till radiosystemet 80 och vidare system 70 som fanns i den målade polisbilen. Utöver detta hade han också en mobiltelefon. I huvudsak hade radiosambandet skötts på system 80. Dom hade för sitt arbetes skull haft en egen kanal på system 80, vilket öppnades ifrån ledningscentralen.

seFör att sedan gå framåt i tiden under kvällen, så kan inte i nuläget erinra sig någon exakt tid, men med ledning av vad nare har berättat, så hade han omkring klockan 22.40 - 22.45-tiden tagit kontakt med övriga i gruppen och begärt hjälp eftersom han på Medborgarplatsen observerat en person som höll på att bryta sig in i en bil. Denne person hade, efter att han kommit in i bilen, inte fått igång densamma. I samband med att hört detta, så hade han tillsammans med kollegan ifrån VD 1, åkt ifrån sin observationsplats och i riktning mot Malmen. Han hade i närheten utav denna kommit i kontakt med två stycken kvarterspoliser, vilka han ombad gå till Medborgarplatsen i anledning av inbrottet i bilen. Dessa två kvarterspoliser hade sedermera gripit

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

två stycken personer i bilen. har också för sig att en annan ordningspolisbil kommit till platsen och fört inbrottstjuvarna till kriminalen. Huruvida sedan också åkt in till kriminalavdelningen för att skriva av sina iakttagelser är något som är något osäker på. Möjligheten finns dock att det varit på detta sätt.

Som tidigare nämnts hade fått tidsuppgiften ifrån

och detta har skett i samband med att dom diskuterat detta efter den 28 februari. Dom hade då kommit fram till att ovannämnda händelse med inbrottet i bilen bör ha skett cirka 30 minuter innan mordet på Palme ägde rum. Tiden är dock inte helt exakt.

Bortsett ifrån att

möjligen varit in till kriminalavdelningen under kvällen, så har ingen kännedom om att någon övrig i gruppen varit in till själva city i Stockholm under kvällen, i varje fall inte fram till 24.00-tiden.

För att återgå till själva händelseförloppet under kvällen så hade lin tillsammans med kollegan återvänt till polisens parkeringsplats efter händelsen med biltjuven.

Han är fortfarande osäker på tider, men möjligen omkring klockan 00.15 - 00.20-tiden hade två stycken uniformerade kollegor kommit fram till polisbilen, varvid ſssssss vevat ner rutan och pratat med de två. I[MASK] har för sig att det varit han som kört polisbilen under kvällen, eftersom ordningskollegan inte visste hur man körde under ett sådant arbete som var för handen. I varje fall så hade dom två poliserna begärt att få bli körda in till Norrmalms vaktdistrikt. Dom hade också berättat att dom haft avbrott på VD 3. hade dock avböjt detta och i någon krystad formulering förklarat att dom varit upptagna med annat arbete. I vilket fall så hade det hela avslutats med att kollegorna berättat att Olof Palme var mördad. hade själv till att börja med inte trott på dessa uppgifter, men på det sätt som kollegorna stått på sig och berättat om detta, så hade insett att det varit allvar. Han nämner

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

också i det här sammanhanget att han inte på något sätt hade hört om detta tidigare över dom radiosystem som han haft tillgängliga i bilen.

I anledning av den information som fått så hade han tagit kontakt med ledningscentralen. Han hade för dessa berättat att dom hade folk disponibla på söder och även meddelat numret till den telefon som fanns i bilen. Någon arbetsuppgift hade inte lämnats dom vid detta tillfälle, utan ODL hade lovat att återkomma.

hade härefter tagit kontakt med

och

och förklarat i krystade ordalag att någonting var på gång. Dom hade i samband med detta bestämt sig för att sammanträffa på Medborgarplatsen. Så kom också att ske. I samband med att dom sammanträffat där hade ODL tagit kontakt med på telefon. bedömer att detta bör ha skett cirka 10 - 20 minuter efter att han först ringt upp ledningscentralen. I varje fall så hade ledningscentralen begärt att och övriga i hans grupp skulle bedriva en form utav förspaning mot en spelklubb på Oxtorgsgatan.

I det sammanhanget kan nämnas att inte vid detta tillfälle hade någon som helst kännedom om att andra kollegor på narkotikaroteln bedrivit spaning mot den aktuella spelklubben och innehavare av densamma. Inte heller hade han vid detta tillfälle någon kännedom om att det fanns telefonavlyssning mot klubben. Detta är något som han fått klart för sig först senare.

För att sedan återgå till samtalet med ODL, så hade bestämts att och övriga i gruppen skulle sammanträffa med en poliskommissarie

_på en plats i närheten utav Oxtorget.

Efter att detta var bestämt hade någon tid gått åt för att plocka ner bl a bussen som stått utställd utanför Söderhallen. Vidare hade någon person varit tvungen att gå dit och köra bort bussen. kan i nuläget inte erinra sig hur lång tid som förflutit, men i varje fall så

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

hade dom lämnat platsen så snart dom varit färdiga och därefter åkt in mot city.

Då dom kommit till den tidigare avtalade platsen hade | upptäckt att

inte befunnit sig på denna plats. Han hade därför ensam åkt fram Malmskillnadsgatan i riktning mot den plats där klubben var belägen. Då han kommit fram dit hade han upptäckt en pikétbuss och då förstått att någon förspaning inte varit aktuell. Istället hade |ssssss stigit ur polisbilen och gått in på spelklubben. Denna klubb hade varit belägen på Oxtorgsgränd mittemot en affär som drivs utav Husonföretagen.

Inne på klubben hade sammanträffat med poliskommissarie Han hade i samband med detta lagt märke till att det inne i lokalen fanns andra uniformerade kollegor och även att det fanns civila personer i lokaliteterna. Han kan i dagsläget inte exakt komma ihåg vad för personer som befunnit sig på klubben, men utav dom civlister som han lagt märke till så hade han gjort bedömningen att det varit s k pundare. Han hade inte känt igen någon utav dom personer som befunnit sig på klubben bortsett ifrån kollegan ([MASKAT]. Han gör bedömningen att det tillsammans med poliserna varit cirka ett tiotal personer på klubben. Det skall också sägas att uppmärksammat att det varit flera rum på den s k klubben och att han själv endast besökt det första rummet man kommer till då man kommit in på själva klubben. Han kan således inte uttala sig om hur många personer eller vad för slags personer som befunnit sig i övriga utrymmen.

bedömer att han endast varit in på klubben i cirka 2 - 3 minuters tid. Under denna tidsperiod har han fått klart för sig, genom att deras närvaro inte varit nödvändig, varför gjort bedömningen att han skulle lämna platsen.

Till detta kan nämnas att vid denna tidpunkt inte visste till utseende vem

var, vilken drev den aktuella spelklubben. Han känner dock denne person till namn, men som sagt, inte till utseende. Inte

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

heller kände han vid denna tidpunkt varesig till namn eller utseende den s k 41-åringen eller Christer Pettersson, Sålunda kan dessa personer ha befunnit sig på klubben, utan att för den skull skulle ha reagerat över detta. Han kan dock i nuläget inte påminna sig att han sett dessa personer på klubben, med ledning av att han vid ett senare skede har sett foton på såväl

som Christer Pettersson.

[MAS] hade sedermera tagit kontakt med ledningscentralen och förklarat att dom inte var behövliga på klubben. Han hade även meddelat ledningscentralen att dom stod till tjänst i det fall dom skulle behövas på annat håll. Någon arbetsuppgift hade dom dock inte erhållit, varför

och övriga i gruppen återgått till det spaningsarbete dom tidigare sysslat med under kvällen.

Till detta kan läggas att i varje fall vid tidpunkten, då han besökt klubben, inte kört varesig på Kungsgatan eller på Sveavägen i närheten utav mordplatsen. Han kan dock i nuläget inte exakt redogöra för vilka gator dom färdats på i samband med att dom åkt till klubben och därifrån.

Han har heller inte i dagsläget exakt reda på var dom återknöt spaningarna i sitt ärende. Möjligen kan det vara så, att han återvände till söder för att därefter följa den person som var aktuell in till stan igen och Café Opera. Möjligen kan det också vara så att dom direkt tog upp spaningen vid Café Opera, eftersom dom vid det tillfället eventuellt fått reda på att objektet flyttat sig ifrån Söderhallen till Café Opera. Objektet i detta fall hade varit en person som heter 1. Information om att eventuellt flyttat sig hade dom i så fall fått utav dom båda flickor som befunnit sig inne i Söderhallen, dvs

och

I vilket fall så vet att han efter besöket på spelklubben, hamnat utanför Grand Hotell i Stockholm. Vidare att flickorna

och följt med objektet in på Café Opera.

Ex 2: Till spaningschefens pårm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Han kan i nuläget inte redogöra för var övriga i gruppen befunnit sig i samband med att spaningen flyttat sig till Café Opera. Han vet dock att

vid något tillfälle också befunnit sig nere vid Grand Hotell, men han kan i nuläget inte erinra sig några tider för detta.

Han kan heller inte exakt redogöra för dom rörelser dom haft under resterande del utav kvällen. Han tror i varje fall att dom följt objektet ifrån Café Opera och hem till bostaden i [MASKA] någon gång senare under natten. Han har också ett minne av att det varit bråk inne på Café Opera under kvällen.

Han har också en minnesbild av, att i samband med att dom följde objektet ifrån Café Opera och hem till

så hade dom färdats Sveavägen norrut. Tidsmässigt bedömer han att detta borde ha varit någon gång omkring klockan 02.30-tiden.

Efter att dom avlämnat objektet i bostaden, så hade dom återvänt till kriminalavdelningen, d v s på Kungsholmsgatan 37. Där hade dom sedermera skrivit av sig sina iakttagelser under kvällen. hade också tagit telefonkontakt med kriminalkommissarien Irvell, vilken då kommit i tjänst på grund utav mordet på Palme. hade erbjudit sig och övriga i gruppen att deltaga i eventuellt arbete som skulle utföras under natten, men detta hade avböjts. Istället hade och övriga avslutat tjänsten och åkt hem

tror att han varit i kontakt med Irvell omkring klockan 04.00tiden på morgonen den 1 mars. Efter att han erhållit beskedet att dom kunde åka hem, så hade | i en tjänstebil tagit sig till bostaden. I samband med detta hade han också kört hem

till hennes bostad och troligen hade han också kört hem

Han kan i dagsläget inte erinra sig vilken bil han använt i samband med att han gjort denna resa.

vill komplettera tidigare uppgifter beträffande

och den

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf

Polisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG | grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Lopande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

telefon

Uppgiftslamnare (efternamn och förnamn)

04 Fortsättningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

x Forhörsprot

Promemoria

10

sak

9. buss som han disponerade under kvällen. Jär nämligen något osäker på huruvida bussen varit med in till centrala delarna av stan, i samband med att dom gjort besöket på spelklubben. Möjligen kan bussen ha blivit kvar på söder i samband med att dom avreste därifrån. I det fallet hänvisar till

uppgifter.

I övrigt vad dom exakt disponerat för bilar under kvällen och natten är något som han i nuläget inte exakt kan redogöra för. Han vet att dom bl a haft leasade bilar, men det kan också vara så att dom lånat någon bil ifrån den s k bunkern.

Förhöret avslutas kl 11.30.

har åhört indikteringen av bandet och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Johnny Karlsson Krinsp

O /sb

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-07 A11412-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.PDF.pdf