Uppslag:A11415-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11415-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL= Monica T   (KOKAIN), ANKN KE10413,A11408
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / KE10413-00Kort sammanfattning
Förhör med projektassistent Monica T
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 14:00
Avslutat
1989-02-07 14:40


PROTOKOLL fört vid förhör med projektassistent

3 tr. ;

2

tfn

Anställd

Stockholm, tfn

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, tisdagen den 7 februari 1989, med början kl 14.00.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

informeras om att hon höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

skall närmast höras i anledning av hennes arbetsuppgifter fredagen den 28 februari 1986.

var vid denna tidpunkt anställd inom Stockholms polisdistrikt med placering på tredje vaktdistriktet.

tjänstgjorde under sin alterneringstjänstgöring vid narkotikaroteln i Stockholm. Efter avslutad alternering och efter det att hon blivit placerad på tredje vaktdistriktet så blev hon vid årsskiftet 1985/ 1986 inkommenderad till narkotikaroteln för speciella uppgifter. Han skulle främst ingå i en specialgrupp som skulle i Stockholm. Inriktningen kom att läggas främst på Även andra objekt blev sedermera aktuella.

Tillfrågad om vilka andra befattningshavare han regelmässigt arbetade tillsammans med, uppger hon att dessa var

och

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

Fredagen den 28 februari 1986 så tjänstgjorde sannolikt mellan kl 17.00 - 01.00. Detta alltså enligt den planerade listan.

Enligt hennes minnesbild så anlände hon till KSN:s lokaler någon gång vid 17.00-tiden på kvällen och träffade då övriga kollegor. Man hade därefter genomgång av arbetet och som hon minns det, så begav man sig vid 21.00tiden till

där man skulle

tillfrågas om hon den här kvällen besökte tk-rummet eller kan ha någon uppfattning om vem som satt där, men uppger att så ej är fallet.

Beträffande färden ut till

så tror

att hon och åkte med

Vilken bil han disponerade vid det här tillfället minns hon inte säkert, men uppger att han ofta använde sig av en Volkswagen Passat. Det var alltså ett polisverket tillhörigt civilt fordon.

Under kvällen kom att arbeta tillsammans med

Dom vistas inne på

där dom Denna typ av

har dom bedrivit vid både tidigare och senare tillfällen, varför situationen i sig inte var speciell.

kan inte erinra sig att något speciellt inträffade på den här kvällen. Hon har inget minne av att dom lämnade lokalen under någon period för att exempelvis

Någon gång vid 23.30-tiden så tror

att hon och lämnade lokalen och sammanträffade med

någonstans på gatan utanför. Då de kley in i hans tjänstefordon så sade han att Palme var skjuten. Både

och ställde sig något tvivlande till den här uppgiften, men enligt vad minns, så slog man på rundradion i bilen och fick då via riksnyheterna höra samma besked.

I samband med det här så var det någon i gruppen som anmälde gruppen till ledningscentralen och ställde den till förfogande. Man fick någon typ av

Ex 2:

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

besked om att bege sig ner till Sergelarkaden där man skulle samlas.

kan inte erinra sig vilken väg man körde ner till Sergelarkaden. Hon är inte heller helt säker på exakt var någonstans man kom att stanna nere i city.

Beträffande gruppens ianspråkstagande så har

inget minne av att någon annan än

blev ianspråkstagen för att deltaga i något tillslag på en klubb. Vilken klubb eller vad adressen var minns inte

har inget minne av att dom sammanträffade med några andra kollegor, civila eller uniformerade, nere i city. Beträffande aktiviteterna efter denna tidpunkt så har hon ett minne av att man snurrade runt en del nere i city innan man begav sig till

för att där försöka att

Detta i anledning av att dom personer som tidigare vistats på

ofta åkte till efter att man stängt den lokalen.

uppskattar tidpunkten för ankomsten till

till cirka 01.00. Man parkerade då fordonet någonstans på Arsenalsgatan i närheten av Operan.

och gick in på

medans stannade kvar utanför i fordonet. Eventuellt kan också narkotikarotelns vinröda buss av märket Chevrolet ha funnits på platsen.

Huruvida man träffade på några av de aktuella

inne på den här kvällen kan

inte minnas. Hon minns dock att musiken tystnade och att stämningen blev aningen dämpad på detta sannolikt i anledning av att nyheten om mordet på Olof Palme hade spridit sig. Eventuellt kan det också vara så, att man stängde tidigare i anledning av detta. Efter uppskattningsvis en timme, så lämnade och och blev hemskjutsade.

minns att skjutsade hem henne till hennes dåvarande bostad på i Stockholm. Huruvida var med på denna färd, det

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

minns inte

tillfrågas om hon har någon minnesbild av att man från skulle ha åkt upp i de centrala delarna och eventuellt skulle ha passerat mordplatsen på Sveavägen. Hon uppger sig ej ha något minne av detta. Hon har inte heller tidigare under kvällen något minne av att hon skulle ha passerat förbi vid mordplatsen. Detta skulle i så fall ha skett innan man begav sig till

vid 01.00-tiden.

tillfrågas om hon har talat med andra kollegor på KSN om händelsen i efterhand. Hon uppger att så givetvis är fallet. Hon har dock inte hört någon säga att dom varit i närheten av mordplatsen eller gjort några speciella iakttagelser i samband med att brottet inträffade.

På fråga angående klädsel, så uppger

att hon inte alls kan minnas vad hon bar denna kväll. Detsamma gäller för

Den hörda är 170 cm lång, smal kroppsbyggnad, ljusblont kortklippt hår.

uppger att de tidsangivelser hon lämnat kan vara felaktiga. Hon uppger att det är ytterst svårt att minnas exakta tidpunkter då den här typen av arbetsuppgifter ut fördes vid så många olika tillfällen. Hon tror dock att de uppgivna tidsintervallerna är någorlunda riktiga.

Förhöret avslutat kl 14.40.

Den hörda har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick,

Stockholm som ovan

Stellan Söderman Krinsp sb

Ex 2: Till spaningschefens (i

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf