wpu.nu

Uppslag:A11415-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989/04/11
Ad acta
1989/04/16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med projektassistent Monica Tärnåsen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 14:00
Avslutat
1989-02-07 14:40


PROTOKOLL fört vid förhör med projektassistent  Monica Tärnåsen , - tfn

Anställd Stockholm, tfn

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, tisdagen 1989-02-07 14:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,rikskriminalen
Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Tärnåsen  informeras om att hon höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

 Tärnåsen  skall närmast höras i anledning av hennes arbetsuppgifter fredagen 1986-02-28 .

 Tärnåsen  var vid denna tidpunkt anställd inom Stockholms polisdistrikt med placering på tredje vaktdistriktet.

 Tärnåsen  tjänstgjorde under sin alterneringstjänstgöring vid narkotikaroteln i Stockholm.

Efter avslutad alternering och efter det att hon blivit placerad på tredje vaktdistriktet så blev hon vid årsskiftet 1985/1986 inkommenderad till narkotikaroteln för speciella uppgifter.

Hon skulle främst ingå i en specialgrupp som skulle i Stockholm. Inriktningen kom att läggas främst på . Även andra objekt blev sedermera aktuella.

Tillfrågad om vilka andra befattningshavare hon regelmässigt arbetade tillsammans med, uppger hon att dessa var , , , , och .

Anknytning: KE10413, A11408

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med projektassistent  Monica Tärnåsen , - tfn

Anställd Stockholm, tfn

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, tisdagen 1989-02-07 14:00 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,rikskriminalen
Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Tärnåsen  informeras om att hon höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

 Tärnåsen  skall närmast höras i anledning av hennes arbetsuppgifter fredagen 1986-02-28 .

 Tärnåsen  var vid denna tidpunkt anställd inom Stockholms polisdistrikt med placering på tredje vaktdistriktet.

 Tärnåsen  tjänstgjorde under sin alterneringstjänstgöring vid narkotikaroteln i Stockholm.

Efter avslutad alternering och efter det att hon blivit placerad på tredje vaktdistriktet så blev hon vid årsskiftet 1985/1986 inkommenderad till narkotikaroteln för speciella uppgifter.

Hon skulle främst ingå i en specialgrupp som skulle i Stockholm. Inriktningen kom att läggas främst på . Även andra objekt blev sedermera aktuella.

Tillfrågad om vilka andra befattningshavare hon regelmässigt arbetade tillsammans med, uppger hon att dessa var , , , , och .

Anknytning: KE10413, A11408

Fredagen 1986-02-28 så tjänstgjorde  Tärnåsen  sannolikt mellan klockan 17:00-01:00 .Detta alltså enligt den planerade listan.

Enligt hennes minnesbild så anlände hon till KSN:s lokaler någon gång vid 17:00 -tiden på kvällen och träffade då övriga kollegor.

Man hade därefter genomgång av arbetet och som hon minns det, så begav man sig vid 21:00 -tiden till där man skulle .

 Tärnåsen  tillfrågas om hon den här kvällen besökte TK-rummet eller kan ha någon uppfattning om vem som satt där, men uppger att så ej är fallet.

Beträffande färden ut till så tror  Tärnåsen  att hon och åkte med .

Vilken bil han disponerade vid det här tillfället minns hon inte säkert, men uppger att han ofta använde sig av en Volkswagen Passat. Det var alltså ett Polisverket tillhörigt civilt fordon.

Under kvällen kom  Tärnåsen  att arbeta tillsammans med . Dom vistas inne på där dom .

Denna typ av har dom bedrivit vid både tidigare och senare tillfällen, varför situationen i sig inte var speciell.

 Tärnåsen  kan inte erinra sig att något speciellt inträffade på den här kvällen. Hon har inget minne av att dom lämnade lokalen under någon period för att exempelvis .

Någon gång vid 23:30 -tiden så tror {{Maskat|Text=[[Monica Tärnåsen|Tärnåsen]}} att hon och lämnade lokalen och sammanträffade med någonstans på gatan utanför. Då de klev in i hans tjänstefordon så sade han att Palme var skjuten.

Både  Tärnåsen  och ställde sig något tvivlande till den här uppgiften, men enligt vad  Tärnåsen  minns, så slog man på rundradion i bilen och fick då via riksnyheterna höra samma besked.

I samband med det här så var det någon i gruppen som anmälde gruppen till ledningscentralen och ställde den till förfogande. Man fick någon typ av

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

Fredagen 1986-02-28 så tjänstgjorde  Tärnåsen  sannolikt mellan klockan 17:00-01:00 .Detta alltså enligt den planerade listan.

Enligt hennes minnesbild så anlände hon till KSN:s lokaler någon gång vid 17:00 -tiden på kvällen och träffade då övriga kollegor.

Man hade därefter genomgång av arbetet och som hon minns det, så begav man sig vid 21:00 -tiden till där man skulle .

 Tärnåsen  tillfrågas om hon den här kvällen besökte TK-rummet eller kan ha någon uppfattning om vem som satt där, men uppger att så ej är fallet.

Beträffande färden ut till så tror  Tärnåsen  att hon och åkte med .

Vilken bil han disponerade vid det här tillfället minns hon inte säkert, men uppger att han ofta använde sig av en Volkswagen Passat. Det var alltså ett Polisverket tillhörigt civilt fordon.

Under kvällen kom  Tärnåsen  att arbeta tillsammans med . Dom vistas inne på där dom .

Denna typ av har dom bedrivit vid både tidigare och senare tillfällen, varför situationen i sig inte var speciell.

 Tärnåsen  kan inte erinra sig att något speciellt inträffade på den här kvällen. Hon har inget minne av att dom lämnade lokalen under någon period för att exempelvis .

Någon gång vid 23:30 -tiden så tror {{Maskat|Text=[[Monica Tärnåsen|Tärnåsen]}} att hon och lämnade lokalen och sammanträffade med någonstans på gatan utanför. Då de klev in i hans tjänstefordon så sade han att Palme var skjuten.

Både  Tärnåsen  och ställde sig något tvivlande till den här uppgiften, men enligt vad  Tärnåsen  minns, så slog man på rundradion i bilen och fick då via riksnyheterna höra samma besked.

I samband med det här så var det någon i gruppen som anmälde gruppen till ledningscentralen och ställde den till förfogande. Man fick någon typ av

besked om att bege sig ner till Sergelarkaden där man skulle samlas.

 Tärnåsen  kan inte erinra sig vilken väg man körde ner till Sergelarkaden. Hon är inte heller helt säker på exakt var någonstans man kom att stanna nere i city.

Beträffande gruppens ianspråkstagande så har  Tärnåsen  inget minne av att någon annan än  Hans Brolin  blev ianspråkstagen för att deltaga i något tillslag på en klubb.

Vilken klubb eller vad adressen var minns inte  Tärnåsen .

 Tärnåsen  har inget minne av att dom sammanträffade med några andra kollegor, civila eller uniformerade, nere i city.

Beträffande aktiviteterna efter denna tidpunkt så har hon ett minne av att man snurrade runt en del nere i city innan man begav sig till  Café Opera  för att där försöka att .


Detta i anledning av att dom personer som tidigare vistats på  Söderhallen  ofta åkte till  Café Opera  efter att man stängt den lokalen.

 Tärnåsen  uppskattar tidpunkten för ankomsten till  Café Opera  till cirka 01:00 . Man parkerade då fordonet någonstans på Arsenalsgatan i närheten av Operan.

 Tärnåsen  och  Carina Sahlin  gick in på  Café Opera  medans stannade kvar utanför i fordonet.

Eventuellt kan också narkotikarotelns vinröda buss av märket Chevrolet ha funnits på platsen.

Huruvida man träffade på några av de aktuella inne på  Café Opera  den här kvällen kan  Tärnåsen  inte minnas.

Hon minns dock att musiken tystnade och att stämningen blev aningen dämpad på  Café Opera , detta sannolikt i anledning av att nyheten om mordet på Olof Palme hade spridit sig.

Eventuellt kan det också vara så, att man stängde tidigare i anledning av detta.

Efter uppskattningsvis en timme, så lämnade  Tärnåsen  och  Carina Sahlin  och blev hemskjutsade.

 Tärnåsen  minns att  Brolin  skjutsade hem henne till hennes dåvarande bostad på i Stockholm.

Huruvida  Carina Sahlin  var med på denna färd, det

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

besked om att bege sig ner till Sergelarkaden där man skulle samlas.

 Tärnåsen  kan inte erinra sig vilken väg man körde ner till Sergelarkaden. Hon är inte heller helt säker på exakt var någonstans man kom att stanna nere i city.

Beträffande gruppens ianspråkstagande så har  Tärnåsen  inget minne av att någon annan än  Hans Brolin  blev ianspråkstagen för att deltaga i något tillslag på en klubb.

Vilken klubb eller vad adressen var minns inte  Tärnåsen .

 Tärnåsen  har inget minne av att dom sammanträffade med några andra kollegor, civila eller uniformerade, nere i city.

Beträffande aktiviteterna efter denna tidpunkt så har hon ett minne av att man snurrade runt en del nere i city innan man begav sig till  Café Opera  för att där försöka att .


Detta i anledning av att dom personer som tidigare vistats på  Söderhallen  ofta åkte till  Café Opera  efter att man stängt den lokalen.

 Tärnåsen  uppskattar tidpunkten för ankomsten till  Café Opera  till cirka 01:00 . Man parkerade då fordonet någonstans på Arsenalsgatan i närheten av Operan.

 Tärnåsen  och  Carina Sahlin  gick in på  Café Opera  medans stannade kvar utanför i fordonet.

Eventuellt kan också narkotikarotelns vinröda buss av märket Chevrolet ha funnits på platsen.

Huruvida man träffade på några av de aktuella inne på  Café Opera  den här kvällen kan  Tärnåsen  inte minnas.

Hon minns dock att musiken tystnade och att stämningen blev aningen dämpad på  Café Opera , detta sannolikt i anledning av att nyheten om mordet på Olof Palme hade spridit sig.

Eventuellt kan det också vara så, att man stängde tidigare i anledning av detta.

Efter uppskattningsvis en timme, så lämnade  Tärnåsen  och  Carina Sahlin  och blev hemskjutsade.

 Tärnåsen  minns att  Brolin  skjutsade hem henne till hennes dåvarande bostad på i Stockholm.

Huruvida  Carina Sahlin  var med på denna färd, det

minns inte  Tärnåsen .

 Tärnåsen  tillfrågas om hon har någon minnesbild av att man från skulle ha åkt upp i de centrala delarna och eventuellt skulle ha passerat mordplatsen på Sveavägen.

Hon uppger sig ej ha något minne av detta. Hon har inte heller tidigare under kvällen något minne av att hon skulle ha passerat förbi vid mordplatsen.

Detta skulle i så fall ha skett innan man begav sig till vid 01:00 -tiden.


 Tärnåsen  tillfrågas om hon har talat med andra kollegor på KSN om händelsen i efterhand.

Hon uppger att så givetvis är fallet. Hon har dock inte hört någon säga att dom varit i närheten av mordplatsen eller gjort några speciella iakttagelser i samband med att brottet inträffade.

På fråga angående klädsel, så uppger  Tärnåsen  att hon inte alls kan minnas vad hon bar denna kväll. Detsamma gäller för .

Den hörda är 170 cm lång, smal kroppsbyggnad, ljusblont kortklippt hår.

 Tärnåsen  uppger att de tidsangivelser hon lämnat kan vara felaktiga.

Hon uppger att det är ytterst svårt att minnas exakta tidpunkter då den här typen av arbetsuppgifter utfördes vid så många olika tillfällen.

Hon tror dock att de uppgivna tidsintervallerna är någorlunda riktiga.

Förhöret avslutat klockan 14:40 .


Den hörda har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick,

Stockholm som ovan

Stellan Söderman
Krinsp

/sb

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

Pol-1989-02-07 1400 A11415-Förhör med Monica-T ang kokainärendet.pdf

minns inte  Tärnåsen .

 Tärnåsen  tillfrågas om hon har någon minnesbild av att man från skulle ha åkt upp i de centrala delarna och eventuellt skulle ha passerat mordplatsen på Sveavägen.

Hon uppger sig ej ha något minne av detta. Hon har inte heller tidigare under kvällen något minne av att hon skulle ha passerat förbi vid mordplatsen.

Detta skulle i så fall ha skett innan man begav sig till vid 01:00 -tiden.


 Tärnåsen  tillfrågas om hon har talat med andra kollegor på KSN om händelsen i efterhand.

Hon uppger att så givetvis är fallet. Hon har dock inte hört någon säga att dom varit i närheten av mordplatsen eller gjort några speciella iakttagelser i samband med att brottet inträffade.

På fråga angående klädsel, så uppger  Tärnåsen  att hon inte alls kan minnas vad hon bar denna kväll. Detsamma gäller för .

Den hörda är 170 cm lång, smal kroppsbyggnad, ljusblont kortklippt hår.

 Tärnåsen  uppger att de tidsangivelser hon lämnat kan vara felaktiga.

Hon uppger att det är ytterst svårt att minnas exakta tidpunkter då den här typen av arbetsuppgifter utfördes vid så många olika tillfällen.

Hon tror dock att de uppgivna tidsintervallerna är någorlunda riktiga.

Förhöret avslutat klockan 14:40 .


Den hörda har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick,

Stockholm som ovan

Stellan Söderman
Krinsp

/sb