wpu.nu

Uppslag:A11416-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989/04/11
Ad acta
1989/04/16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
tfn Anställd ( Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen den 15 februari 1989, med början kl 12.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-15 12:15
Avslutat


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektör  Stefan Holmén , - .

tfn

Anställd


Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen 1989-02-15 12:15 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Holmén  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

Holmén skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Holmén  tjänstgjorde vid denna tidpunkt vid narkotikaroteln i en operativ grupp. Detta innebär i stort att han hade yttre tjänst.

Beträffande den aktuella kvällen, alltså fredagen 1986-02-28 ,så uppger  Holmén  att han fullgjorde tjänst mellan klockan Tid|15:00-01:00}}.

Han är inte helt säker på vilka han arbetade_med den här kvällen, men uppger att det sannolikt är så, att och vilka båda tillhör hans grupp, också var i tjänst.

Beträffande arbetsuppgifter, så hade man ett spaningsärende som hade sin grund i Solna polisdistrikt. Mall:MaskatText=Holmén vill minnas att även personal från

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektör  Stefan Holmén , - .

tfn

Anställd


Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen 1989-02-15 12:15 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Holmén  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

Holmén skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Holmén  tjänstgjorde vid denna tidpunkt vid narkotikaroteln i en operativ grupp. Detta innebär i stort att han hade yttre tjänst.

Beträffande den aktuella kvällen, alltså fredagen 1986-02-28 ,så uppger  Holmén  att han fullgjorde tjänst mellan klockan Tid|15:00-01:00}}.

Han är inte helt säker på vilka han arbetade_med den här kvällen, men uppger att det sannolikt är så, att och vilka båda tillhör hans grupp, också var i tjänst.

Beträffande arbetsuppgifter, så hade man ett spaningsärende som hade sin grund i Solna polisdistrikt. Mall:MaskatText=Holmén vill minnas att även personal från

narkotikaroteln i Solna deltog i spaningen.

Han kan dock inte nu uppge hur många eller vilka från Solna pd som var involverade.

Han uppskattar dock att det kan ha rört sig någonstans mellan fyra och åtta personer från Solna.

Beträffande sina egna förehavanden, så har mycket vaga minnen om detta.

Han kan inte med säkerhet säga huruvida han satt vid telefonkontrollen eller inte. Han har dock inget direkt minne av att han skulle ha gjort så.

Han uppger däremot att det är möjligt att han har vistats i den s k bunkern i anledning att man hade "linor" liggande i det ärende som han arbetade med.

 Holmén  uppger att det i sådana lägen är mycket vanligt att även spanande personal vistas i bunkern för att direkt få aktuell information.

 Holmén  kan alltså inte med säkerhet säga vad han har sysslat med i varje fall fram till cirka 22:00 -tiden på kvällen.

Han har dock inget som helst minne av att han skulle ha vistats i Stockholm city under någon del av kvällen och då ärendet omfattade misstänkta personer boende dels på Huvudstagatan i Solna och dels i Bromma och dessutom en restaurang, vid namn Le Canard i Solna, så ser han inte någon direkt anledning till några aktiviteter i Stockholm city om det inte har varit så, att någon av de misstänkta personerna har rört sig där.

Han har dock inget som helst minne av att så skulle ha skett.

Någon gång under kvällen så fick man via TK:n uppgifter som ledde fram till ett beslut att en person skulle gripas vid en adress på Södermalm. Orsaken var att en narkotikaleverans misstänktes förberedas.

I anslutning till att den kunskapen kom till personalen så begav sig en grupp ut till den aktuella adressen.  Holmén  kan i dagsläget inte exakt minnas gatuadressen.

Under indikteringen så betonar att han har en säker minnesbild av att han befann sig i bunkern då tipset kom och att man åkte direkt från bunkern och ut till platsen för det gripande som sedermera kom att ske.

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

narkotikaroteln i Solna deltog i spaningen.

Han kan dock inte nu uppge hur många eller vilka från Solna pd som var involverade.

Han uppskattar dock att det kan ha rört sig någonstans mellan fyra och åtta personer från Solna.

Beträffande sina egna förehavanden, så har mycket vaga minnen om detta.

Han kan inte med säkerhet säga huruvida han satt vid telefonkontrollen eller inte. Han har dock inget direkt minne av att han skulle ha gjort så.

Han uppger däremot att det är möjligt att han har vistats i den s k bunkern i anledning att man hade "linor" liggande i det ärende som han arbetade med.

 Holmén  uppger att det i sådana lägen är mycket vanligt att även spanande personal vistas i bunkern för att direkt få aktuell information.

 Holmén  kan alltså inte med säkerhet säga vad han har sysslat med i varje fall fram till cirka 22:00 -tiden på kvällen.

Han har dock inget som helst minne av att han skulle ha vistats i Stockholm city under någon del av kvällen och då ärendet omfattade misstänkta personer boende dels på Huvudstagatan i Solna och dels i Bromma och dessutom en restaurang, vid namn Le Canard i Solna, så ser han inte någon direkt anledning till några aktiviteter i Stockholm city om det inte har varit så, att någon av de misstänkta personerna har rört sig där.

Han har dock inget som helst minne av att så skulle ha skett.

Någon gång under kvällen så fick man via TK:n uppgifter som ledde fram till ett beslut att en person skulle gripas vid en adress på Södermalm. Orsaken var att en narkotikaleverans misstänktes förberedas.

I anslutning till att den kunskapen kom till personalen så begav sig en grupp ut till den aktuella adressen.  Holmén  kan i dagsläget inte exakt minnas gatuadressen.

Under indikteringen så betonar att han har en säker minnesbild av att han befann sig i bunkern då tipset kom och att man åkte direkt från bunkern och ut till platsen för det gripande som sedermera kom att ske.

Hur många man var och vilka kan  Holmén  med säkerhet inte uppge.

Beträffande brukandet av fordon, så uppger han att det normalt är så att man använder sig av ett fordon per person, men att man i ett läge där man förväntar sig ett gripande också kan använda sig av en på polisverket officiellt registrerad bil och då möjligtvis åka två i den med tanke på en kommande transport.

Vilka fordon man använt sig av har  Holmén  inget minne av mer än att det var fordon som tillhörde narkotikaroteln.

Om personal från Solna deltagit vid detta gripande så har dom i så fall brukat egna fordon sannolikt inleasade av Solna polisdistrikt.

Beträffande omständigheterna i samband med det gripande som kom att ske på Södermalm, så har inga direkta minnen av detta.

Ett antagande är dock att ingenting uppseendeväckande skedde, utan att gripandet skedde under lugna och ordnade förhållanden. Huruvida man fick vänta länge på platsen innan gripandet skedde minns Holmén ej.

Direkt efter det att gripandet hade skett så åkte man in till kriminaljouren.

I samband med att den misstänkte skulle skrivas in och anmälan upprättades så fick  Holmén  och de övriga klart för sig att statsministern Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen.

Exakt vem som berättade det kan  Holmén  inte minnas, utan han minns det mer eller mindre så att en mycket förvirrad och kaosaktig stämning uppstod i kriminal jouren och att det började talas om att Palme hade blivit skjuten.

Vartefter tiden gick så blev situationen om möjligt ännu mer förvirrad och en samling högre uppsatta polistjänstemän började att anlända.

I anledning av det uppkomna läget, så anmäldes gruppen, där  Holmén  ingick, till kommissarien Linder för att vara till förfogande.

Det besked man fick var att man skulle avvakta i KSN:s lokaler på vidare order.

 Holmén  har minnet av att det var totalt sex man som ingick i den grupp som på detta vis anmäldes.

Efter detta så kom man att sitta i KSN:s lokaler fram till cirka 03:00 på morgonen 1986-03-01 . Då man ännu ej fått något besked eller några

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

Hur många man var och vilka kan  Holmén  med säkerhet inte uppge.

Beträffande brukandet av fordon, så uppger han att det normalt är så att man använder sig av ett fordon per person, men att man i ett läge där man förväntar sig ett gripande också kan använda sig av en på polisverket officiellt registrerad bil och då möjligtvis åka två i den med tanke på en kommande transport.

Vilka fordon man använt sig av har  Holmén  inget minne av mer än att det var fordon som tillhörde narkotikaroteln.

Om personal från Solna deltagit vid detta gripande så har dom i så fall brukat egna fordon sannolikt inleasade av Solna polisdistrikt.

Beträffande omständigheterna i samband med det gripande som kom att ske på Södermalm, så har inga direkta minnen av detta.

Ett antagande är dock att ingenting uppseendeväckande skedde, utan att gripandet skedde under lugna och ordnade förhållanden. Huruvida man fick vänta länge på platsen innan gripandet skedde minns Holmén ej.

Direkt efter det att gripandet hade skett så åkte man in till kriminaljouren.

I samband med att den misstänkte skulle skrivas in och anmälan upprättades så fick  Holmén  och de övriga klart för sig att statsministern Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen.

Exakt vem som berättade det kan  Holmén  inte minnas, utan han minns det mer eller mindre så att en mycket förvirrad och kaosaktig stämning uppstod i kriminal jouren och att det började talas om att Palme hade blivit skjuten.

Vartefter tiden gick så blev situationen om möjligt ännu mer förvirrad och en samling högre uppsatta polistjänstemän började att anlända.

I anledning av det uppkomna läget, så anmäldes gruppen, där  Holmén  ingick, till kommissarien Linder för att vara till förfogande.

Det besked man fick var att man skulle avvakta i KSN:s lokaler på vidare order.

 Holmén  har minnet av att det var totalt sex man som ingick i den grupp som på detta vis anmäldes.

Efter detta så kom man att sitta i KSN:s lokaler fram till cirka 03:00 på morgonen 1986-03-01 . Då man ännu ej fått något besked eller några
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-15 12:15
Avslutat
1989-02-15 13:05


PROTOKOLL fört vid förhör med  Stefan Holmén 


Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen 1989-02-15 12:15 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Holmén  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

 Holmén  skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Holmén  tjänstgjorde vid denna tidpunkt vid .

Beträffande den aktuella kvällen, alltså fredagen 1986-02-28 , så uppger  Holmén  .

Han är inte helt säker på vilka han arbetade_med den här kvällen, men uppger att det sannolikt är så, att
också var i tjänst.

Beträffande arbetsuppgifter, så hade man ett vill minnas att även personal från

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med  Stefan Holmén 


Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen 1989-02-15 12:15 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Holmén  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

 Holmén  skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Holmén  tjänstgjorde vid denna tidpunkt vid .

Beträffande den aktuella kvällen, alltså fredagen 1986-02-28 , så uppger  Holmén  .

Han är inte helt säker på vilka han arbetade_med den här kvällen, men uppger att det sannolikt är så, att
också var i tjänst.

Beträffande arbetsuppgifter, så hade man ett vill minnas att även personal från

.

Han kan dock inte nu uppge hur många eller vilka från .

Han uppskattar dock att det kan ha rört sig någonstans mellan fyra och åtta personer .

Beträffande
. Han kan inte med säkerhet säga huruvida han .

Han har dock inget direkt minne av att han skulle ha gjort så. Han uppger däremot att det är möjligt att han har vistats i liggande i det ärende som han arbetade med.

 Holmén  uppger att det i sådana lägen är mycket vanligt att även för att direkt få aktuell information.


.

Han har dock inget som helst minne av att han under någon del av kvällen och då ärendet omfattade

så ser han inte någon direkt anledning till
om det inte har varit så, att någon

Han har dock inget som helst minne av att så skulle ha skett.

Någon gång under kvällen så fick man via
.

Orsaken var att .

I anslutning till att den kunskapen kom till personalen så begav sig en grupp ut till den aktuella adressen.

 Holmén  kan i dagsläget inte exakt minnas gatuadressen.

Under indikteringen så betonar  Holmén  att han har en säker minnesbild av att han befann sig i
som sedermera kom att ske.

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

.

Han kan dock inte nu uppge hur många eller vilka från .

Han uppskattar dock att det kan ha rört sig någonstans mellan fyra och åtta personer .

Beträffande
. Han kan inte med säkerhet säga huruvida han .

Han har dock inget direkt minne av att han skulle ha gjort så. Han uppger däremot att det är möjligt att han har vistats i liggande i det ärende som han arbetade med.

 Holmén  uppger att det i sådana lägen är mycket vanligt att även för att direkt få aktuell information.


.

Han har dock inget som helst minne av att han under någon del av kvällen och då ärendet omfattade

så ser han inte någon direkt anledning till
om det inte har varit så, att någon

Han har dock inget som helst minne av att så skulle ha skett.

Någon gång under kvällen så fick man via
.

Orsaken var att .

I anslutning till att den kunskapen kom till personalen så begav sig en grupp ut till den aktuella adressen.

 Holmén  kan i dagsläget inte exakt minnas gatuadressen.

Under indikteringen så betonar  Holmén  att han har en säker minnesbild av att han befann sig i
som sedermera kom att ske.

Hur många man var och vilka kan  Holmén  med säkerhet inte uppge.

Beträffande brukandet av fordon, så uppger han att det normalt är så att man använder sig av ett fordon per person, men att man i ett läge där man förväntar sig ett gripande också kan använda sig av en på polisverket officiellt registrerad bil och då möjligtvis åka två i den med tanke på en kommande transport.

Vilka fordon man använt sig av har  Holmén  inget minne av mer än att det var fordon som .


Beträffande omständigheterna i samband med det
inga direkta minnen av detta.

Ett antagande är dock att ingenting uppseendeväckande skedde,
.

Huruvida man fick vänta länge på platsenoch de övriga klart för sig att statsministern Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen.

Exakt vem som berättade det kan  Holmén  inte minnas, utan han minns det mer eller mindre så att en mycket och att det började talas om att Palme hade blivit skjuten.

Vartefter tiden gick så blev situationen och en samling högre uppsatta polistjänstemän började att anlända.

I anledning av det uppkomna läget, så anmäldes gruppen, för att vara till förfogande.

Det besked man fick var att man skulle avvakta

Efter detta så kom man fram till cirka 1986-03-01 03:00 på morgonen.

Då man då ännu ej fått något besked eller några

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

Hur många man var och vilka kan  Holmén  med säkerhet inte uppge.

Beträffande brukandet av fordon, så uppger han att det normalt är så att man använder sig av ett fordon per person, men att man i ett läge där man förväntar sig ett gripande också kan använda sig av en på polisverket officiellt registrerad bil och då möjligtvis åka två i den med tanke på en kommande transport.

Vilka fordon man använt sig av har  Holmén  inget minne av mer än att det var fordon som .


Beträffande omständigheterna i samband med det
inga direkta minnen av detta.

Ett antagande är dock att ingenting uppseendeväckande skedde,
.

Huruvida man fick vänta länge på platsenoch de övriga klart för sig att statsministern Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen.

Exakt vem som berättade det kan  Holmén  inte minnas, utan han minns det mer eller mindre så att en mycket och att det började talas om att Palme hade blivit skjuten.

Vartefter tiden gick så blev situationen och en samling högre uppsatta polistjänstemän började att anlända.

I anledning av det uppkomna läget, så anmäldes gruppen, för att vara till förfogande.

Det besked man fick var att man skulle avvakta

Efter detta så kom man fram till cirka 1986-03-01 03:00 på morgonen.

Då man då ännu ej fått något besked eller några

arbetsuppgifter så kontaktades kriminaljouren och det överenskoms att alla skulle åka hem och återkomna nästa morgon vid 09:00 -tiden och då anmäla sig i kriminaljouren.

Ingen från den grupp där  Holmén  ingick kom alltså att lämna polishuset från det att man kom in och tills dess att man åkte hem vid 03:00-tiden .

Beträffande

och i samband därmed


delges dessa uppgifter, så uppfattar han detta som korrekt och överensstämmelse med verkliga förhållanden.

 Holmén  har ju som tidigare uppgivits under vare sig eftermiddagen eller kvällen 1986-02-28 .

.

Beträffande detta så har  Holmén  endast på omvägar hört att en

Huruvida var i tjänst eller inte vid tillfället har  Holmén  ingen uppfattning om.

Under indikteringen så påpekar  Holmén  har nått honom bara för några dar sedan. Han har alltså ingen uppfattning om huruvida detta är riktigt eller ej.

 Holmén  tillfrågas angående bärbar radioutrustning och uppger att man vid det här tillfället sannolikt använde sig av en bärbar apparat av japanskt ursprung och med fabrikatsbeteckningen Avitec.

Det är en radio som i stora delar ser ut som en Motorola och även denna är försedd med en svart kort antenn av gummi.

 Holmén  tillfrågad vidare om han har pratat med sin kollega

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

arbetsuppgifter så kontaktades kriminaljouren och det överenskoms att alla skulle åka hem och återkomna nästa morgon vid 09:00 -tiden och då anmäla sig i kriminaljouren.

Ingen från den grupp där  Holmén  ingick kom alltså att lämna polishuset från det att man kom in och tills dess att man åkte hem vid 03:00-tiden .

Beträffande

och i samband därmed


delges dessa uppgifter, så uppfattar han detta som korrekt och överensstämmelse med verkliga förhållanden.

 Holmén  har ju som tidigare uppgivits under vare sig eftermiddagen eller kvällen 1986-02-28 .

.

Beträffande detta så har  Holmén  endast på omvägar hört att en

Huruvida var i tjänst eller inte vid tillfället har  Holmén  ingen uppfattning om.

Under indikteringen så påpekar  Holmén  har nått honom bara för några dar sedan. Han har alltså ingen uppfattning om huruvida detta är riktigt eller ej.

 Holmén  tillfrågas angående bärbar radioutrustning och uppger att man vid det här tillfället sannolikt använde sig av en bärbar apparat av japanskt ursprung och med fabrikatsbeteckningen Avitec.

Det är en radio som i stora delar ser ut som en Motorola och även denna är försedd med en svart kort antenn av gummi.

 Holmén  tillfrågad vidare om han har pratat med sin kollega


Han uppger att han inte har gjort så.

 Holmén  tillfrågas då om han äger någon kännedom om att


 Holmén  uppger att han väl känner till att

en tid efter mordet på Palme varit


 Holmén  har dock fått uppfattningen att de jobbade med

 Holmén  har alltså ingen djupare kännedom om detta, men kan klart säga att ingen av

 Holmén  tillfrågas slutligen om han
fredagskvällen 1986-02-28 .
Det hade då mer avsikt på hur de polisiära rutinerna hade fungerat.har minnet att det här pappret skickades någonstans, men till vem och vad som sedan hände med detta vet han inte.

Han har också den minnesbilden

 Holmén  har inget ytterligare att tillägga i anledning av förhöret.

 Holmén  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas klockan 13:05 .

Stockholm som ovan

Stellan Söderman
Krinsp

/sb

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf

Pol-1989-02-15 A11416-00 Harry-Hedlund.pdf


Han uppger att han inte har gjort så.

 Holmén  tillfrågas då om han äger någon kännedom om att


 Holmén  uppger att han väl känner till att

en tid efter mordet på Palme varit


 Holmén  har dock fått uppfattningen att de jobbade med

 Holmén  har alltså ingen djupare kännedom om detta, men kan klart säga att ingen av

 Holmén  tillfrågas slutligen om han
fredagskvällen 1986-02-28 .
Det hade då mer avsikt på hur de polisiära rutinerna hade fungerat.har minnet att det här pappret skickades någonstans, men till vem och vad som sedan hände med detta vet han inte.

Han har också den minnesbilden

 Holmén  har inget ytterligare att tillägga i anledning av förhöret.

 Holmén  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas klockan 13:05 .

Stockholm som ovan

Stellan Söderman
Krinsp

/sb