Uppslag:A11416-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11416-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL=Holmén kriminalinspektörSOLNAARENDET),ANKN A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / P130-00Kort sammanfattning
  tfn   Anställd (        Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen den 15 februari 1989, med början kl 12.
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-15 12:15
Avslutat


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektör

 tfn Anställd (   Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, onsdagen den 15 februari 1989, med början kl 12.15.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning beträffande mordet på Olof Palme.

Holmén skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen den 28 februari 1986.

tjänstgjorde vid denna tidpunkt vid narkotikaroteln i en operativ grupp. Detta innebär i stort att han hade yttre tjänst.

Beträffande den aktuella kvällen, alltså fredagen den 28 februari 1986,

att han fullgjorde tjänst mellan klockan 15.00 - 01.00.

så uppger

Han är inte helt säker på vilka han arbetade_med den här kvällen, men uppger att det sannolikt är så, att

och

vilka båda tillhör hans grupp, också var i tjänst.

Beträffande arbetsuppgifter, så hade man ett spaningsärende som hade sin grund i Solna polisdistrikt. vill minnas att även personal från

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

narkotikaroteln i Solna deltog i spaningen. Han kan dock inte nu uppge hur många eller vilka från Solna pd som var involverade. Han uppskattar dock att det kan ha rört sig någonstans mellan fyra och åtta personer från Solna.

Beträffande sina egna förehavanden, så har mycket vaga minnen om detta. Han kan inte med säkerhet säga huruvida han satt vid telefonkontrollen eller inte. Han har dock inget direkt minne av att han skulle ha gjort så. Han uppger däremot att det är möjligt att han har vistats i den s k bunkern i anledning att man hade "linor" liggande i det ärende som han arbetade med. uppger att det i sådana lägen är mycket vanligt att även spanande personal vistas i bunkern för att direkt få aktuell information.

kan alltså inte med säkerhet säga vad han har sysslat med i varje fall fram till cirka 22.00-tiden på kvällen. Han har dock inget som helst minne av att han skulle ha vistats i Stockholm city under någon del av kvällen och då ärendet omfattade misstänkta personer boende dels på Huvudstagatan i Solna och dels i Bromma och dessutom en restaurang, vid namn Le Canard i Solna, så ser han inte någon direkt anledning till några aktiviteter i Stockholm city om det inte har varit så, att någon av de misstänkta personerna har rört sig där. Han har dock inget som helst minne av att så skulle ha skett.

Någon gång under kvällen så fick man via tk:n uppgifter som ledde fram till ett beslut att en person skulle gripas vid en adress på Södermalm. Orsaken var att en narkotikaleverans misstänktes förberedas.

I anslutning till att den kunskapen kom till personalen så begav sig en grupp ut till den aktuella adressen. kan i dagsläget inte exakt minnas gatuadressen. Under indikteringen så betonar att han har en säker minnesbild av att han befann sig i bunkern då tipset kom och att man åkte direkt från bunkern och ut till platsen för det gripande som sedermera kom att ske.

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf

Hur många man var och vilka kan med säkerhet inte uppge. Beträffande brukandet av fordon, så uppger han att det normalt är så att man använder sig av ett fordon per person, men att man i ett läge där man förväntar sig ett gripande också kan använda sig av en på polisverket officiellt registrerad bil och då möjligtvis åka två i den med tanke på en kommande transport. Vilka fordon man använt sig av har inget minne av mer än att det var fordon som tillhörde narkotikaroteln. Om personal från Solna deltagit vid detta gripande så har dom i så fall brukat egna fordon sannolikt inleasade av Solna polisdistrikt.

Beträffande omständigheterna i samband med det gripande som kom att ske på Södermalm, så har inga direkta minnen av detta. Ett antagande är dock att ingenting uppseendeväckande skedde, utan att gripandet skedde under lugna och ordnade förhållanden. Huruvida man fick vänta länge på platsen innan gripandet skedde minns Holmén ej.

Direkt efter det att gripandet hade skett så åkte man in till kriminaljouren. I samband med att den misstänkte skulle skrivas in och anmälan upprättades så fick och de övriga klart för sig att statsministern Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen. Exakt vem som berättade det kan

inte minnas, utan han minns det mer eller mindre så att en mycket förvirrad och kaosaktig stämning uppstod i kriminal jouren och att det började talas om att Palme hade blivit skjuten. Vartefter tiden gick så blev situationen om möjligt ännu mer förvirrad och en samling högre uppsatta polistjänstemän började att anlända.

I anledning av det uppkomna läget, så anmäldes gruppen, där ingick, till kommissarien Linder för att vara till förfogande. Det besked man fick var att man skulle avvakta i KSN:s lokaler på vidare order.

har minnet av att det var totalt sex man som ingick i den grupp som på detta vis anmäldes.

Efter detta så kom man att sitta i KSN:s lokaler fram till cirka 03.00

Pol-1989-02-16 A11416-00 Förhör-kriminalinspektör-kokain.pdf